Public cloud – Partners

Använd kraften i publika molntjänster från AWS och Microsoft Azure

Orange Business är inriktade på verksamhetskritiska lösningar och vi är glada att även våra kunder intygar vår starka kompetens inom multi-cloud. Vi hjälper dig att uppnå ditt företags affärsambitioner och resultat.

Det publika molnet erbjuder en mängd tjänster för att förnya och utveckla fler nya tjänster. Ledande molnleverantörer investerar kraftigt i den senaste tekniken för att göra den tillgänglig för sina kunder.

I ett landskap där innovation är det enda sättet att upprätthålla en konkurrensfördel är Orange Business fast beslutna att ligga i framkant inom molnteknik genom att driva digital omvandling för företag i olika branscher.

Välj en välbalanserad väg till molnet

Att satsa på molntjänster och anamma en ”Cloud-first”-strategi är idag vanligt när företag önskar transformera sin verksamhet och vinna konkurrensfördelar. Molnet har blivit en accelerator för innovation när organisationer vill automatisera verksamheten, skapa positiva kundupplevelser och snabbt kunna lansera nya produkter och tjänster. Men för att vinna de stora fördelarna och behålla kontrollen måste man ha en genomtänkt plan för sin molnresa. Det gäller både VAD man flyttar VART och NÄR i tid flytten sker.

Du kan vinna stora fördelar och verkligen dra nytta av molntjänster om man redan från början tar hänsyn till en rad nyckelfrågor. Att sätta rätt molnstrategi och ställa dessa frågor i förväg hjälper dig att lyckas. Vi ger dig exempel på insikter och frågeställningar som hjälper dig på vägen.

Tips och insikter för molnresan

Molnet: en drivkraft för innovation och prestanda

Införandet av molnstrategier växer och omfattar nu alla typer av moln (privata, publika och hybridmoln), vilket gör att CIO:er kan dra maximal nytta av fördelarna med var och en av dessa tekniker, samtidigt som de kan fortsätta att använda sina befintliga infrastrukturer.

Tack vare molnplattformar kan företag växa genom att utnyttja artificiell intelligens, Big Data, sakernas internet (IoT) och Cloud Native-applikationer med snabbare tid till marknaden samtidigt som de sänker sina driftskostnader.

Fördelarna med molnet är flera:

  • Tillgång till toppmodern teknik
  • Kostnadsoptimering och minskning
  • Förbättrad kontinuitet och DRP (Disaster Recovery Plan)
  • Ökad flexibilitet
  • Ökad agilitet
  • Snabbare tid till marknaden

Sätta molnstrategin

De många olika molnplattformarna på marknaden ökar komplexiteten i din infrastruktur. För att öka lönsamheten och effektiviteten hos din molnstrategi krävs ofta support från domänexperter.

Orange Business experter, som är certifierade på de viktigaste publika molnplattformarna (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform), hjälper dig med implementeringen av din molnstrategi, från definition av utmaningen till driften av lösningen. Kort sagt, genom hela processen.

Jag vill komma i kontakt med en molnexpert

Top Kubernetes solutions provider 2022

Kubernetes är en teknik som hjälper organisationer i sin digitala omvandling. Organisationer runt om i världen är under press att införa molnbaserade (populärt kallade ”Cloud Native”) program för att tillgodose kunders, myndigheters och samhällets krav på modernisering och funktioner. Detta gäller både produkter, tjänster och administrativa uppgifter. Initiativtagaren till den här utvecklingen är ofta containerteknik, och för att hantera containrar i en molnlösning är Kubernetes för många det avgörande verktyget.

Orange Business har mångårig erfarenhet av molnlösningar och expertis inom Kubernetes-distribution.  Med Kubernetes- och containerorkestrering kan företag fullt ut utnyttja fördelarna med molnet för att skapa skalbara, robusta program på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt.

Vi börjar med en första gemensam bedömning, tillsammans med vår kund, där vi bestämmer vad som är den bästa infrastrukturen för att möta deras behov. Eftersom Orange Business är helt oberoende och samarbetar med globala Hyperscalers (AWS, Microsoft & Google) kan vi erbjuda de molnplattformar som passar bäst för kundens miljö och långsiktiga mål.

Låter det intressant – läs vår Kubernetes-profil publicerad av CIOReview Europe

Cloud Center of Excellence

Vår expertis är allmänt känd på AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Flexible Engine, OVHcloud och innovativa serviceerbjudanden (behållare, native cloud-tjänster, kognitiva tjänster osv.). Vi gör det möjligt för organisationer att utveckla nya metoder och fokusera på kärnverksamheten, samtidigt som vi garanterar säkerheten för deras infrastruktur och data.

  • Orange Business Cloud Center of Excellence (CCoE)
    Vår Cloud Center of Excellence (CCoE) säkerställer den tekniska, organisatoriska och ekonomiska konsekvensen i din molnstrategi, i syfte att garantera enhetlig och effektiv hantering av dina molnengagemang. CCoE definierar och tillämpar leverantörsspecifika bästa praxis för distribution och hantering av din lösning.