Miljøengasjement

Respekt og omsorg for miljøet er blant bærekrafttiltakene våre og forplikter ledelse og alle medarbeidere i Orange Business. Også overfor leverandører, kunder og partnere er vi tydelige på at miljøet skal tas på alvor.

Vi jobber for å fremme bruk av mer bærekraftig, digital teknologi og redusere våre egne CO2-utslipp. Lavere energiforbruk reduserer miljøbelastning og kostnader.

Green Act 2025

Vårt Green Act program i detailj

I 2020 lanserte vi The Green Act. The Green Act er et målrettet opplegg for å engasjere alle i bedriften og andre berørte til å plassere miljøproblemstillinger i hjertet av alle prosesser og aktiviteter.

Den beste fornybare energien produserer vi selv. Vi ønsker å være karbon-nøytrale og innfører solcellepaneler på datasentrene for å oppnå dette.

Mer detaljer om vårt Green Act program finner du i vår brosjyre til høyre.

Miljøvennlig energiforbruk

Å drive store, sentrale IT-plattformer krever serverkapasitet og stort energiforbruk. Til dette bruker vi bare miljøvennlig elektrisitet. Vi utformer våre egne driftsmiljøer og velger partnere med omhu for å optimalisere kapasitet og skalere løsninger for å unngå unødvendig energiforbruk. Vi foretrekker virtualisering fremfor fysisk maskinvare.

Felles anstrengelser

I organisasjonen vår er vi oppmerksomme på hverdagslige miljøproblemstillinger. For eksempel har kontorene våre tidskontrollert belysning og vi bruker LED i datasentrene våre. Vi vektlegger lavt energiforbruk for arbeidsstasjoner og strekker oss etter å bruke produkter som er øko-merket.

Orange Business står på for å bli papirløs og har et velorganisert avfallshåndteringssystem. Innkjøpspolitikken vår er i favør av produkter med lavt miljøfotavtrykk.

Fjernarbeid og reisevirksomhet

Vi benytter oss av mest mulig fjernarbeid for å unngå reisevirksomhet. Fjernearbeid bidrar til vesentlig reduksjon av drivhusgassutslipp urban og langdistanse transport. Reisepolitikken legger mest mulig miljøvennlig transport til grunn. Vi er i favør av offentlig transport og samreiser.

Dette gjør vi for miljøet

Avfall

 • Reduserer forbruk, gjenbruker og resirkulerer alt vi kan
 • Implementert resirkuleringsregime i alle kontorer og datasentre
 • Gjenbruk av datautstyr som PC-er, skjermer og mer
 • Returavtale med teleoperatøren Telia

Forurensning av vann, luft og grunn

 • For å unngå lekkasje, overvåker vi fyllingsgraden i dieseltanker ved datasentrene
 • Overholder lover og regler for kjøling ved sentrene

Transport

 • Går inn for bærekraftige reisealternativer
 • Vektlegger mer Teams og mindre reising til møter
 • I resepsjonen i Norge har vi Ruter-billetter gratis tilgjengelig for medarbeidere
 • SL-kort ligger i resepsjonen i Sverige for fri bruk

Anskaffelse

 • Vi kjøper bare miljøvennlig elektrisitet
 • Vi oppfordrer leverandører til å redusere emballasjebruk
 • Vi kjøper energivennlige produkter hvis mulig
 • Vi fokuserer på effektive og energieffektive komponenter
 • Vi gjenbruker fremfor å kjøpe nytt utstyr
 • Vi foretrekker miljøvennlig kontormateriell