Kundehistorier

Drift av samfunnskritisk infrastruktur for Altinn

Med Orange Business som driftsleverandør har Altinn fulgt IT-evolusjonen fra maskinvare til VM-er, og er godt rigget for etablering av hybride skymiljøer (private cloud og…

Sparebank 1s lærerike samarbeid med ekstern datasenterleverandør

Sparebank 1 opplever at en ekstern datasentraleverandør utfordrer dem på en måte som gjør at de lærer nye ting, blir bedre, mer effektive og øker…

DIPS ASA – Sikker SaaS løsning

Orange Business drifter DIPS ASA programvare, og tilrettelegger slik at det kan tilbys som en "Software as a Service-tjeneste" (SaaS).

Efaktor tilbyr driftssikkert IT-miljø med Orange Business

eFaktor leverer tjenester basert på e-læringsplattformen Moodle. Orange Business sørger for driftssikkert IT-miljø.

Destination Gotlands valg av sourcingpartner

Destination Gotland bestemte seg for outsourcing av drift. Det ble Orange Business, som har sørget for stabilitet og kommet med proaktive forslag.

Nacka kommune best på digitalisering

Nacka Kommune ønsker IT-støtte som muliggjør ekspansjon. Orange Business bidrar til økt innovasjon, drivkraft og digitalisering.

Farmforce ønsket støtte for global ekspansjon blant småskalabønder med AWS og skypartneren Orange Business

Farmforce ønsket en partner som kunne ta ansvar for løsninger og drift. AWS-partner Orange Business ble etter grundig prosess valgt.

Konseptstudie: SaaS

SaaS betyr at leveransen skjer fra nettet. Vi kan rigge SaaS i egen, privat sky, hos offentlige skyleverandører eller ved å kombinere disse (hybrid sky).