Data Operations

Data Operations (DataOps) och managerade molntjänster

Med våra DataOps-tjänster gör vi det möjligt för företag att utnyttja alla fördelar med cloud computing utan att själva behöva bli experter. Alla moln – även de publika – kräver hantering. Som leverantör av DataOps- och managerade molntjänster är det möjligt att låta kunderna fokusera på kärnverksamheten. Ni behöver inte längre använda era IT-resurser för att slutföra infrastrukturrelaterade uppgifter som att uppdatera minnen, nätverk och operativsystem. Det tar vi hand om. Som fullserviceleverantör har vi all teknisk och kommersiell expertis som krävs för att hantera våra kunders datatjänster.

Vi tar hand om hela datalivscykeln; våra managed cloud-tjänster inkluderar:

  • Engångsprojekt, permanent support på plats, eller fullständig outsourcing
  • Utformning och utveckling av datacenter och molnprojekt
  • Genomförande av TCO- och ROI-analyser
  • Analys av befintliga miljöer för tillgänglighet, prestanda och säkerhet
  • Systemövervakning, avisering och rapportering
  • Proaktiv kommunikation och support 24/7 som en enda kontaktpunkt

Datasäkerhetskoncept

Införandet av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) har ökat medvetenheten om den rätt som varje registrerad har att bestämma vad som ska hända med dennes uppgifter. De nya reglerna har emellertid gjort att många företag känner sig osäkra. Lagkraven på att data ska ”anonymiseras tillräckligt” skapar osäkerhet i synnerhet i AI- och big data-projekt. Vi ger vägledning till företag för att säkerställa att data används helt i linje med GDPR och andra styrningskrav. Fördelen? Att hantera data på ett öppet och transparent sätt främjar kundlojaliteten och förtroendet.

Vi är certifierade av TÜV i enlighet med ISO/IEC 27001:2013 för datacentertjänster, inklusive tillhandahållande och löpande drift av sådana tjänster. Vi är även certifierade av usd AG i enlighet med Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), version 3.2. Datasäkerhet är en viktig del i varje enskild lösning som vi utformar, oavsett om datan kommer från edge, cloud eller lokala källor.