Hvorfor brukeradopsjon er nøkkelen til å lykkes med digital samhandling


De siste årene har gjort det klart at vi befinner oss i et omskiftelig landskap der krav og behov endrer seg hurtig og stadig nye arbeidsmetoder kommer til. I denne nye verdenen er det en forutsetning av bedriftene tar raske beslutninger og implementerer smidig teknologi, slik at de kan omstille seg i takt med skiftende markedsforhold, konkurrenter og behov for opp- eller nedskalering.

Finn ut hvordan du kan omforme ditt digitale arbeidsområde for å øke medarbeideropplevelsen

Digitale ferdigheter er avgjørende for å bygge en robust og fleksibel arbeidsstyrke som kan takle fremtidig uro og støtte opp om raske endringer.

IT-folk har tradisjonelt betraktet brukeradopsjon som underordnet for å lykkes med det tekniske i nye løsninger. Men etter hvert som arbeidsmodellene endres og bedriftene investerer i digital samhandling for å muliggjøre nye arbeidsmåter, har brukeradopsjon likevel kommet i søkelyset.

Å få ansatte til å ta i bruk alle funksjonene i en løsning dreier seg om mer enn å oppnå god avkastning på investeringen, det er en forutsetning for å lykkes med de nye arbeidsmetodene.

Virksomheter som prøver å finne fram til fremtidens arbeidsmetoder, har gjerne tre hovedutfordringer: å holde driftskostnadene nede, bedre produktiviteten og forretningskontinuiteten og sikre en god medarbeider-/brukeropplevelse.

Last ned E-boken