Sparebank 1s lærerike samarbeid med ekstern datasenterleverandør

Lærerikt samarbeid mellom Orange Business og Sparebank 1.


– Norsk datasenterbransje har nådd et modenhetsnivå som gjør at flere kan matche våre behov. Vår erfaring er at en ekstern partner supplerer egen virksomhet, utfordrer oss og representerer et lærerikt samarbeid. Fleksibiliteten vi kan oppnå i løsningene våre øker konkurranseevnen og på kostnadssiden oppnår vi en mer effektiv drift.

Oppsummert var dette noen av poengene til konserndirektør for IT hos Orange Business-kunden Sparebank 1, Eivind Gjemdal, i presentasjonen han holdt for CIO forum i Oslo på slutten av fjoråret.

Gjemdal, som har ansvaret for en av de største IT-operasjonene i Norge, fortalte at Sparebank 1 består av 16 selvstendige banker med enda flere kontorer og tusenvis av bankterminaler over hele landet. Jobben han og kollegaene gjør, er blant annet å jakte på stordriftsfordeler. De fleste IT-funksjoner som kan deles, er felles for de 16 bankene. Dagens løsning består av inhouse-IT, ASP-tjenester og samarbeidet med ekstern driftspartner. Deler av løsningen må befinne seg på bakken og i Norge, deler er det mulig å legge i skyen.

– De siste årene har vært kjennetegnet av en rivende, teknologisk utvikling. Ny funksjonalitet, nye driftsmodeller og lokalisering i skyen er noe av det vi forholder oss til i dag. Og som et eksempel: Vi har gått fra å drifte 1000 fysiske servere til 600 i dag. Samtidig har vi 3000 virtuelle servere på disse 600 fysiske – med andre ord, mer kraft på mindre plass.

– En annen faktor som preger arbeidet vårt, er behovet for sikkerhet. Vårt eneste, fysiske produkt er to plastkort. Når IT er nede, stopper alt, ingen bankansatte får gjort jobben sin og kundene mister tilgangen på pengene sine. Og vi er adskillig mer sårbare enn vi tror. For eksempel lå deler av dataoperasjonen vår innenfor 22. juli-perimeteret da bomben smalt i 2011.

Fleksibelt og lønnsomt

– I løsningen vi har i dag, inngår samarbeidet med en ekstern partner som drifter deler av løsningen vår i sine lokaler. Sikkerheten er ivaretatt blant annet ved at vi har etablert en datahall inne i deres egen datahall, der bare et begrenset antall personer har adgang, fortalte Gjemdal.

– Vi ser at de større, norske dataleverandørene har nådd et modenhetsnivå som vi er avhengig av. Samtidig innebærer forhold knyttet til størrelse og lokalisering både fordeler og ulemper. Hos en av de enorme, utenlandske aktørene, som Amazon eller Google, ville Sparebank 1 vært en liten kunde. I dag er vi blant de største hos vår partner og vi får den oppmerksomheten vi trenger.

– Fleksibilitet er også et argument for å se utenfor eget hus. Vi venter aldri lenger på hardware, vi setter opp nye servere i en applikasjon på en skjerm og vi ser at driften blir mer lønnsom, samtidig som fleksibiliteten øker. Konkurransefordelen i bankmarkedet ligger i grensesnittet mot kunden. Det betyr at «time to market» er en nøkkelfaktor. Når vi vurderer, eller tar i bruk, nye driftsmodeller, er dette noe vi alltid har høyt på prioriteringslisten.

– Oppsummert er vår erfaring at en ekstern datasenterleverandør utfordrer oss på en måte som gjør at vi lærer nye ting. Og vi får innspill vi kan bruke til å bli enda bedre, mer effektive og lønnsomme, sa konserndirektør for IT i Sparebank 1, Eivind Gjemdal.