Migrering og administrerte tjenester avlaster DevOps-teamet hos Allvit

I en stadig mer digital og raskt skiftende verden har studenter over hele verden omfavnet elektronisk og digitalt innhold som en smart måte å redusere kostnadene og være effektive på når de studerer. Allvit AS er et selskap som leverer digitale læringsløsninger til studenter i Norge. Selskapet startet sin skyreise med Orange Business som sin betrodde leverandør av administrerte tjenester våren 2022. Utgangspunktet for dette DevOps-samarbeidet var et svært viktig prosjekt der et digitalt produkt skulle migreres til skyen.

Om kunden

Allvit AS leverer digitale pensumbøker på nett i PDF- og EPUB-format, slik at studentene kan få en enklere og mer effektiv studiehverdag. Bøkene fra Allvit veier ingenting, og man kan ta egne notater, streke under så mye man vil, søke direkte i bøkene og kopiere ut avsnitt – alt på ett sted. Selskapet ble stiftet i 2019 og har i dag 10 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim.

Utfordringen: Allvit hadde kjøpt et digitalt produkt av et annet selskap og trengte AWS-erfaring og -kunnskap for å migrere data, applikasjoner og andre tjenester til et helt nytt AWS-miljø. Hvis denne utfordringen ikke ble løst, kunne altså ikke selskapet tilby produktet til brukerne og kundene. Allvit har dessuten få DevOps-ressurser og trenger kontinuerlig støtte fra en partner for å sikre at miljøet er trygt og kostnadseffektivt.

Orange Business har et eksisterende kundeforhold med selskapet som tidligere eide produktet som ble kjøpt opp av Allvit. Derfor hadde vi spesifikk kunnskap om hvordan løsningen var bygd opp. Med Orange Business’ kunnskap og fordelene med en eksisterende IaC definert som modularisert Terraform-kode klarte vi å få Allvit raskt på fote.

Løsningen

Allvit måtte implementere den eksisterende løsningen i et nytt AWS-miljø og migrere alle brukerdata for å kunne fortsette den underliggende driften av produktet. Etter fullført migrering vil kunden ha tilgang til applikasjoner i løsningen. I tillegg spiller Orange Business’ administrerte tjenester en viktig rolle for DevOps-arbeidet. De grunnleggende tjenestene Cloud Essentials, Cloud Foundation og 3rd party Datadog utgjør sikkerhets- og FinOps-fundamentet der døgnkontinuerlig overvåking er inkludert.

Kundens AWS-miljø består hovedsakelig av frontend- og backend-mikrotjenester distribuert på ECS Fargate (bak Application Load Balancers for publikumsrettede tjenester). AWS’ tjenester, bl.a. S3 for lagring av innhold, CloudFront for CDN, SQS for kommunikasjon mellom tjenester, Aurora RDS som primær databaseløsning, Cognito for brukerautentisering og tilknytning til andre innloggingstjenester som Google, Facebook og Feide og Simple Email Service for kvitteringer og brukeradministrasjonsarbeid som støtteressurser for ECS Fargate-løsningen.

Orange Business har et eksisterende kundeforhold med selskapet som tidligere eide produktet som ble kjøpt opp av Allvit. Derfor hadde vi spesifikk kunnskap om hvordan løsningen var bygd opp. Med Orange Business’ kunnskap og fordelene med en eksisterende IaC definert som modularisert Terraform-kode klarte vi å få Allvit raskt på fote.Resultater og fordeler

Det tok bare tre måneder å gjennomføre hele migreringen og oppsettet av de administrerte tjenestene. Derfor har Allvit nå et individuelt tilpasset AWS-miljø med utviklings-, preproduksjons- og produksjonskonto.

Orange Business har dessuten effektivisert Allvits DevOps-rutiner, og utviklerne kan nå fokusere på det de er best til: å innovere og skape verdier for kundene sine.

Allvits AWS-miljø er beskyttet av en grunnleggende sikkerhetsløsning – Orange Business’ landingssone – inkludert i Cloud Foundation-tjenesten. Landingssonen er bygget etter beste praksis, og kunden kan skalere uten risiko for å miste kontrollen over sikkerheten.

Med Orange Business’ administrerte tjenester får DevOps- og sikkerhetsteamene enkel tilgang til en mengde AWS-kunnskap på ett sted. Som en del av avtalen om administrerte tjenester er det opprettet et kundeteam for Allvit, slik at det står konsulenter med domenespesifikk kompetanse til rådighet for prosjekter, forespørsler og feilsøking. Kundeteamet har i tett samarbeid med Allvit redusert forbrukskostnadene med 19 % fra juni 2022 til juni 2023.