Managed Services

Med managed services kan du fokusera på din kärnverksamhet

Professionell hantering av applikationer och tjänster för slutanvändare i komplexa miljöer är alltid utmanande. Olika system och tekniker är till exempel sällan optimerade för att interagera.

Med våra Managerade tjänsteerbjudanden tar vi fullt ansvar för tillgängligheten till din lösning, oavsett komplexitet, samtidigt som vi upprätthåller den överenskomna tillgängligheten. I kombination med skalbara tjänster och tillräcklig prestanda ger detta den bästa möjliga tillgängliga lösningen. Förutsägbarhet är nyckeln.

Fördelarna med vårt erbjudande inom Managed Services

Transparens

Ett dedikerat team och full insyn i din lösning via vår kundportal.

Förtroende

Våra experter, som finns i Europa, arbetar under strängast tänkbara dataskyddsregler och följer EU:s bestämmelser och nationella bestämmelser.

Flexibilitet

Vår beprövade multicloud-expertis stöder dig inom alla typer av plattformar: privat, offentlig eller hybrid.

Ett dedikerat team för ditt engagemang med oss:

Projektledare

Koordinerar implementeringsfasen av tjänsterna med dina team.

Service Delivery Manager

Koordinerar med dina team under implementeringsfasen för dina tjänster.

Contract Business Manager

En länk till Orange Business för alla dina avtalskrav.