Kundehistorier

Dataanalyse bidrar til trygg og effektiv shipping ved havnen i Antwerpen

Som et resultat av kravet om automatisk identifikasjonssystem i shipping, innså IT-avdelingen ved Antwerpen havn at dataanalyser ville kunne gi mange optimaliseringsmuligheter. Antwerpen havn er…

Orange Business Services gir Ruter kontinuerlig sikkerhetssamsvar ved hjelp av AWS

For å støtte driften av kollektivtrafikken i Stor-Oslo-regionen har Ruter rundt 20 utviklingsteam. Det er utfordrende å håndtere de ulike sikkerhets- og samsvarskravene for så…

Neste generasjons overvåkingsfunksjoner med Datadog og AWS (Amazon Web Services)

Ruters Core Mobility Platform leverer tjenester til mange kunder. De valgte å bygge tjenestene med utgangspunkt i komponenter med åpen kildekode i stedet for å…

Orange Business Services gir Bokbasen kontinuerlig samsvar med AWS

Bokbasen trenger en løsning for å håndtere sikkerhet og samsvar for AWS-ressursene som brukes i applikasjonsarkitekturen, for dermed å sikre at alle tjenester er konfigurert…

Bokbasen får tilgang til neste generasjons overvåkingsfunksjoner med AWS

For at hele løsningen skulle kunne administreres og overvåkes effektivt, og for at både Bokbasens og Orange Business Services teknikere skulle være i stand til…

Hva Orange Business Services AWS MSP-status betyr for kundene

Tidligere i år fikk Orange Business Services det ultimate godkjenningsstempelet ved å oppnå status som Amazon Web Services Managed Service Provider (AWS MSP). Dette betyr…

Derfor er AWS skytjenester en viktig plattform for kommunikasjonshuset Involve

Kommunikasjonshuset Involve! etablerte seg i egen regi på Amazon Web Services (AWS) i 2016 for å få tilgang på en fremtidsrettet plattform for applikasjonsutvikling og…

Santander Consumer Bank oppnår høy grad av tilgjengelighet og fleksibilitet

Santander Consumer Bank eies av Santander Consumer Finance som inngår i Grupo Santander, ett av verdens fire ledende bankkonsern, etablert i Spania i 1856. Santander…