Orange Business driftspartner for Udir – skal bidra til å øke digitaliseringen

Direktoratet ønsket en driftspartner som kan bidra til digitalisering på læringsarbeid og administrative prosesser. Derfor ble Orange Business driftspartner for UDIR.

(Oslo, 10. mai 2020): Utdanningsdirektoratet vil styrke digitaliseringen og har tildelt Orange Business en treårskontrakt på 60 millioner kroner for IT-drift. Avtalen gjelder ansvar for fag- og administrasjonssystemer inkludert systemer for eksamensavvikling.

Orange Business ble valgt ut i fra en totalvurdering av kvalitet og pris.

Ønsket driftspartner for økt digitalisering

– Vi ønsket å knytte til oss en driftspartner som kan bidra til økt digitalisering innen læringsarbeid og administrative prosesser. Ett element i dette er tilrettelegging for kompetanse- og erfaringsutveksling som kommer oss som kunde til gode. Dette var blant områdene hvor Orange Business skåret høyest, sier avdelingsdirektør Iver Kristoffersen for digitale fellesløsninger i Utdanningsdirektoratet.

Orange Business skåret på topp på sikkerhet og sikkerhetskopiering inkludert georedundant løsning. Det innebærer at et annet datasenter automatisk tar over dersom det usannsynlige skjer at hovedsenteret faller ut.

I 2019 ble Orange Business tildelt betydelige kontrakter for samfunnskritisk IT-drift også med BaneNORElhub og Norges Bank. Også oppdraget fra Utdanningsdirektoratet inkluderer samfunnskritiske systemer i tillegg til virksomhetskritiske for direktoratet, ettersom systemene er helt avgjørende i avvikling av eksamener i grunnskolen og videregående opplæring.

– Vi opplever anbudsprosessene i det offentlige inkludert denne som generelt ryddige og grundige. Alle tilbyderne fikk anerkjennelse for innsats og profesjonalitet. Å komme best ut er som få å toppkarakter til eksamen, sier Daglig leder Bjart Kvarme i Orange Business.

Direktoratet har opsjon på to års fornyelse og trekker frem at Orange Business også synliggjør omfattende erfaring med forvaltning og oppfølging av DevOps-miljøer. DevOps som står sentralt i direktoratets systemportefølje.

Om UDIR

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Direktoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet og skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt. Direktoratet jobber for at barn, unge og voksne får barnehagetilbud og opplæring av høy kvalitet.

Et sentralt arbeidsområde er økt satsing på mulighetene digitalisering gir i læringsarbeid og samhandling.

Besøk deres nettsider her.