Privat och hybridmoln

Upptäck alla möjligheter med privata moln

Kontakta oss

Frigör resurser som fokuserar på dina utmaningar samtidigt som du accelererar användningen av dina affärsapplikationer.

Våra lösningar för privata och hybrida moln bygger på den senaste och mest innovativa molnteknologin. Genom ett komplett och flexibelt tjänsteutbud kan vi erbjuda hosting- och driftlösningar för alla typer av applikationer och säkerställa säkerhet och hög tillgänglighet.

Vi designar, bygger och tar hand om driften av våra kunders infrastruktur både i Sverige och utomlands och kan täcka in flera geografiska områden i ett projekt. Våra kundteam garanterar hög kvalitet på tjänsterna i projektets alla steg och jobbar med drift av infrastruktur och applikationer i enlighet med europeisk och lokal lagstiftning.

Våra privata molnlösningar kan implementeras antingen i våra egna datacenter eller hos våra globala partners.

Fördelarna med vår privata molnlösning

Flexibilitet

Vi bygger arkitekturer som ger stöd för alla typer av applikationer (exempelvis äldre lösningar, databaser och ”molnbaserade”).

Säkerhet

Vi arbetar med dedikerad katastrofåterställning av infrastruktur samt förebyggande skydd mot dataförlust. Helt i enlighet med projektets krav på regelefterlevnad.

Hantering av applikationer

Våra outsourcing-tjänster i kombination med driftssäkra infrastrukturlösningar garanterar hög tillgänglighet, elasticitet och skalbarhet hos dina applikationer.

Vi erbjuder stöd nära dina användare

Privat moln baserat på hyperkonvergerade infrastrukturer

  • En progressiv kostnad baserad på en ökad användning.
  • Skala upp genom att helt enkelt lägga till servrar.
  • Hög tillgänglighet och återställning av affärsarkitekturer i händelse av en katastrof.
  • Förbättrad säkerhet och filtrering vid varje virtuell dator (VM) och programbehållare (container) i stället för vid brandväggen tack vare VMware NSX™.
  • Programvarudefinierat datacenter som ger flexibiliteten att konfigurera om och byta mellan databehandling, lagring och nätverk med minimala fysiska insatser på plats.
  • API:er, orkestrering, automation och hybridisering med det publika molnet.
  • Kubernetes och Paas för inbyggda molnapplikationer baserade på mikrotjänster.

Skydd och permanent tillgång till data

Med våra privata molnlösningar erbjuder Orange Business hanterade system för säkerhetskopiering och affärskontinuitet. Allt för att skydda företag mot risken för dataförlust.

Säkerhetskopior valideras, automatiseras och övervakas dygnet runt för att återställa data vid förlust.

Ett brett utbud av tekniska lösningar erbjuds baserat på kundkrav (lagrade data, virtuella maskiner, operativa databaser osv.), kvantitet, lagringstid, destination (lokal, fjärr- eller molndestination), partiella eller fullständiga mål för återställningstid (RTO), acceptabla eller oacceptabla mål för återställningsförlust (RLO) och flexibilitet i återställningsprocessen.