Google Cloud Platform

Samarbeta med Google Cloud Platform (GCP) för att modernisera infrastrukturen

Det finns många metoder, bästa praxis, strategier och modeller för en övergång till molnet. Men vilken är den rätta för dig? Vi samarbetar med Google för att hjälpa företag av alla storlekar och i alla branscher att flytta över till molnet. Eftersom varje projekt är unikt är våra konsulter med dig varje steg på vägen, från design till implementering av tjänsterna.

Bygga vidare på ett strategiskt partnerskap

Vi tillför en unik kombination av support och tjänster inom följande områden; assessments, arkitekturdesign, utrullning, migrering och säkerhet.

Utvärdering och målstrategi

  • Bedömning av nuläge före migrering till molnet
  • Kontextualisering och utvärdering av dina tillgångar med en IT-granskning och applikationsmappning

Kompatibilitet och migrationsstrategi

  • Välj rätt migreringsstrategi för program utifrån hur viktiga de är för verksamheten
  • Definiera de förväntade fördelarna med din molntransformation

Arkitekturdesign

  • Dra nytta av alla fördelarna med molnet när det gäller prestanda och kostnader
  • Ge råd om det bästa sättet att migrera dina servrar och omvandla dina applikationer för att optimera dem med GCP

Övergång och migrering

  • Säkra övergången till GCP oavsett kundens ursprungliga plattform
  • Föreslå ändringar i din leveransmodell mot mer automatisering och öka DevOps-mognaden för din IS och organisation.

Optimering

  • Tillhandahålla en tydlig tjänstekatalog som är anpassad för dina behov i övergångsfasen, men även i RUN-fasen för optimering (coachning av tjänster, rekommendationer att minska kostnaderna…)