Jump to lightspeed

Vil du skape en digital strategi for fremtiden?

I en verden i stadig endring er det å ligge i forkant ikke bare en fordel, det er en nødvendighet. Historien er full av selskaper som har utnyttet dette og tilpasset seg, men også av dem som ikke trodde det var nødvendig. Digital strategi handler ikke lenger bare om teknisk oppsett. Det har blitt en kompleks kombinasjon av mennesker, programvare, fleksibilitet og visjoner. Last ned e-boken vår nedenfor hvis du vil vite mer om hvordan du kan skape en digital strategi for fremtiden!

Slik skaper du en bærekraftig forretningsstrategi

Spesialisering av roller kan være en viktig suksessfaktor når dere skal skape en ny og bærekraftig digital forretningsstrategi i møte med stadig mer komplekse forhold. Hvis dere skal integrere ny teknologi på en bærekraftig måte, må alle områder dekkes, og absolutt ALLE aspekter ved produktet dere skal levere, må være oppdatert. Årsaken til at så mange mislykkes med å realisere prosjektene sine, er at de ikke samler medarbeidere fra flere funksjoner og avdelinger. Til syvende og sist handler det om å tilpasse driftsmodellen og gjøre denne så fleksibel som mulig basert på den teknologien og de personressursene og samarbeidsmodellene dere har til rådighet.

Verktøykassen: Skyen, maskinlæring, Big Data og Kunstig Intelligens

Ny teknologi er en forutsetning for å lykkes med endringer og realisere virksomhetens fulle potensial. Første trinn er å skaffe seg en forståelse av hva teknologien kan brukes til, ved å dra nytte av forbruksmodellene og integrere komponenter på en måte som er bærekraftig for virksomheten. Her er det også viktig å forstå hvordan man kan bringe de potensielle fordelene ut til alle deler av virksomheten. For å klare dette må dere ha dyktige medarbeidere, tilstrekkelig kapasitet og en visjon. Først når dere fullt ut forstår mulighetene og hvordan dere kan nyttiggjøre dere eksisterende og fremtidige verktøy, vil den digitale strategien bære frukter.

Større skalerbarhet og fleksibilitet

En kundeundersøkelse Orange Business fikk gjennomført for et par år siden, viste at 63 prosent av organisasjoner som planlegger å tjenesteutsette visse oppgaver, gjør dette for å skaffe seg bedre skaleringsmuligheter. Den største risikoen er ikke å gå glipp av inntekter, men å være ute av stand til å håndtere nye inntekter fra annen verdiskaping. Det blir derfor avgjørende å ha de rette evnene og arbeidsmetodene og en egnet organisasjonsstruktur. Bare da kan man utnytte de mulighetene som dukker opp, og dra nytte av teknologiske fremskritt uten å nøle. For hvis ikke din organisasjon fyller tomrommet, er det garantert noen andre som gjør det.

Lær hvordan det kan gjøres

Last ned og les guiden her

Med denne e-boken vil vi gi deg noen råd til å skape en god digital strategi, og vise deg hvorfor det kan gjøre organisasjonen din i bedre stand til å lykkes.