PCI DSS

Håndterer dere store mengder korttransaksjoner eller har ekstremt høye krav til sikkerhet ved håndtering av data? Da er Orange Business PCI DSS Enterprise løsningen dere trenger.

Svært høyt sikkerhetsnivå på top tier 1

Orange Business er nivå 1 PCI DSS service provider og skreddersyr PCI DSS-kompatible miljøer for kundene våre. Gjennom komplette løsninger som dekker alt fra nettverkstjenester til applikasjonsforvaltning, får dere et svært høyt sikkerhetsnivå. Fra oss får dere hjelp til å velge et optimalt oppsett, inkludert hvilke deler av løsningen deres som bør bli tilkoblet vår plattform. Gjennom dette beskytter dere det som er nødvendig, og betaler ikke for elementer uten behov for tilknytning til PCI DSS-miljøet.

Fordeler med Orange Business PCI DSS-løsning

Det er kostbart og krevende å etablere og vedlikeholde et PCI DSS-miljø. For å unngå unødvendige kostnader og fokusere mer på kjernevirksomheten lønner det seg som regel å sette ut denne oppgaven til en profesjonell samarbeidspartner.

Orange Business har allerede oppe en dedikert PCI DSS-plattform som dere raskt kan dra nytte av.

Vår plattform er et helt atskilt og robust infrastrukturmiljø som tilfredsstiller høyeste sikkerhetskrav. Plattformen er designet og bygget for å møte PCI DSS top-tier nivå 1-kravene. Dette nivået er obligatorisk for bedrifter med over seks millioner transaksjoner per år.

  • Samarbeider tett med IT-avdelingen deres for å sikre compliance/samsvar
  • Unngå unødvendige kostnader gjennom en behovstilpasset PCI DSS-plattform
  • Økt sikkerhet, sporbarhet og enklere sikkerhetsrevisjoner
  • Dokumentert kompetanse på håndtering av komplekse PCI DSS-prosjekter
  • Evne til å skreddersy PCI DSS-plattformer for ulike behov
  • Totalt PCI DSS-kompatibelt perspektiv: vi hjelper deg

Slik får dere støtte av Orange Business PCI DSS

Alt fungerer som det skal:

Det må kontinuerlig arbeid og ikke bare et skippertak til for å oppfylle kravene fra betalingsindustrien. Å holde seg à jour innebærer bruk av mye tid og ressurser.

Som bruker av Orange Business PCI DSS Enterprise etablerer du en kode i vårt robuste og omhyggelig testete miljø. Vi garanterer at alt fungerer som det skal nå og i fremtiden. Ved å bruke vårt miljø kutter dere tid og kostnader til utvikling og vedlikehold av deres egen PCI DSS-plattform.

Bygg tillitsforhold til kundene:

Å være PCI DSS-kompatibel skaper fordeler både for dere selv og kundene deres. Kunden ønsker trygg overføring av betalingsinformasjon over nettet. Gjennom PCI DSS-plattformen kan dere garantere og dokumentere forsvarlig informasjonshåndtering. Slikt skaper tillit.

Unngå bøter:

Betalingsindustrien ilegger høye bøter til virksomheter som ikke følger bransjens sikkerhetsstandarder. Risikoen for ikke å drive i samsvar med standardene stiger i takt med bruk av betalingskort. Derfor velger mange å bruke et etablert PCI DSS-miljø fra tjenesteleverandører som Orange Business fremfor å etablere dette selv.