Orange Business: En lokal-global leverandør av teknologisk inspirasjon og skymuligheter

Vi er en leverandør av skytjenester, digital arbeidsplass og datadrevne løsninger

Orange Business retter oppmerksomheten fullt og helt mot våre kunders forretningskritiske IT- og skybehov. Vi støtter overgangen fra eldre IT-løsninger til moderne skyteknologi og kontinuerlig videreutvikling av denne i hybride og multisky-miljøer lokalt og globalt.

Vi kan bidra til å åpne et stort univers av muligheter innenfor digitalisering, digitale arbeidsplasser og datadrevne løsninger. I bunn og grunn handler digital utvikling om å skape rom for kreativitet, ligge i forkant av forventninger og ta posisjon et hestehode foran konkurrentene. Dine behov for dette samsvarer godt med vår misjon: Skape forandring som teller!

Bli skymoden raskt og fortsett forspranget

Skyteknologi gjør det mulig for virksomheter å bli mer innovative, brukervennlige, konkurransedyktige, produktive og robuste.

Alle er imidlertid ikke like modne for skyen. Orange Business hjelper med å sikre digitale verdier og får fart i verdiskapningen på tvers av private, offentlige og hybride skyløsninger. Vi støtter kundene med IT- og forretningsrådgivning og implementering av skystrategi i takt med deres behov og utvikling.

Vi er anerkjent som en av de store aktørene innen skyløsninger og multicloud-markedet av hovedanalytikerne: Gartner, IDC, ISG, Markess, Global Data, Forrester, Avasant, Whitelane Research.

Basefarm inngår nå i Orange Business

Basefarm inngår nå fullt i skydivisjonen til Orange Business. Det betyr at kunder lokalt og internasjonalt kan trekke på alle deler av vår virksomhets ekspertise i møtet med den digital verden.

Basefarm har jobbet med komplekse skyløsninger, samfunns- og virksomhetskritiske applikasjoner, datasenter/colocation og digital transformasjon i mer enn 20 år. Dette tar vi med oss videre og kan stille med et enda bredere tjeneste- og kompetansespekter som en fullintegrert del av Orange Business.

Nødvendig kompetanse for måloppnåelse

Virksomheter blir digitale, unike, multinasjonale og effektive gjennom skyløsninger, digital arbeidsplass-teknologi og datadrevne tjenester. Orange Business støtter kundene sine innenfor dette – en digital reise som aldri tar slutt.

Du kan forvente deg en fremoverlent virksomhet som faktisk er lett å forholde seg til enda organisasjonen er stor! Kort bakom fasaden finner nemlig mennesker som deg selv som elsker det de driver med og er klare for å utforske nye muligheter. Du vil få faste kontaktpersoner (KAM og TAM) som lærer virksomheten din å kjenne og blir viktige, personlige ballspillere og innovasjonspartnere. Møt, ring, chat med dem – ta kontakt slik det passer deg best.

I tillegg vil dedikerte kundeteam jobbe 24/7 med brukerstøtte, overvåking, sikkerhet og mer.

Hvis du har sky- eller datadrevne prosjekter som bare krever bidrag i en kort periode, har vi en egen konsulentavdeling som bistår med dette. Hos Orange Business kan du få hjelp fra forretnings- og IT-rådgivere, utviklere, skyeksperter og -evangelister, løsningsarkitekter, dataanalytikere, sikkerhetsrådgivere, drifts- og supporteksperter og mange andre. Kontaktpersonene dine vil trekke inn riktige ressurser etter behov.

I Orange Business er vi teknologi-agnostikere. Kundens behov er utgangspunktet for alle teknologivalg enten produksjonen skjer i offentlig sky, i vår egen private sky eller i hybride, multi-kombinasjoner av disse.

Behov og utgangspunkt kan variere fra virksomhet til virksomhet. Trykk menyvalget Løsninger for å lese konkret om hva vi leverer. Det er uansett store muligheter i skyen. Derfor; spør dersom du ikke finner akkurat det du hadde i tankene!

Vår kompetanse som hjelper deg å lykkes med ditt digitale tilbud til ansatte og sluttkunder:

Digital samhandling


Vi hjelper deg med å legge en strategi og implementere en løsning for digital samhandling eller komme i gang med samhandlingstjenestene våre.

Skytjenester


Vi støtter og hjelper deg med riktig skystrategi, implementering, migrering eller optimalisering av dine skyløsninger.

Infrastruktur
hybrid eller multisky

Vi kan støtte og drifte applikasjonene dine, uansett infrastruktur.

Big Data og AI


Vi tar oss av hele livssyklusen til dataene dine og lager en fremtidsrettet dataplattform som gjennomfører og håndterer nye ideer for datadrevne forretningsmodeller.

Digitale arbeidsplasser

Orange Business er en erfaren partner for digital arbeidsplass-teknologi. Også i norsk sammenheng omtales dette som Workspace Services. Vi har bred erfaring på tvers av mange ulike teknologier og bransjeløsninger. Sammen kan vi utforme en målrettet strategi for digitale arbeidsplasser, implementere løsningene og hjelpe alle medarbeidere i gang på en fin måte.

Hybride skytjenester

Skyteknologi kan transformere virksomheten din. Som plattform gir den fleksibilitet, skalerbarhet, brede sikkerhetsmuligheter, rom for innovasjon og robusthet. Skyen kan til og med bidra til mer bærekraftige løsninger. Vi migrerer, optimaliserer eller drifter dine hybride skyløsninger. Vi kan hjelpe deg med både private skytjenester som for eksempel Basefarm Cloud og offentlige skytjenester som AWS, Azure og GCP. Dette forenkler overgangen til en skysentrisk utformet kultur som passer overens med dine forretningsmål og -strategier.

Datadrevne tjenester med Big Data & AI

Mange syns det er utfordrende å holde tritt med tidens krav til digital transformasjon. Vi har introdusert datatenking som innfallsvinkel til å skape nye, datadrevne forretningsmodeller. Cloud Services-divisjonen dekker kunstig intelligens (artificial intelligence/AI), robotisert prosessautomasjon, hyper-automasjon, intelligente virtuelle assistenter og datavirtualisering.

Basefarm, The unbelievable Machine Company og Login Consultants har blitt Orange Business

Basefarm, The unbelievable Machine Company og Login Consultants har blitt Orange Business. Kompetansen som blir tilført Orange Business gir et unikt tilbud til markedet innen skyløsninger, digital arbeidsplass og datadrevne løsninger.