Farmforce ønsket støtte for global ekspansjon blant småskalabønder med AWS og skypartneren Orange Business


Farmforce ønsket økt utbytte av Amazon Web Service og valgte Orange Business som rådgiver og driftspartner.

IT-løsningene til Farmforce AS støtter virksomheter som distribuerer landbruksprodukter fra små og mellomstore bønder i fremvoksende markeder. Løsningene bidrar til informasjon om opprinnelse og produksjonsforhold for produkter beregnet for det globale markedet. Det globale markedet forutsetter denne type dokumentasjon. Siden 2012 har selskapet levert en web- og mobilplattform med sporing helt ned til den minste åkerlapp. Løsningen er for bønder som driver under svært enkle forhold. Den er samtidig en viktig plattform for agronomer og feltarbeidere i oppfølgingen av tilvekst og innhøsting, samt for brukere som jobber med matvaresikkerhet og eksport hvor sporbarhet er sentralt.

Målet til Farmforce er tilrettelegging for økt produktivitet og bedre markedsadgang for småskala-bønder, og dermed høyere levestandard.

Utfordringen

Farmforce har valgt AWS for å nå ut med sine avanserte programvareløsninger til IT-brukere som i profesjonell sammenheng er lite avanserte. På verdensbasis har selskapet om lag 50 kunder i 25 land – med 150.000 brukere av løsningen. Selskapet ønsket økt utbytte av AWS som et element i sin globale ekspansjon. Et viktig element i dette var å kunne jobbe proaktivt både med videreutvikling av løsningen og håndtering av driftshendelser.

Hvorfor Amazon Web Services og Orange Business

AWS var valgt av Farmforce som plattform for virksomheten. Imidlertid ønsket selskapet en partner som kunne ta et ansvar for løsninger og drift. AWS-partneren Orange Business ble etter en grundig prosess valgt for dette. Dermed ble ansvaret for AWS overført til Orange Business som har en sterk tilstedeværelse innenfor virksomhetskritisk skydrift i Europa.

Farmforce leverer sine programvareløsninger som SaaS (Software as a Service). Den globale skyen til AWS sørger for tilgjengelighet i de fremvoksende markedene som selskapet opererer i. Dermed blir løsningene tilgjengelige i sanntid til de mange tusen brukerne. Ikke bare er tilgjengeligheten viktig, men også den raske responstiden som AWS gir.

Spredningen av kunder og brukere over store områder på kloden innebærer også synkronisering av store mengder data til områder hvor mobilnettverkene har begrenset overføringskapasitet. Farmforce ønsket ikke at dette skulle bli noen bremsekloss for sine ekspansjonsplaner. Orange Business fikk en sentral rolle i arbeidet med å utnytte AWS enda smartere –  også kapasitet- og rekkeviddemessig – og dermed bidra til fortsatt solid vekst for Farmforce.

Fra Orange Business får Farmforce Guided Operations som gir dem operationelle råd om utnyttelse og tilgang til AWS sitt omfattende tjenestespekter inkludert infrastruktur, kjerne- og plattformtjenester, teknisk og forretningsmessig støtte, administrasjon, automatisering og overvåking. I tillegg bygger og forvalter Orange Business IaC for kundens AWS infrastruktur. Gjennom tjenesten Frontline Operations overvåker Orange Business sine kunders systemer hos AWS 24/7/365.  Tjenestene innebærer å sørge for maksimal oppetid for Farmforce sine systemer.

Compliance og trygg håndtering av persondata er også viktige områder for Farmforce.

Farmforce bruker flere kjernetjenester fra Amazon. Amazon EC2 Auto Scaling groups benyttes for å sikre tilgjengelighet og ytelse og AWS ASG spinner opp EC2-instanser, dvs  VM-er – virtual machines. Foran dette ligger lastbalansering ved hjelp av AWS Elastic Load Balancing til å distribuere innkommende applikasjonstrafikk over flere tjenester som Amazon EC2 og containere. Del-tjenesten Application Load Balancer har en sentral rolle i kraft av å være en moderne lastbalanserer for nettjenester. Containerløsningen Amazon ECS sørger for å kjøre opp containere i AWS-skyen parallelt med de øvrige tjenestene Farmforce bruker. Gjennom dette får Farmforce et helhetlig tjenestelag i én sky og område med VM-er og containere samme sted.

Databaseskyen Amazon RDS gir Farmforce rask tilgang på nye databaser og oppskalering av eksisterende enten det gjelder lagringsplass eller ytelse.

Fordelene ved AWS

Fra å selv sette opp og administrere AWS-løsninger, har Farmforce trukket inn Orange Business som har status som AWS Advanced Consulting Partner. Orange Business har spilt en nøkkelrolle i å utnytte AWS-skyen i forbindelse med Farmforce sin solide vekst globalt. Blant de 150.000 brukerne er mange småskala bønder som er lite avanserte IT-brukere.  Med AWS som verktøy har Orange Business bidratt til god kapasitet og rekkevidde i 25 land. EC2 VM-er iscenesatt av AWS ASG-tjenesten, lastbalansering med AWS ELB og én sky for både VM-er og containere står sentralt i løsningen som har databasehåndtering i Amazon RDS.