Digital arbetsyta

Det nya sättet att jobba är hybridbaserat. Medarbetare förväntar sig en perfekt fungerande digital arbetsplats. De vill kunna jobba från vilken enhet som helst, var som helst och när som helst – med stöd från förstklassiga verktyg och applikationer.

Ny situation och ny strategi för den digitala arbetsplatsen

Det nya hybridbaserade sättet att arbeta kräver både att man tänker snabbt och använder agil teknik för att kunna anpassa sig till ständigt föränderliga marknadsförhållanden, ökad konkurrens eller behovet av att expandera eller skala ner.

Agil teknik kan på ett säkert sätt leverera applikationer, data och samarbetsverktyg till olika typer av enheter och bör även levereras med ökad automatisering och användarcentrerade stödsystem.

Äldre teknik och tillhörande servicenivåavtal för infrastruktur, plattformsuppdateringar, underhållskostnader och säkerhetsuppdateringar är fortfarande relevanta, men bör ifrågasättas och kanske betalas som en del av en tjänst.

Hjälper dig att definiera, introducera och hantera en digital arbetsyta

Orange Business är redo att hjälpa dig. Vi har bred erfarenhet inom olika tekniker och branscher. Vi kan vägleda dig när du ska definiera en strategi för digitala arbetsplatser, hjälpa dig att implementera digitala lösningar och introducera dig till våra Workspace-tjänster.