Finansinstitusjon satser på skyen for forretningskritiske applikasjoner

Stadig flere finansinstitusjoner ser til skyløsninger for lettere å kunne håndtere endringer, lansere nye produkter og tjenester og forbedre kundeopplevelsen. En heldigital bank ønsket å optimalisere sin nåværende digitale plattform ytterligere og flyttet virksomhetskritiske applikasjoner til skyen for å forbedre dem, bygge nye digitale plattformer og tiltrekke seg dyktige medarbeidere.


Den aktuelle banken ønsker å holde seg i forkant av digitaliseringen i finanssektoren. For å sikre kostnadseffektiv drift og redusere lanseringstiden for nye tjenester har den utarbeidet en cloud-first-strategi og iverksatt en ambisiøs skymigreringsplan der virksomhetskritiske applikasjoner flyttes fra lokal til skybasert infrastruktur.

Finansinstitusjonen forstår viktigheten av innovative og oppdaterte tjenester, ikke minst når det gjelder kunderettede applikasjoner. Dette har fremskyndet bankens innføring av moderne metoder for utvikling og testing av nye løsninger i skyen.

Som et resultat av dette ønsket banken å flytte applikasjonene sine til Microsoft Azure og forbedre dem ytterligere. I tillegg ville den bygge nye applikasjoner basert på mikrotjenester. Banken kontaktet sin betrodde samarbeidspartner Orange Business for å få hjelp med migreringen og utarbeidingen av nye tjenester.

Flytting av virksomhetskritiske applikasjoner til skyen

Orange Business hjalp banken med å kartlegge hvilke virksomhetskritiske applikasjoner som umiddelbart kunne flyttes fra datasenteret til Microsoft Azure uten å komme i konflikt med krav til styring og samsvar. Dette innebar også en gjennomgang av porteføljen for å se hvilke applikasjoner som kunne avvikles, moderniseres eller restruktureres med Azure-tjenester. Finansinstitusjonen ville gjerne flytte så mange applikasjoner som mulig til Azure ettersom den ser på skyen som en plattform for innovasjon og et middel for å tiltrekke seg en ny generasjon utviklere.

Som en del av prosessen integrerte Orange Business komponenter fra hyperscaleren til applikasjonene i samarbeid med bankens interne applikasjonsteam. Etter distribueringen administrerer, drifter og kjører Orange Business disse applikasjonsplattformene i en modell basert på delt ansvar.

I og med at banken allerede var en digital aktør, var den fullt kjent med sikkerhetsrisikoene. Den var imidlertid opptatt av budsjettering og styring av kostnader. Å flytte en FinOps-tilnærming til tradisjonelle applikasjoner er ikke enkelt, og å skrive om noen av applikasjonene i et cloud native-miljø ville ha vært for komplisert. Orange Business jobbet imidlertid tett med finansinstitusjonens IT-avdeling for å sikre en trygg migrering og en grundig kostnadsanalyse for å forutsi fremtidige kostnader og potensielle tilpasninger for å optimalisere løsningen.

Tørken i teknologikunnskaper er et økende problem i finanssektoren. Finansinstitusjonen tror at innføringen av den nyeste skyløsningen og bygging i cloud native-applikasjoner også vil gjøre det mulig å tiltrekke seg nye medarbeidere som ønsker å jobbe med det siste nye innen teknologi.

Finansinstitusjonen fortsetter på sin «cloud-first»-reise, og har sett verdien av å ha en partner som Orange Business. Ikke bare forstår de samsvarslandskapet deres, de har også ekspertise på alt fra å flytte virksomhetskritiske applikasjoner til skyen til omstrukturering og innovasjonssamarbeid for å bygge nye digitale plattformer fra bunnen av.