Amazon Web Services

Migrera och modernisera din infrastruktur med AWS

Det finns många metoder, bästa praxis, strategier och modeller för en övergång till molnet. Men vilken är den rätta för dig? Orange Business har ingått ett samarbetat med Amazon Web Services för att hjälpa företag av alla storlekar i deras omvandling med fler molntjänster.

Bygga vidare på ett strategiskt partnerskap

Vi tillför en unik kombination av support och tjänster inom följande områden; assessments, arkitekturdesign, utrullning, migrering och säkerhet.

Utvärdering och målstrategi

 • Bedömning av nuläge före migrering till molnet
 • Kontextualisering och utvärdering av dina tillgångar med en IT-granskning och applikationsmappning

Kompatibilitet och migrationsstrategi

 • Välj rätt migreringsstrategi för program utifrån hur viktiga de är för verksamheten
 • Definiera de förväntade fördelarna med din molntransformation

Arkitekturdesign

 • Dra nytta av alla fördelarna med molnet när det gäller prestanda och kostnader
 • Ge råd om det bästa sättet att migrera dina servrar och omvandla dina applikationer för att optimera dem med AWS

Övergång och migrering

 • Säkra övergången till AWS oavsett kundens ursprungliga plattform
 • Föreslå ändringar i din leveransmodell mot mer automatisering och öka DevOps-mognaden för din IS och organisation.

Optimering

 • Tillhandahålla en tydlig tjänstekatalog som är anpassad för dina behov i övergångsfasen, men även i RUN-fasen för optimering (coachning av tjänster, rekommendationer att minska kostnaderna…)

Våra certifieringar

Status

Advanced Consulting Partner

Program

Managed Services Program (Orange Business)
AWS Direct Connect Service (Delivery)
AWS Public Sector partner (Government)
AWS Public Sector Partner (Education)
AWS Solution Provider
AWS Marketplace Solution (Provider)

Qualifications

Big Data, Database, Business App (Oracle, SAP, Microsoft…), HA, HPC, Security & compliance, Storage, DevOps…

+350

Certifications

certification AWS advanced consulting partner - immersion day program
certification AWS advanced consulting partner - solution provider program
certification AWS advanced consulting partner - public sector partner
certification AWS advanced consulting partner - direct connect partner
AWS certified Advanced Tier Services

Upptäck den nya AWS-certifieringen

I december 2021 erhöll Orange Business Service Migration Competency-certifikatet som en avancerad konsultpartner. Certifikatet kompletterade de många kompetenser vi redan besitter inom support av det publika AWS-molnet. Denna know-how är en garanti för att våra kunder har de bästa resurserna, färdigheterna och expertisen för att stödja dig i övergången till Amazon Web Services.

Våra konsult- och supporttjänster för Amazon Web Services

Initiera och migrera framgångsrikt till molnet med AWS

Orange Business hjälper dig att gå över till AWS genom att gå igenom alla viktiga steg, med början i en bedömning av din mognad, en infrastrukturrevision, en genomförbarhetsstudie och bedömning av om dina applikationer kan flyttas över till molnet samt en migreringsstrategi för en framgångsrik övergång till molnet. Kort sagt, hur du drar nytta av alla fördelarna med detta för ditt företag.

Analys av företagets strategi, omfattning och behov, förrevision av mognad i 3 axlar (organisatorisk, teknisk och process), definition av den globala strategin, vinster och fördelar med AWS och definition av målet i enlighet med affärsmålen:

 • Samla in, aggregera, analysera och konsolidera all information om din befintliga IT-miljö (infrastruktur på plats, data, applikationer, funktionsperspektiv, affärsperspektiv och organisationsperspektiv) och genomför workshoppar.
 • Tillhandahåll en fullständig studie och bedömning av om din infrastruktur och dina applikationer är kompatibla med AWS med tillhörande bedömning av arbetets omfattning.
 • Dokumentera den mest lämpade strategin för att migrera och omvandla varje applikation, server och databas i din IT-miljö till AWS.

Kör dina applikationer på AWS med våra Managed Services

Lita på oss för outsourcing och hantering av dina affärsapplikationer genom hela livscykeln.

 • Applikationsövervakning (24/7)
 • Proaktivt underhåll och automatiserad rapportering
 • Åtaganden om SLA, GTI, GTR
 • Portal för hantering av förfrågningar/incidenter/larm
 • Tillgångs- och konfigurationshantering
 • Rapportering av infrastrukturkapacitet och utnyttjandegrad
 • Ändrings- och distributionshantering
 • Åtkomstsäkerhet och säkerhetsunderhåll
 • Säkerhetskopiering av miljön och kapacitetshantering
 • Stöd 24/7 och assistans via servicedesken
 • Dedikerad kontakt (SDM eller RSC)