Data Engineering

Hantering av Data: Lakes, pipelines, applikationer

Allt fler företag sällar sig till skaran av dem som lagrar sina data – till exempel den som genereras av produktion – i enorma data lakes – även om de inte alltid vet vad datan i slutändan kommer att användas till. Early adopters av detta tillvägagångssätt vet att när ostrukturerade data från maskiner och ERP och servicesystem aggregeras, så kan det lägga grunden för nya användningsfall och nya affärsmodeller. Datapipelines säkerställer att data överförs säkert och smidigt till den exakta plats där de behövs. Vi bygger, utvecklar och hanterar data lakes. Denna datalagringslösning kan skalas nästan utan några begränsningar vad gäller volym och prestanda. Det gör att kunderna kan lagra, bearbeta, visa och visualisera sina data exakt så som de vill.

Vi tar hand om kvalitetssäkring, säkerhetskoncept, testning och implementering. Vi hanterar även utrullningen av dataprodukter och -tjänster och tillhandahåller skräddarsydd mjukvaruprogrammering i linje med kundens krav. Vi organiserar våra processer med hjälp av mjukvaruutvecklingsramar och metoder som följer bästa praxis, som scrum, Kanban och ITIL. Vart och ett av våra team har medlemmar som täcker in alla roller som krävs, med representation på alla avdelningar. Baserat på DevOps-principerna arbetar varje team under hela projektets livscykel, från övergången före försäljningen till pågående drift.