Professional Services

Tag hjälp av våra experter och optimera era IT-lösningar

Konsulttjänster och rådgivning för ökad konkurrenskraft

På Orange Business kan vi stötta dig oavsett var du än befinner dig på din resa. Oavsett vilken plattform som passar dina behov bäst, och oavsett om det är på publika, privata eller hybridmolnplattformar. Med hjälp av våra konsulttjänster får du råd om vad du bör göra härnäst gällande Big data, cloud computing, informationssäkerhet och innovationshantering för att öka din digitala förmåga och fortsätta vara innovativa.

Fördelarna med att vägledas av våra experter

Expertis

Våra experter hjälper dig att utforma, migrera, omvandla och säkra varje del av din lösning, med hjälp av välstrukturerade ramverk.

Förtroende

Våra experter, som finns i Europa, arbetar under strängast tänkbara dataskyddsregler och följer EU:s bestämmelser och nationella bestämmelser.

Flexibilitet

Vår beprövade multicloud-expertis stöder dig inom alla typer av plattformar: privat, offentlig eller hybrid.

Din molnresa med våra konsulttjänster

Molnrevision och strategi

 • Analysera dina informationssystem och definiera din molnstrategi med våra experter.
 • Granska din befintliga infrastruktur för att utvärdera din molnmognad eller optimera din prestanda.

Viktiga resultat

 • Konsoliderad infrastrukturinventering och revision
 • Bedömning av molnberedskap
 • Skräddarsydda rekommendationer och mallar för bästa praxis
 • Migreringsplan, omvandlingsplan (med tillhörande kostnader)
 • Förslag på valfria managerade tjänster och support

Molndesign och migrering

 • Molnarkitekturen utformad och validerad i enlighet med dina mål.
 • Utvärdera portabiliteten för din programportfölj
 • Förstå och använda bästa praxis för att uppnå portabilitet
 • Välj möjliggörande teknik för portabla molnarkitekturer
 • Komplett migreringsprojekt, i tid och enligt budget