Få hjelp med skytransformasjonen av Orange Business Services

Orange Business Services, en lokal og global leverandør av skytjenester, digital arbeidsplass og datadrevne løsninger


Full kontroll over virksomhetskritiske applikasjoner, data og digitale arbeidsplasser i skyen

Vår viktigste oppgave er å gi deg rom til å konsentrere deg om forretningsdriften.

Som en erfaren driftsleverandør av skyløsninger, kompetanse innen digitale arbeidsplasser og bygge datadrevne løsninger hjelper vi deg å sikre at bedriftens mest kritiske applikasjoner, data og arbeidsplasser til enhver tid er tilgjengelige, effektive og trygge å bruke over hele verden.

  • Vi håndterer komplekse hybrid IT- og multiskymiljøer og hjelper til med transformasjonsprosjekter.
  • Vår fremragende driftseffektivitet garanterer en høy grad av sikkerhet og tilgjengelighet av dine forretningskritiske løsninger.
  • Digitale samhandlingstjenester som støtter ansattes jobbhverdag fra en hvilken som helst enhet, hvor som helst og når som helst.
  • Prosessen fra dataanalyse via utvikling av demonstrasjonsprosjekter og til produksjonsfasen med datadrevne løsninger hvor vi bruker stordata (Big Data) og AI. Omfattende kunnskap om datavitenskap og -teknologi og bistår virksomheter i å videreutvikle sensorkonseptene sine – for eksempel til nye, kunderettede tjenester.

Digital transformasjon gjennom bruk av skytjenester

Vi er en pålitelig partner for digital innovasjon og transformasjon gjennom skytjenester. I tillegg er vi en viktig samarbeidspartner for organisasjoner som arbeider for å sikre europeisk råderett over data. Vi kan støtte bedriftens transformasjon med hjelp til å transformere deres plattformer og flytte deres sentrale applikasjoner til hybrid IT- og multi-skymiljøer. Oppsummert oppfyller vi følgende kriterier som er av betydning for dere:

  • Lagring av data iht. loven og compliance
  • Driftsgaranti av virksomhetskritiske IT-løsninger
  • Skyteknologi som gjør det mulig for virksomheter å bli mer robuste, konkurransedyktige, produktive og innovative
  • Cybersikkerhet
  • Governance, compliance og levering iht. kontrakt

Vi tilbyr en totalløsning som dekker samtlige komponenter i ditt digitale tilbud til ansatte og sluttkunder: drifts- og konsulenttjenester, digital arbeidsplass, infrastruktur og datadrevne løsninger.

Vår kompetanse som hjelper deg å lykkes med ditt digitale tilbud til ansatte og sluttkunder:

Infrastruktur
hybrid eller multisky

Vi kan støtte og drifte applikasjonene dine, uansett infrastruktur.

Skytjenester


Vi støtter og hjelper deg med riktig skystrategi, implementering, migrering eller optimalisering av dine skyløsninger.

Digital samhandling


Vi hjelper deg med å legge en strategi og implementere en løsning for digital samhandling eller komme i gang med samhandlingstjenestene våre.

Big Data og AI


Vi tar oss av hele livssyklusen til dataene dine og lager en fremtidsrettet dataplattform som gjennomfører og håndterer nye ideer for datadrevne forretningsmodeller.

Basefarm, The unbelievable Machine Company og Login Consultants har blitt Orange Business Services

Basefarm, The unbelievable Machine Company og Login Consultants har blitt Orange Business Services. Kompetansen som blir tilført Orange Business Services gir et unikt tilbud til markedet innen skyløsninger, digital arbeidsplass og datadrevne løsninger.