Public cloud – Partners

Använd kraften i det publika molnet

Orange Business Services är inriktade på verksamhetskritiska lösningar och vi är glada att även våra kunder intygar vår starka kompetens inom multi-cloud. Vi hjälper dig att uppnå ditt företags affärsambitioner och resultat.

Det publika molnet erbjuder en mängd tjänster för att förnya och utveckla fler nya tjänster. Ledande molnleverantörer investerar kraftigt i den senaste tekniken för att göra den tillgänglig för sina kunder.

I ett landskap där innovation är det enda sättet att upprätthålla en konkurrensfördel är Orange Business Services fast beslutna att ligga i framkant inom molnteknik genom att driva digital omvandling för företag i olika branscher.

Molnet: en drivkraft för innovation och prestanda

Införandet av molnstrategier växer och omfattar nu alla typer av moln (privata, publika och hybridmoln), vilket gör att CIO:er kan dra maximal nytta av fördelarna med var och en av dessa tekniker, samtidigt som de kan fortsätta att använda sina befintliga infrastrukturer.

Tack vare molnplattformar kan företag växa genom att utnyttja artificiell intelligens, Big Data, sakernas internet (IoT) och Cloud Native-applikationer med snabbare tid till marknaden samtidigt som de sänker sina driftskostnader.

Fördelarna med molnet är flera:

  • Tillgång till toppmodern teknik
  • Kostnadsoptimering och minskning
  • Förbättrad kontinuitet och DRP (Disaster Recovery Plan)
  • Ökad flexibilitet
  • Ökad agilitet
  • Snabbare tid till marknaden

Sätta molnstrategin

De många olika molnplattformarna på marknaden ökar komplexiteten i din infrastruktur. För att öka lönsamheten och effektiviteten hos din molnstrategi krävs ofta support från domänexperter.

  • Orange Business Services experter, som är certifierade på de viktigaste publika molnplattformarna (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform), hjälper dig med implementeringen av din molnstrategi, från definition av utmaningen till driften av lösningen. Kort sagt, genom hela processen.

Cloud Center of Excellence

Vår expertis är allmänt känd på AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Flexible Engine, OVHcloud och innovativa serviceerbjudanden (behållare, native cloud-tjänster, kognitiva tjänster osv.). Vi gör det möjligt för organisationer att utveckla nya metoder och fokusera på kärnverksamheten, samtidigt som vi garanterar säkerheten för deras infrastruktur och data.

  • Orange Business Services Cloud Center of Excellence (CCoE)
    Vår Cloud Center of Excellence (CCoE) säkerställer den tekniska, organisatoriska och ekonomiska konsekvensen i din molnstrategi, i syfte att garantera enhetlig och effektiv hantering av dina molnengagemang. CCoE definierar och tillämpar leverantörsspecifika bästa praxis för distribution och hantering av din lösning.