Modernisering og databasemigrering til Aurora Serverless V2 hos EcoOnline

I en stadig mer digital og raskt skiftende verden blir virksomheter stadig utsatt for nye HMS-risikoer. Det norske selskapet EcoOnline har spesialisert seg på å utvikle systemer for styring av HMS-tiltak. For å ligge i front i dette segmentet har selskapet valgt Orange Business som sin AWS-partner. Migrering fra Serverless V1 til V2 som støtter nyere versjoner av PostgreSQL, vil i dette tilfelle sørge for raskere utvikling og lavere kostnader.

Om kunden

EcoOnline er et globalt selskap med over 10 000 kunder som utvikler og leverer systemer for å administrere HMS-tiltak.

Selskapet moderniserer kontinuerlig AWS-miljøet sammen med sin partner Orange Business. Den pågående skyreisen er strategisk nødvendig for å forbedre konkurranseevnen. Tross et betydelig optimaliseringsarbeid har EcoOnlines bruk av AWS vokst med rundt 80 % (fra juli 2022 til juli 2023). Hovedprioriteringene omfatter skalerbare, modulbaserte og kompatible infrastrukturløsninger, f.eks. bruk av mikrotjenester, serverløse og spesialbygde arkitekturer og beste praksis.

Utfordringen: For å sikre at kundenes DevOps-team kunne fokus på utvikling i stedet for tidkrevende problemer i gamle databasestrukturer, bestemte selskapet seg for å bruke Orange Business’ konsulenter til å migrere til Aurora Serverless V2 og oppgradere til Aurora Postgres 15 med bedre skalerbarhet, innsikt og overvåking av databasebelastning.

Løsningen

Før denne utfordringen hadde Orange Business utviklet en mikrotjenestearkitektur med containere og automatiserte pipelines. Den ble satt i produksjon ved hjelp av ECS Fargate og andre serverløse backend-funksjoner. I tillegg får kunden tilgang til Orange Business’ administrerte tjenester som Cloud Essentials og Cloud Foundation med sin sikre og skalerbare landingssone.

For å løse utfordringen trengte EcoOnline nye funksjoner som bare var tilgjengelige i PostgreSQL 15. Derfor ble det igangsatt migrering til et testmiljø. Databasebelastning er ofte preget av stor usikkerhet. Rask skalering med høy tilgjengelighet og kostnadskontroll ble derfor identifisert som de viktigste faktorene. Aurora Serverless V2 ble valgt som den beste løsningen.

Det ble tatt et øyeblikksbilde av den gamle løsningen, og en ny klynge ble opprettet basert på det og implementert i Terraform. Det ble også foretatt en oppgradering til den nyeste PostgreSQL 15-versjonen etter å ha tilpasset noe av applikasjonens SQL-kode.

implementert ytterligere overvåking ved hjelp av CloudWatch-parametere i forbindelse med Datadog på hver klynge, og det ble opprettet et dashbord med tilstandsoversikt over hver databasebelastning.

Den samme migreringsprosessen ble gjennomført for andre miljøer også, og til slutt produksjonen. Nedetiden ble minimert, og den gamle databasen var skrivebeskyttet under migreringen. Den endelige overgangen fant sted ved hjelp av standardiserte automatiserte pipelines.

Resultater og fordeler

  • Databasbelastning oppskaleres raskere. V1-databaser er begrenset av skaleringspunkter.
  • Kostnadene blir mindre, idet nedskalering i V2 ikke er avhengig av skaleringspunkter. Kostnadene ble redusert med 35 % for enkelte belastninger.
  • Innsikten i skrivebeskyttede spørringer blir bedre.
  • Databasens tilstand blir mer synlig ved hjelp av dashbord.
  • Overvåking håndteres av Orange Business som en del av kontrakten som leverandør av administrerte tjenester, for oppfølging av avtalte hendelser.