Hvordan optimaliserer AWS skyen med Well-Architected Framework?

Når organisasjoner har «levd» i skyen en stund, begynner de å få en forståelse av hvordan skybruken deres tilsynelatende utvikler seg uendelig over tid. Hvordan kan dere jobbe kontinuerlig med sikkerhet, pålitelighet og effektivitet i skyinfrastrukturen og samtidig være kostnadseffektive? Et generelt svar er WAF, som står for Well Architected Framework.

Når selskaper begynner å bruke skyen, er det første som slår dem ofte hvor enkelt det er å komme i gang. Fallgruven er i imidlertid at mange uerfarne brukere setter opp mange tjenester, men aldri lærer å utnytte potensialet til disse tjenestene fullt ut. Dette ender opp med å bli kostbart og ineffektivt i tillegg til at det ofte medfører manglende samsvar og usikkerhet.

Det er bare å innse at menneskelige feil, suboptimal design og mangel på langsiktig tenkning ikke bare er virkeligheten, men også vanlig. Alternativet er å bremse distribusjonen (deployment) med lange kvalitetsprosesser, noe som dreper en av de virkelig store gevinstene fra skyen – nemlig hastigheten. Når du til slutt forstår at du på ingen måte kjører et fullt optimalisert skymiljø, og at situasjonen vil eskalere hvis du ikke gjør noe, begynner du å investere i kontinuerlig skyoptimalisering. Her kommer WAF kommer inn i bildet.

Selskaper som har en skyinfrastruktur som er bygget og vedlikeholdt i henhold til pilarene i WAF, nyter godt av mer effektiv, robust, sikker og pålitelig skydrift med høy ytelse.

Well Architected Framework (WAF)

Last ned og les mer om de seks pilarene.

Last ned