Musikk i Azure-skyen gir nye muligheter for teknologiselskap

Det digitale musikkselskapet X5 Music ønsket å skape et nytt miljø for sine digitale musikktjenester. Med flere tjenester i skyen har de både fått mer tid til overs for utvikling og redusert behovet for support.


Det svenske musikkselskapet X5 Music driver flere ulike digitale musikktjenester. Mye av teknologien bak tjenestene har de utviklet selv, og i takt med fremgangen kom også kravene.

«Kravene som ble stilt til oss og våre applikasjoner om tilgjengelighet og support ble stadig vanskeligere å håndtere for det lille utviklermiljøet vårt», sier Klas Broman, som er CTO i X5 Music. «Vi behøvde hjelp med support, overvåkning og oppretting av et mer ensartet operativmiljø.» Det var i denne situasjonen vi tok kontakt med Orange Business.

På det innledende møtet forklarte Orange Business hvordan de kunne hjelpe ved å opprette et sikrere miljø i Azure (Microsofts offentlige sky) og hvordan de gradvis kunne overta support 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

«Orange Business kom med et godt tilbud og vi fikk tillit til dem umiddelbart», sier Klas.

Godt samarbeid

Samarbeidet har nå vart siden 2019, og i løpet av denne tiden har X5 Music med hjelp fra Orange Business transformert tjenestene og forenklet løsningene i et slikt omfang at behovet for hjelp fra Orange Business med bemannet overvåkning nesten er blitt borte til fordel for mer automatiserte løsninger.

«Med hjelp fra Orange Business er vi nå på vei mot et miljø som sannsynligvis ikke trenger supportavtalen lenger, fordi ting så sjelden går galt», sier Klas. «Men hvis antall brukere skulle øke ytterligere og behovet for hjelp oppstå igjen, så vet vi at vi har en god samarbeidspartner som er der for å hjelpe oss.»

«Vi er veldig fornøyd med samarbeidet. Orange Business har hjulpet oss med å bruke Azure på en god måte. De er i forkant, er proaktive, ærlige og kommer alltid med forslag om optimale løsninger som er basert på våre behov.»

Klas ser mange fordeler med den nye måten å arbeide på i skyen.

«Det har gitt oss helt nye muligheter for håndtering av produksjonstopper og fordi vi betaler bare for kapasiteten vi bruker, kan vi håndtere det på en kostnadseffektiv måte», sier han. «I tillegg har teamet vårt nå mye mer tid til å arbeide med utvikling i stedet for drift.»

På spørsmål om hva de kan forvente i fremtiden, kommer Klas med et langt svar. Han nevner mange nye smarte tjenester og ny teknologi som vil effektivisere driften ytterligere og øke ensartetheten i bedriftens ulike applikasjoner. Og det sier seg selv at Orange Business blir med som partner og rådgiver også i fremtiden.

«Vi har jevnlig kontakt med Orange Business om ulike teknologivalg, og om hvordan vi kan utvikle oss og bli bedre», sier han. «Og det kjennes bra.»

I løpet av denne reisen har Klas også lært mye, og vil gjerne dele det.

«Hvis du flytter applikasjoner til skyen, er det viktig å ha tenkt over hva som er den beste måten å gjøre det på. Noen applikasjoner fungerer relativt bra som de er når de blir flyttet, men mange andre må man gjøre små eller store forandringer i for at de skal passe inn i skyen. Utføres disse endringene på en smart måte, får man stort utbytte både i ytelse og kostnader.»

4 fordeler med Azure

  • Kostnadseffektivt – du betaler bare for kapasiteten du bruker.
  • Tidseffektivt – frigir mer tid for driftsutvikling
  • Enkelt – du kan oppskalere og nedskalere etter behov
  • Økt ytelse – med flere tjenester i skyen får du mer ut av tjenestene dine