Energigigant vender blikket mot skyen

Et energiselskap viser vei ved å bruke en sikker og pålitelig skyløsning som en nøkkel til endring, digitalisering og innovasjon og til å knytte sammen avdelinger i flere land.


Som et ledd i overgangen til skyløsninger opprettet selskapet et tverrfaglig kompetansesenter. Dette for å sikre at det ble effektivt nok og brukt riktig beste praksis og styring på offentlige skyer og øke det interne teamets kompetanse og kunnskap om skyen.

Tilknyttet skyen

For å gjennomføre overgangen til en multisky-løsning ville energigiganten samarbeide med en pålitelig skypartner som kunne tilby skalerbarhet, fleksibilitet, virksomhetskontinuitet og – viktigst av alt – et høyt sikkerhetsnivå. Samtidig måtte det være en partner som tilbød skyteknologi med et modenhetsnivå som kunne stimulere til innovasjon.

Partneren skulle få en sentral rolle i å hjelpe selskapet med å utnytte skyen for å redusere produktlanseringstiden og skape nye tjenester uten at det gikk på bekostning av fleksibilitet og smidighet. Den skulle også trekke opp tydelige styringsregler.

Orange Business Services viste seg å være den perfekte samarbeidspartneren for selskapets digitale forvandling og ambisiøse skysentrerte veikart. Det skyldtes ikke bare Orange Business Services store ekspertise, men også fordi de har valgt å være uavhengige og ikke binde seg til en bestemt skyleverandør. Selskapet ble imponert over integrerings- og driftskapasiteten til Orange Business Services, som leverer avanserte IT-løsninger og drifter strategiske applikasjoner for alle plattformer.

En pågående forvandling

Orange Business Services ble engasjert for å jobbe med en agil tilnærming til den offentlige skyen basert på Amazon Web Services (AWS). Første skritt var få på plass en MVP (Miniable Viable Product) for ikke-kritiske applikasjoner. Konseptutprøvingen ble utarbeidet for å gi den raske applikasjonsutrullingen samt innovasjonen, robustheten og økonomiske effektiviteten som selskapet trengte.

Etter en vellykket konseptutprøving har Orange Business Services samarbeidet med energigiganten om å drifte cloud native-tjenester på AWS-plattformen basert på tre nøkkeltjenester: overvåking, hendelseshåndtering og endringsledelse. Cloud native-tjenester utvikles spesielt for at de kjøres i skyen. Orange Business Services tilbyr en sikker skyinfrastruktur for disse tjenestene basert på AWS.

Orange Business Services pålitelige skytilbud omfatter også hele datakjeden. Det gir datasuverenitet og transparens fra ende til ende i hele skyløsningen.

Selskapet ønsket ikke å flytte alle applikasjonene sine til den offentlige skyen fordi en del av dataene er for sensitive. De ville derfor opprettholde sitt eget datasenter og sin egen private sky i tillegg.

Orange Business Services er nå en del av selskapets cloud center of excellence (CCoE). De samarbeider med selskapet om å utvikle beste praksis og metodologi for skyen og tar sikte på å utvide sitt ansvarsområde innenfor selskapets banebrytende skystrategi.