Konseptstudie: Digital transformasjon av et multinasjonalt selskap

Selskapet som ble grunnlagt på 1860-tallet, gjennomgår nå en digital transformasjonsreise for å sikre at de er forberedt på fremtiden. Les mer om et av de mest interessante prosjektene i Amazon Web Services-sfæren i dag!


Om kunden

Denne kunden er et stort, multinasjonalt selskap som opprinnelig er fra USA, men som nå for det meste befinner seg i Europa. Hovedkontorene ligger i Europa, og utviklerne befinner seg også der, men de har filialer over hele verden og arbeider i alle tidssoner.

Selskapet ble grunnlagt på 1860-tallet og har en fantastisk historie. For å unngå å bli den neste Kodak, er de i bunn og grunn tvunget til å gjenoppfinne forretningsmodellen sin. De gjennomgår derfor en digital transformasjonsreise for å sikre at de er forberedt på fremtiden, og er virkelig et av de mest interessante prosjektene i Amazon Web Services-sfæren i dag!

Utfordringen

Dette er et stort transformasjonsprosjekt som vil endre forretningsmodellen deres radikalt. Kunden beveger seg bort fra å være et produksjonsselskap som produserer varer som ikke lenger er populære, og inn mot å bli et selskap som er fokusert på fremtidig innovasjon. Det betyr at de må bort fra de tidligere produktene sine og inn i et nytt og fremtidssikret konsept for hele virksomheten.

Kunden flytter alle eldre program og infrastruktur over til skyen. De prøver å flytte ut av datasentrene, samtidig som de styrker evnen til å kunne transformere den digitale plattformen fullstendig. Det de gjør, er å vurdere og revurdere tusenvis av applikasjoner i alle datasentrene sine. Noen blir slettet, andre flyttes og restrukturert mens de fortsatt har en relevans for fremtiden.

Vi har kommet godt i gang: I 2021 bygger de en global, digital plattform i AWS, basert på de mest banebrytende teknologiene som finnes, og har mål om å være fullt operative med den nye forretningsmodellen i 2021 og kunne flytte tradisjonelle applikasjoner til denne AWS-plattformen innen 2023.

Løsningen

Ved å flytte datasenter-applikasjonene til skyen, samtidig som de bygger opp en plattform for nyutvikling og innovasjon, skaper de en overordnet struktur i selskapet og endrer måten det organiseres på. De etablerer en modell for verdiskaping som er fundamentalt annerledes, hvor resultatet blir en hastighetsøkning på mer enn det tidobbelte for produktutviklingsteamene.

For å gjøre dette, bruker et stort antall verktøy, både internt og fra andre leverandører. Mange av teknologiene eller prinsippene er utviklet av Google, slik som SRE-praksisen, og de bruker også DevOps med Scrum og mindre team når de gjør små sprinter og innovasjonsløp. Teknologistrategien er fullstendig basert på en visjon for den nye forretningsmodellen. Dette betyr at alt som har vært i fortiden blir lagt til side, slik at de skal kunne konsentrere seg fullt og helt om å bli best i klassen og holde seg oppdatert for neste generasjons kunder.

Samtidig bruker de teknologier fra AWS og andre for å sikre at de bygger på toppen av det som kalles en Terraform Landing Zone, en Account Vending Machine som gjør det mulig for dem å gå fra idé til produksjon i løpet av noen timer.

Sammen med kunden innførte vi en Minimum Viable Approach (MVA) for å etablere den globale landingssonen, noe som tillot dem å øke hastigheten for nye opperasjoner med flere måneder.

Det finnes et stort antall selskaper fra hele verden som jobber tett sammen mot samme mål;  å skape en felles fremtid.

Hvordan tilførte Orange Business verdi

Kunden har gitt Orange Business tillit til å hjelpe dem med å bygge og operasjonalisere landingssonen på en multiskystrategi som startet med AWS og Azure. Vi er en del av det smidige kjerneteamet som jobber inne i sprintene deres i en distribuert, desentralisert DevOps-kultur.

Vi har brukt Proof of Concept i forbindelse med flyttingen av programmene innenfor ulike områder av landingssonen. Kunden har gitt oss 10/10 for bidraget vårt til denne reisen så langt, basert på det ble vi bedt om å utvide og øke tilstedeværelsen vår med ny kompetanse, ferdigheter og 24/7-tjenester.

Fordelene

Fordel 1
Kunden bygger nå en overordnet struktur og endrer måten selskapet skal organiseres på. Dette vil gjøre det lettere å drive transformasjon, slik at de kan være mer smidige og ha en mentalitet som oppmuntrer til at de stadig prøver, mislykkes og prøver igjen. På denne måten vil de nå målene raskere og unngå å dvele ved feiltrinn.

Fordel 2
Kunden bygger på toppen av en Terraform Landing Zone ved å bruke teknologier både fra AWS og andre partnere, noe som gjør det mulig for dem å gå fra idé til produksjon i løpet av noen timer.

Fordel 3
Kunden bygger både på teknologier eller prinsipper laget av Google, for eksempel SRE-praksisen, samtidig som de bruker full DevOps med Scrum og mindre team og kan gjøre små sprinter og innovasjonsløp uten frykt for å bli sittende fast.

Fordeler ved å jobbe med Orange Business

  • Betydelig erfaring med å bygge landingssoner i AWS og Azure i årevis og i mange ulike varianter!
  • Hardcore cloud native-kompetanse innen full stack-integrasjon, automatisering, IaC og cloud native-verktøy.
  • Cloud native-nettverkskompetanse knyttet til landingssoner for ulike programtyper: tradisjonelle, cloud native og fremtidige mikrotjenester
  • En riktig leveringskultur for å jobbe med smidige team og DevOps, i tillegg til tjenester for skalering.
  • Evnen til å være en tett samarbeidspartner på hele cloud native-reisen med fremtidige områder som skal håndteres, slik som serverless sikkerhet, mikrotjenester til hendelseshåndtering, AIops og til og med Big Data.