Amazon Web Services

Migrera och modernisera din infrastruktur med molnlösningar från AWS

Det finns olika strategierna att välja för att gå över till molntjänster. Men vilken är rätt väg för ditt företag? Orange Business samarbetar med Amazon Web Services för att hjälpa stora och små företag förflytta sin företagsverksamhet till molnet. Eftersom alla projekt är olika hjälper våra rådgivare och experter dig genom hela processen från början till slut.

Dra nytta av vårt strategiska partnerskap

När vi hjälper våra kunder erbjuder vi en kombination av support och tjänster inom följande områden; assessments, arkitekturdesign, utrullning, migrering och säkerhet.

Utvärdering och målstrategi

 • Bedömning av nuläge före migrering till molnet
 • Kontextualisering och utvärdering av dina tillgångar med en IT-granskning och applikationsmappning

Kompatibilitet och migrationsstrategi

 • Välj rätt migreringsstrategi för program utifrån hur viktiga de är för verksamheten
 • Definiera de förväntade fördelarna med din molntransformation

Arkitekturdesign

 • Dra nytta av alla fördelarna med molnet när det gäller prestanda och kostnader
 • Ge råd om det bästa sättet att migrera dina servrar och omvandla dina applikationer för att optimera dem med AWS

Övergång och migrering

 • Säkra övergången till AWS oavsett kundens ursprungliga plattform
 • Föreslå ändringar i din leveransmodell mot mer automatisering och öka DevOps-mognaden för din IS och organisation.

Optimering

 • Tillhandahålla en tydlig tjänstekatalog som är anpassad för dina behov i övergångsfasen, men även i RUN-fasen för optimering (coachning av tjänster, rekommendationer att minska kostnaderna…)

Våra certifieringar

Status

Advanced Consulting Partner

Program

Managed Services Program (Orange Business)
AWS Direct Connect Service (Delivery)
AWS Public Sector partner (Government)
AWS Public Sector Partner (Education)
AWS Solution Provider
AWS Marketplace Solution (Provider)

Qualifications

Big Data, Database, Business App (Oracle, SAP, Microsoft…), HA, HPC, Security & compliance, Storage, DevOps…

+350

Certifications

certification AWS advanced consulting partner - immersion day program
certification AWS advanced consulting partner - solution provider program
certification AWS advanced consulting partner - public sector partner
certification AWS advanced consulting partner - direct connect partner
AWS certified Advanced Tier Services

Upptäck den nya AWS-certifieringen

I december 2021 erhöll Orange Business Service Migration Competency-certifikatet som en avancerad konsultpartner. Certifikatet kompletterade de många kompetenser vi redan besitter inom support av det publika AWS-molnet. Denna know-how är en garanti för att våra kunder har de bästa resurserna, färdigheterna och expertisen för att stödja dig i övergången till Amazon Web Services.

Våra konsult- och supporttjänster för Amazon Web Services

Migrera framgångsrikt till molnet med AWS

Orange Business hjälper dig att gå över till AWS-tjänster genom att följa alla viktiga steg. Vi börjar med en bedömning av organisationens mognad samt en revision av infrastrukturen. Därefter följer en genomförbarhetsstudie och en bedömning av om hur och när era applikationer kan flyttas över till molnet. Vi skapar tillsammans med er en migreringsstrategi för hur en framgångsrik övergång till molnet bör se ut. Kort sagt, hur er organisation drar nytta av alla fördelarna med AWS molntjänster.

Detta bör ingå; Analys av företagets strategi, omfattning och behov. Förrevision av mognad i tre axlar (organisatorisk, teknisk och process). Definition av lämplig strategi, vinster och fördelar med AWS samt definition av målet i enlighet med era affärsmål:

 • Samla in, aggregera, analysera och konsolidera all information om din befintliga IT-miljö (infrastruktur på plats, data, applikationer, funktionsperspektiv, affärsperspektiv och organisationsperspektiv) och genomföra workshoppar.
 • Tillhandahålla en fullständig studie och bedömning om er infrastruktur och era applikationer är kompatibla med AWS samt tillhörande bedömning av arbetets omfattning.
 • Dokumentera den mest lämpade strategin för att migrera och omvandla varje applikation, server och databas i er IT-miljö till AWS.

Kör dina applikationer på AWS med våra Managed Services

Lita på oss för outsourcing och hantering av dina affärsapplikationer genom hela livscykeln.

 • Applikationsövervakning (24/7)
 • Proaktivt underhåll och automatiserad rapportering
 • Åtaganden om SLA, GTI, GTR
 • Portal för hantering av förfrågningar/incidenter/larm
 • Tillgångs- och konfigurationshantering
 • Rapportering av infrastrukturkapacitet och utnyttjandegrad
 • Ändrings- och distributionshantering
 • Åtkomstsäkerhet och säkerhetsunderhåll
 • Säkerhetskopiering av miljön och kapacitetshantering
 • Stöd 24/7 och assistans via servicedesken
 • Dedikerad kontakt (SDM eller RSC)