Basefarm Kubernetes Service (BKS)

Kubernetes skapades ursprungligen av Google och har nu en öppen källkod med ett stort och växande ekosystem. Många molntjänster erbjuder en plattform baserad på Kubernetes, inklusive följande:

Basefarm Kubernetes Service (BKS)

Basefarm Kubernetes Service (BKS) passar perfekt med vår långa erfarenhet av att hantera driftskritiska tjänster. Kubernetes utvecklas snabbt och det är tidskrävande och komplicerat att driva plattformen. BKS är en “managed” Kubernetes-lösning, vilket ger dig alla fördelar med Kubernetes utan att behöva oroa dig för att driva det.

BKS körs på standardarkitektur och beprövade virtuella maskiner. Våra designprinciper syftar till att minska komplexiteten och använda bästa praxis och en modulär grund för framtida tillägg. Skalning kan utföras på flera olika sätt, och Primo (vårt autoprovisioneringsverktyg) möjliggör snabb och automatiserad distribution av flera noder. Tjänsten erbjuder provisjonering, övervakning, hantering av händelser och livscykelhantering till konkurrenskraftiga priser.

BKS är en lokal lösning som levereras från svenska datacenter. Den körs lokalt och följer europeiska riktlinjer, lagar och förordningar. Detta gör att vi kan erbjuda den säkerhet och trygghet som våra kunder kräver.

Några fördelar med BKS:

  • Lokal drift och övervakning av plattformen 24/7
  • Säker och lokalt driftad on-prem-lösning
  • Möjlighet till “Lift and shift” av tjänster
  • Förutsägbar och snabb distribution av applikationer
  • Flera alternativ för skalning
  • Portabilitet och flexibilitet
  • Effektivare drift och utveckling
  • Ökad produktivitet
  • Snabbare tid till marknaden
  • Kostnads- och resursbesparingar