Santander Consumer Bank oppnår høy grad av tilgjengelighet og fleksibilitet

 • Santander Consumer Bank eies av Santander Consumer Finance som inngår i Grupo Santander, ett av verdens fire ledende bankkonsern, etablert i Spania i 1856.
 • Santander Consumer Bank AS tilbyr privatkunder bil- og fritidslån, forbrukslån og kredittkort (gebyrfri Visa, FlexiVisa og Santander Red), og er en ledende bank på det nordiske markedet.

Utfordringen

 • Santander kjempet med gamle legacy systemer og foreldet plattformarkitektur
 • Den tidligere tjenesteleverandøren leverte ikke den forretningsfleksibiliteten som forretningsområder krevde, noe som påvirket mulighetene for utvikling av nye kundetjenester og utrulling av disse

Løsningen

 • Driften av hele tjenesteplattformen ble satt ut til Orange Business Services, inkludert datasenter, drift av operativsystemer, applikasjoner og mellomvare
 • En dedikert plattform fordelt på flere datasentre i Orange Business Services Cloud, en privat sky basert på VMware og med tilgang til hyperscalere sine infrastrukturtjenester
 • Plattformen kjører Microsoft Windows-teknologi, der nøkkelapplikasjonene er MS SQL og SharePoint. Den garanterte tilgjengeligheten ligger på 99,8 %
 • Nytt digitaliseringsprosjekt med Microsoft Azure og Microsoft Office 365

Fordelene

 • Svært fleksibel plattform med mulighet for skalering på tvers av ulike infrastrukturplattformer som Orange Business Services Cloud og Microsoft Azure
 • Stabil plattform designet for å levere 100 % tilgjengelighet slik kundene forventer
 • Dedikert kundeteam som samarbeider tett med IT-avdelingen og lokale virksomheter for å støtte utvikling og implementering av nye kundetjenester gjennom skyplattformer
 • Plattformdrift (Platform Operations) på den hybride skymodellen