Konseptstudie: migrasjon

Hvordan arter det seg i praksis å bruke tjenestetilbudet til Orange Business? Orange Business viser dette gjennom både kundecase og konseptstudier som supplerer våre tekniske beskrivelser. I denne konseptstudien handler det om migrasjon til sky.


Noen ganger kommer mange behov for forandring av IT-systemer til overflaten samtidig, som for eksempel under oppgradering av ERP, flytting, skifte av operativsystem og database. Alt skal naturligvis skje uten nevneverdig driftsstans. Mange virksomheter vil kjenne seg igjen i situasjonen vi beskriver i dette konseptstudiet og stille seg spørsmålet: Er håndteringen av IT-løsninger egentlig en strategisk kjerneaktivitet for oss?

Når du tenker etter, kan virksomheten din også ha vokst til en betydelig IT-virksomhet som en konsekvens av norsk og internasjonal ekspansjon – uten at det egentlig var planen. En gang i tidligere tider var det kjekt og greit å ha IT-systemene på eget hus eller på et datasenter/colocation-løsning. Systemene var såpass greie å håndtere og gjennom årene skjedde systemutviklingen ved å legge sten på sten i takt med behovsutviklingen.

Fra Norge til Sverige til Danmark til England til Tyskland til… ekspansjon til 15-25 land eller mer, omsetning på et nivå som tidligere bare var som en fjern drøm og et antall flerspråklige medarbeidere med store IT-behov. Slike suksesshistorier er det faktisk mange av og kanskje står du midt i en slik historie selv.

Parallelt har IT mest sannsynlig blitt transformert fra driftsproblemstilling til å bli kjerne i virksomhetens leveranser og en nøkkelfaktor for strategivalg og fremtidig suksess. Dessuten er IT-avdelingen blitt forbausende stor med ditto budsjetter og medarbeidere som signaliserer at oppgaver knyttet til drift og teknikk suger alt for mye krefter på bekostning av ressurser til IT-drevet forretningsutvikling. De vil faktisk heller være en viktig ressurs for å operasjonalisere forretningsdrift fremfor å holde datamaskiner i gang.

Blir IT en for kostbar eller begrensende faktor ved migrasjon?

Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen – kanskje i mindre skala? Eller større? Er IT i ferd med å bli en for kostbar eller en begrensende faktor?

Virksomhetskritisk IT-drift er kjernekompetanse for Orange Business. Vi er 500 medarbeidere med veldig bred kompetanse. Det må vi ha. Selv om vi og mange andre i det daglige er entusiastisk visjonære i forhold til alle nye muligheter innenfor informasjonsteknologi, så trenger kundene våre også en driftspartner som er til å stole på.

Dette gjelder også IT-systemer som ingen i sine villeste fantasier ville ha tatt i bruk i dag, samt teknologi som fortsatt er standard, robust og som det er liten grunn til å kaste ut riktig ennå.

For mange virksomheter overtar vi driften av IT-systemer i en situasjon med flere, sammenfallende behov. Stadig oftere kommer både CTO og CEO til oss sammen for å få tilrettelagt en robust og fremtidsrettet infrastruktur.

Migrasjon kan gi boost på flere vis

Kunder og andre brukere vil mest sannsynlig oppleve et boost ved overgangen til Orange Business.

Først fjerner vi ofte sammenbindingen mellom programvare og fysiske dataservere/maskiner. I stedet bruker vi for eksempel VMware til å etablere et virtuelt servermiljø. I praksis innebærer dette at programvaren fungerer på tvers av mange maskiner og trekker til enhver tid datakraften den trenger.

Når systemene dine formelig får fråtse i ressurser får du raskere databehandling, økt stabilitet, mer fleksibilitet og kortere responstid. Faktisk har Orange Business også sett eksempler på at gammel, ustabil og treg maskinvare også sår tvil om dataintegritet og produksjon av beslutningsgrunnlag.

Ergo; mens fysiske maskiner tidligere var en begrensning, har ikke virtuelle maskiner hos Orange Business dette. Logisk organisering overtar for fysisk, noe som gir økt fleksibilitet og smidighet i markedet.

Migrasjon kan redusere supportkostnader

Det kan også være en omfattende jobb å oppgradere et ERP-system som for eksempel SAP. Det er mange eksempler på at virksomheter utsetter slike oppgraderinger på grunn av kompleksiteten, og i stedet blir sittende med utdaterte versjoner, hvor også supportkostnadene er høyere enn for siste versjon. Faktisk kan det i mange tilfeller handle om millionbeløp for noe som kanskje svir litt ekstra fordi pengene ikke tilfører noe utviklings- eller forretningsmessig.

Orange Business har bred erfaring med oppgradering av virksomhetskritiske systemer, inkludert overgang fra et operativsystem til et annet og kanskje også fra én database-verden til en annen – som for eksempel fra Windows-baserte Oracle-databasert til IBM DB2-databaser.

Slike oppgraderinger berører veldig ofte også andre, integrerte systemer som e-handelsløsninger, CRM-systemer, driftssystemer, eksterne SaaS-systemer eller annet. Testing underveis i ulike stadier av prosessen er også alfa og omega for å få sikre velfungerende løsninger. Også på dette området har Orange Business bred erfaring.


Partner med forretningsforståelse

I Orange Business finner kundene ikke minst en partner med forretningsforståelse. Vi er en IT-partner som ikke bare for de tekniske utfordringene, men også forretningslogikken som kundene våre bygger virksomheten sin på.

Det er en forutsetning for suksess i en IT-endringsprosess.

Og det er også en forutsetning for å kunne få hjelp til neste steg i utviklingen, for eksempel etablering av hybride skyløsninger med multinasjonal distribusjon. IT og utvikling er synonymt, kompetansebasert og alltid spennende forretningsmessig.