Konseptsudie: nettbutikk

Hvordan arter det seg i praksis å bruke tjenestetilbudet til Orange Business? Orange Business viser dette gjennom både kundecase og konseptstudier som supplerer våre tekniske beskrivelser. I denne konseptstudien deler vi et case om en nettbutikk.


Tenk om det går bra med den nye nettbutikken – fryktelig bra, ikke bare i Norge, men også i utlandet! Da gjelder det å ha en teknisk løsning i bunn som ikke kneler når kredittkortene sitter løst.

Tradisjonell varehandel blir lett veldig lokal og knyttet til ett eller flere fysiske utsalgssteder. Mange butikker har utvidet med netthandel med god suksess på hjemmemarkedet. Men, akkurat som nordmenn handler mer og mer på nettbutikker direkte fra utlandet, kan norske bedrifter selge mer og mer til målgrupper der ute.

Nettbutikker må kunne stole på teknologien

Da må ikke teknologien være begrensende. Nøyaktig hvor stor trafikken blir kan være vanskelig å si på forhånd. Dette understreker betydningen av et viktig poeng: Når stadig mer kundekontakt og salg skjer i digitale kanaler og grensene mellom land og markeder hviskes ut på nett, blir valg av IT-leverandør og driftspartner enda viktigere.

Eller, for å si det enkelt, teknologien må ha kapasitet nok – også om omsetningen blir skummelt høy. Det gjelder ikke minst når nyheter blir lansert med brask og bram – eller det virkelig topper seg i etterspørselen på store salgsdager og i oppkjøringen til julehøytiden.

Orange Business setter opp driftsmiljøer for nettbutikker og e-commerce som i praksis er uten kapasitetsbegrensninger.

Flere muligheter for nettbutikken

Miljøet kan være i Orange Business sin egen private sky. Skyen dekker Norge, Sverige og Nederland, og er forbundet med nettet via høykapasitets linjer.

Orange Business er dessuten også partner med internasjonale leverandører av offentlige skyløsninger inkludert AWS og Microsoft Azure. Selv om sky høres fluffy ut, er det snakk om ekte datamaskiner også her. For e-commerce-løsninger som skal ut i alle deler av verden har skyleverandørene datamaskiner som er fysisk nærme de fleste markeder. Det gir lav responstid og dermed god tilgjengelighet for alle kunder.

Som alle andre systemer, så vil også nettbutikker være i kontinuerlig utvikling. Orange Business stiller med kundeteam som lærer kundens løsninger godt å kjenne. Når du som eier av en e-commerce-site tar kontakt, treffer du med andre ord folk som jobber i team med deg både om videreutvikling og problemløsning.

Orange Business førstelinjesupport er dessuten betjent 24/7/365. Supporten overvåker din e-commerce-løsning og iverksetter tiltak dersom det egentlige hyggelig skulle skje; at trafikken blir veldig stor eller kjempehøy! Supporten kan da håndtere eventuelle feilmeldinger og sørge for tilstrekkelig kapasitet til å håndtere etterspørselen.