Data Thinking

Digital Data Thinking är vårt koncept för att hjälpa företag med sin digitala transformation

Många företag upplever att det är svårt att hålla jämna steg med den digitala omvandlingen. Som svar på denna utmaning har vi utvecklat ”Data Thinking” metoden för rådgivning.

Nya datadrivna affärsmodeller och digitala affärsmodeller kräver ett annat tankesätt och ett annat förhållningssätt. Vi kallar detta tillvägagångssätt ”Data Thinking” . Det är inte alltid lätt för företag att identifiera möjligheter som uppstår tack vare deras digitala processer och den skattkista av data som de sitter på. Våra experter tillhandahåller konsulttjänster och workshoppar för att hjälpa företag att generera idéer och få specialistavdelningar att dela expertis och utforska idéer med mjukvaruutvecklare. Tillsammans utvecklar vi möjligheterna att genomföra dessa idéer innan vi utvecklar en MVP (minimum viable product) för att förverkliga konceptet.

Med hjälp av metoder som designtänkande integrerar vi affärsbehov och visioner baserade på praktisk erfarenhet. Vi skapar referensprojekt som belyser vägen för dataföretag och förankrar planerna hos medarbetarna. Vi arbetar på ett strukturerat sätt för att komma närmare målet: Med utgångspunkt i vår prisbelönta processmodell för datavetenskap – som vi har utvecklat till en övergripande processmodell för digitalisering – delar vi in våra framgångsrika data- och omvandlingsprojekt i tydligt definierade faser.

Transparens

Ett dedikerat team och fullständig insyn i din lösning och engagemang via vår kundportal.

Förtroende

Våra experter, som finns i Europa, arbetar under strängast tänkbara dataskyddsregler och följer både EU:s och nationella bestämmelser.

Flexibilitet

Vår beprövade multicloud-expertis stöder dig inom alla typer av plattformar: privat, offentlig eller hybrid.

Nästa stora (data)grej

I vår digitala värld har vi lärt oss att förvänta oss att våra behov kommer att tillgodoses i det närmaste direkt. För att möjliggöra detta flödar enorma mängder data om våra önskemål och krav ständigt fram och tillbaka i realtid i bakgrunden. Företag behöver alltid ha en fullständig bild av sin målmarknad – och det enda sättet att uppnå detta är att hålla jämna steg med marknaden. Näringslivet utvecklas och strävar hela tiden efter att analysera sina kunder och konkurrenter effektivare.

Inom allt från online-försäljningskampanjer till marknadsföringsuppföljning har företag nu ett stort utbud av övervaknings-, analys- och utvärderingsverktyg till sitt förfogande. Den digitala omvandlingen gör det möjligt för företag att svara snabbare, mer flexibelt och effektivare. Nästa stora (data)grej markerar gryningen för en ny era där vi kommer att kunna ta hänsyn till alla påverkande faktorer och registrera allt som händer runt oss.