Microsoft Azure

Flytta applikationer till Microsoft Azure i en takt som överensstämmer med era affärsmål

Migrera i en takt som passar dig

Det finns många metodiker på marknaden och en uppsjö av strategier för övergång till molnet. Men vilken är den rätta för dig? Orange Business har ingått ett samarbete med Microsoft för att hjälpa företag av alla storlekar och i alla branscher att framgångsrikt flytta över till molnet. Eftersom varje projekt är unikt, kommer våra konsulter att stödja dig från början till slut.

Bygga vidare på ett strategiskt partnerskap

Vi tillför en unik kombination av support och tjänster inom följande områden; assessments, arkitekturdesign, utrullning, migrering och säkerhet.

Utvärdering och målstrategi

 • Bedömning av nuläge före migrering till molnet
 • Kontextualisering och utvärdering av dina tillgångar med en IT-granskning och applikationsmappning

Kompatibilitet och migrationsstrategi

 • Välj rätt migreringsstrategi för program utifrån hur viktiga de är för verksamheten
 • Definiera de förväntade fördelarna med din molntransformation

Arkitekturdesign

 • Dra nytta av alla fördelarna med molnet när det gäller prestanda och kostnader
 • Ge råd om det bästa sättet att migrera dina servrar och omvandla dina applikationer för att optimera dem med Azure

Övergång och migrering

 • Säkra övergången till Azure oavsett kundens ursprungliga plattform
 • Föreslå ändringar i din leveransmodell mot mer automatisering och öka DevOps-mognaden för din IS och organisation.

Optimering

 • Tillhandahålla en tydlig tjänstekatalog som är anpassad för dina behov i övergångsfasen, men även i RUN-fasen för optimering (coachning av tjänster, rekommendationer att minska kostnaderna…)

Våra certifieringar

Status

Solution Partner for Data & AI
Solution Partner for Infrastructure
Solution Partner for Digital & App Innovation
Specialist – Kubernetes on Microsoft Azure
Solution Partner for Security

Program

Global Microsoft Reseller Agreement
Cloud Service Provider (CSP)

Ackrediteringar

Gold Data Platform
Gold Cloud Platform
Gold Application Development
Gold Cloud Productivity
Gold Data Center
Gold Security
Silver DevOps

+150

Certifieringar

Våra konsult- och supporttjänster på Azures molnplattform

Initiera och migrera framgångsrikt till molnet med Azure

Orange Business hjälper dig att gå över till Azure genom att gå igenom alla viktiga steg, med början i en bedömning av din mognad, en infrastrukturrevision, en genomförbarhetsstudie och bedömning av om dina applikationer kan flyttas över till molnet samt en migreringsstrategi för en framgångsrik övergång till molnet. Kort sagt, hur du drar nytta av alla fördelarna med detta för ditt företag.

Analys av företagets strategi, omfattning och behov, förrevision av mognad i 3 axlar (organisatorisk, teknisk och process), definition av den globala strategin, vinster och fördelar med Azure-molnet och definition av målet i enlighet med affärsmålen:

 • Samla in, aggregera, analysera och konsolidera all information om din befintliga IT-miljö (infrastruktur på plats, data, applikationer, funktionsperspektiv, affärsperspektiv och organisationsperspektiv) och genomför workshoppar.
 • Tillhandahålla en fullständig studie och bedömning av om din infrastruktur och dina applikationer är kompatibla med Azure med tillhörande bedömning av arbetets omfattning.
 • Dokumentera den mest lämpade strategin för att migrera och omvandla varje applikation, server och databas i din IT-miljö till Azure.

Kör dina applikationer på Azure med våra Managed Services

Lita på oss för outsourcing och hantering av dina affärsapplikationer genom hela livscykeln.

 • Applikationsövervakning (24/7)
 • Proaktivt underhåll och automatiserad rapportering
 • Åtaganden om SLA, GTI, GTR
 • Portal för hantering av förfrågningar/incidenter/larm
 • Tillgångs- och konfigurationshantering
 • Rapportering av infrastrukturkapacitet och utnyttjandegrad
 • Ändrings- och distributionshantering
 • Åtkomstsäkerhet och säkerhetsunderhåll
 • Säkerhetskopiering av miljön och kapacitetshantering
 • Support 24/7 och assistans via servicedesken
 • Dedikerad kontakt (SDM eller RSC)