Sovereign Cloud – vårt privata moln

Driftstjänster i Sovereign Cloud

Med Orange Business driftstjänster för IT-system, huvudsakligen baserade på VMware vSphere, erbjuder vi administration och drift av virtuella tjänster som ger skalbar och kostnadseffektiv hantering av affärskritiska uppgifter och applikationer. De virtuella servrarna distribueras dynamiskt över flera fysiska servrar i ett eller flera av våra datacenter, via Orange Business mycket tillgängliga nätverkssystem för datakommunikation och tillgång till flexibla lagringsresurser. Du betalar bara för de resurser du faktiskt använder.

Vår privata molntjänst baseras främst på multi-tenant infrastrukturkomponenter, och alla delas på ett säkert och effektivt sätt. Du kan dra nytta av en större resursbas utan att betala för allt individuellt och utan att kompromissa med säkerheten.

Kontakta oss

Säkerhet och flexibilitet i vårt privata moln

Om du har strikta compliance krav och letar efter en molnbaserad lösning med robust säkerhet kan vår privata molntjänst, Sovereign Cloud, vara din lösning. Vi kan erbjuda dedikerade och säkra molnlösningar som utnyttjar alla funktioner som det privata molnet har att erbjuda. Den stora skillnaden är att vårt privata moln har högre säkerhet och kvalitet och ger dig full kontroll över dina data.

Därför ska du använda Sovereign Cloud

Vad kan privata moltjänster göra för din verksamhet?

 • Öka effektiviteten och förbättra åtkomsten av dina applikationer.
 • Kombinera molnlösningar med traditionella och befintliga tjänster.
 • Minska time-to-market.
 • Ge tillgång efter behov till en robust, skalbar och säker IT-miljö.
 • Minska kapitalkostnaderna och ha mer förutsägbara driftskostnader.
 • Reagera snabbt och enkelt på förändrade affärsbehov
 • Uppnå snabbare implementering av flexibla och skalbara lösningar.
 • Få resursåtkomst till en miljö med bred molnkompetens.
 • Skapa närmare band mellan IT-drift, IT-management och applikationsutveckling.

Orange Business VMware-baserade tjänster

 • En dynamisk och skalbar molnplattform med hög tillgänglighet.
 • Prioriterade resurser för att förhindra störningar från andra användare.
 • Betala per virtuell server, CPU, RAM och diskutrymme.
 • Betalning baserad på konsumtion.

Därför bör du välja Sovereign Cloud som din molnplattform

Orange Business privata molntjänster kan skräddarsys efter den enskilda kundens behov. Vi kan leverera driftslösningar för databehandling, lagring och nätverk baserat på branschledande lösningar i en miljö med multi-tenant miljö eller helt dedikerad miljö.

Vårt privata moln passar både Microsoft Windows och Linux-baserade arbetsuppgifter. Alla privata molntjänster levereras från våra egna datacenter, som finns lokalt i Sverige.

Kontakt oss

Hantering av infrastrukturdrift för altinn

altinn

Altinn är en webbportal för elektronisk dialog mellan företag, medborgare och offentliga organ. Altinn är också en teknisk plattform som den offentliga sektorn kan använda för att producera digitala tjänster.

Över 4 miljoner människor och 1 miljon företag använder Altinn aktivt.

Med Orange Business som sin operatörsleverantör har Altinn utvecklats från hårdvara till virtuella maskiner och är väl förberedd för att skapa hybridmolnmiljöer (privat moln och publikt moln). Altinn använder Orange Business Cloud-lösningar som säkerställer högsta säkerhetsnivå och kan hantera tung trafik när 5 miljoner norrmän vill kontrollera om de får tillbaka pengar från skatten eller inte.