Konseptstudie: SaaS

Hvordan arter det seg i praksis å bruke tjenestetilbudet til Orange Business? Orange Business viser dette gjennom både kundecase og konseptstudier som supplerer våre tekniske beskrivelser.


Mange har applikasjonsutvikling som kjernevirksomhet eller element i vare- eller tjenesteleveranse. Ved overgang til å levere applikasjonene som SaaS (Software as a Service) melder det strategisk viktige spørsmålet seg; hvilken sky skal vi velge? Orange Business har god oversikt over skymulighetene og hva leverandørene har i sin pipeline.

Det pågår en systematisk og stille utvikling blant applikasjonseiere. Fra å utvikle applikasjoner for installasjon på kundenes egne servere, går stadig flere over til å levere som SaaS.

Noen lanserer sine SaaS-løsninger i enklere versjoner hvor kundene kan selvbetjene seg med både oppsett og integrasjoner, samtidig som de fortsetter å levere skreddersydde løsninger som tradisjonelle applikasjoner.

Andre forlater den tradisjonelle måten helt, og blir rene SaaS-leverandører.

Leveranser fra nett

Software as a Service – programvare som en tjeneste – betyr at leveransen skjer fra nettet et sted. Orange Business kan rigge SaaS i egen, privat sky, hos offentlige skyleverandører eller ved å kombinere disse (hyhbrid sky).

Kombinasjon – hybrid skyløsning, kan for eksempel være aktuelt dersom hensynet til persondata eller offentlig regelverk forutsetter kontroll på geografisk prosessering og lagring. Bruk av offentlige skyleverandører skaper rom for verdensomfattende distribusjon og dermed nærhet til brukere uansett hvor de måtte være.

Med andre ord kan en lokalt orientert applikasjonsleverandør gjennom en SaaS-modell og offentlig sky komme i posisjon til å levere på verdensmarkedet.

Ikke glem pipeline

Valg av skyløsning handler ikke bare om hvilke skyleverandører som kan levere hva i dag. Retningen skyleverandørene tar og hva vi kan forvente oss i fremtiden er også veldig viktig å være oppmerksom på. Orange Business følger både dagens situasjon og leverandørenes pipeline nært, og er en partner for å gjøre riktige vurderinger av skyvalg i forhold til våre kunders egne, strategiske veivalg.

Enten virksomheten utvikler applikasjoner som hovedprodukter eller har applikasjoner som inngår en del av sine øvrige leveranser, er det ikke uten videre gitt at de skal sette ressursene sine inn på å opparbeide seg skykompetanse enten det gjelder å velge riktig eller drifte i skyen. Å bygge opp denne kompetansen kan på mange måter sammenlignes med å droppe SaaS og fortsette med tradisjonell applikasjonsdistribusjon; man bruker ressursene på noe som ikke er strategisk og fremtidsrettet.

Orange Business som partner

Bruk av sky krever kompetanse, og kan lett stjele tid fra applikasjonsutvikling. Utviklerkompetanse er knapphetsvare. Orange Business forretningsforslag er at IT-driftsleverandøren er partner på valg av sky og drift av skytjenester, mens kundene kan prioritere sine utviklerressurser til forretningskritiske områder.

Det er ikke nødvendigvis slik, at alt går av seg selv når noe er installert i skyen. Over tid er det fortløpende nye problemstillinger å ta høyde for.

Det kan handle om testing, lastbalansering, lagring, backup, redundand drift, distribusjon til nye markeder, automatisk produksjonssetting/DevOps, skalering eller driftsproblemer. Orange Business har utforsket dette lendet lenge og har som partner til flere skyleverandører lettere aksess dersom noe kniper.

GDPR og back-to-back databehandleravtaler med skyleverandører er også en viktig problemstilling.

Bred skyerfaring

Google Cloud, IBM PowerCloud, AWS, Microsoft Azure og Azure Stack, og Orange Business Cloud (vår egen, private sky) er skyer Orange Business kjenner og gir anbud på migrasjon/etablering og drift i.

Uansett har Orange Business servicedesk som holder åpent døgnet rundt hele året, og er derfor lett tilgjengelig for å svare på spørsmål og gi annen assistanse uansett valg av skyløsning. Denne nærheten til support er viktig og skaper ekstra trygghet i forhold til bruk av store, offentlige skytjenester for Orange Business-kundene.

Faste kontaktpersoner

Servicedesken kan også bistå SaaS-brukerne – Orange Business-kundenes kunder –slik at også dette supportbehovet kan bli løftet av skuldrene til applikasjonseieren.

Servicedesken overvåker dessuten alle løsninger døgnkontinuerlig og tar umiddelbart affære ved behov. Hos Orange Business får kundene sine faste kontaktpersoner (KAM og TAM) som kjenner deres problemstillinger og behov. Kontaktpersonene kan kontaktes direkte uten å gå veien om sentralbord eller ved å levere ”tickets” som det tar ukesvis før blir fulgt opp.