Virtuelle skrivebord gir kontinuitet i legetilbudet i krisesituasjoner

Da det offentlige britiske helsevesenet (NHS) plutselig sto midt oppe i den globale pandemien, måtte de både håndtere krisen i frontlinjen og opprettholde god kvalitet og stabilitet i primærhelsetjenesten. Orange Business, hjalp NHS med å holde helsetilbudet i gang og bidro dermed til å hindre spredning av viruset.


Primærhelsetjenesten er førstelinjen i medisinsk behandling. Den er avgjørende for at det store flertallet av befolkningen skal holde seg friske og pasienter som kan unngå sykehusinnleggelse, får den hjelpen de trenger. NHS har måttet gjøre store endringer i primærhelsetjenesten for å begrense spredningen av covid-19 og beskytte sårbare pasienter.

For å sikre kontinuiteten i primærhelsetjenesten valgte NHS å prioritere konsultasjons-, diagnose- og resepttjenester høyt. NHS henvendte seg derfor til Login Consultants, som er et Orange Business-selskap, og deres samarbeidspartner VMware for å få designet et «virtuelt legekontor» som raskt kunne rulles ut hos fastleger og andre ansatte i primærhelsetjenesten.

Løsningen måtte gi fastlegene og de andre ansatte i primærhelsetjenesten tilgang til pasientdata fra deres egne enheter utenfor kontoret, uten behov for dyre VPN-forbindelser eller ny maskinvare. NHS hadde til enhver tid rundt 15 % av de ansatte i karantene på grunn av viruset. Det virtuelle legekontoret måtte gi sikker tilgang hjemmefra via helsearbeidernes personlige datautstyr, slik at de kunne fortsette å hjelpe pasientene sine mens de satt i karantene.

Utviklingen av et virtuelt legekontor

For å dekke disse behovene fant Login Consultants fram til en løsning basert på en VDI (Virtual Desktop Infrastructure) fra VMware. Denne tilnærmingen tilfredsstilte NHS’ strenge krav til sikkerhet og gjorde det mulig for helsearbeiderne å jobbe hjemmefra. I et VDI-miljø forblir dataene på serveren i stedet for å overføres til sluttbrukerenheten. Det beskytter dataene hvis en sluttbrukerenhet skulle bli stjålet eller kompromittert, og muliggjør også sikker bruk av personlig utstyr.

På grunn av pandemien var tidsaspektet svært viktig. Med sin ekspertise kunne Login Consultants raskt bygge en prototype som støttet relevante bransjespesifikke applikasjoner, og plassere et sikkert arbeidsområde i skyen. Login Consultants samarbeidet tett med VMware for å få VDI-løsningen og nettverket til å fungere effektivt sammen.

Arbeid i beredskapsmodus

I løpet av to uker utviklet Login Consultants en prototype for VDI-virtuelle skrivebord med NHS’ bransjespesifikke applikasjoner ved hjelp av en agil DevOps-tilnærming. Login Consultants kjørte deretter et prøveprosjekt i flere sykehusmiljøer for å finjustere ytelsen. Til slutt ble VDI-løsningen rullet ut hos fastleger og ansatte i primærhelsetjenesten, slik at de kunne gjennomføre  konsultasjoner på hjemme-PC-er og -Mac-er og få sikker tilgang til pasientjournaler.

Fastleger og ansatte i primærhelsetjenesten logger seg på det virtuelle skrivebordet via en internettforbindelse og sine egne enheter. De identifiserer seg via en app for multifaktorautentisering på mobiltelefonen for å sertifisere at de er autoriserte brukere.

I tillegg til VDI-en, måtte Login Consultants sikre at eldre NHS-applikasjoner kom til å fungere på det nye virtuelle skrivebordet. Mange av applikasjonene var laget for å fungere på tradisjonelle stasjonære maskiner, så Login Consultants måtte tilpasse dem for å sikre at de ville fungere optimalt med et virtuelt skrivebord.

Den skalerbare VDI-løsningen ble til slutt bygget inn i en IBM-sky og deretter koblet til de medisinske systemene på sykehusene med en sikker forbindelse. Login Consultants opprettet en sikker forbindelse, slik at brukerne kunne logge inn via internett og bruke applikasjoner på det virtuelle nettverket.

Utrullingen var vellykket, og NHS har nå flere enn 600 fastleger og primærhelsearbeidere som bruker Login Consultants VDI-løsningen. Sammen med Login Consultants ser det britiske helsevesenet nå også på andre mulige bruksområder for det virtuelle legekontoret.

600 fastleger og primærhelsearbeidere bruker Login Consultants VDI-løsningen

«Da vi tok i bruk Login Consultants virtuelle legekontor, forvandlet situasjonen seg over natten. Plutselig kunne vi få tilgang til e-post og kliniske systemer og til og med gjennomføre videokonsultasjoner hjemmefra. Denne innovative løsningen har snudd opp ned på tilværelsen vår. Jeg tror vi kommer til å fortsette å jobbe på denne måten lenge etter at koronapandemien er over».

Nick Pulman, fastlege og nestleder, West Leicestershire Clinical Commissioning Group

«Før holdt vi i IT-avdelingen oss i bakgrunnen, nå er vi en del av løsningen. Vi har gitt helsevesenet digitale muligheter som har forvandlet NHS».

Ian Wakeford, IT-sjef, Leicestershire Health Informatics Service