Energigigant vender blikket mot skyen

Et energiselskap viser vei ved å bruke en sikker og pålitelig skyløsning som en nøkkel til endring, digitalisering og innovasjon og til å knytte sammen avdelinger i flere land.


Som et ledd i overgangen til skyløsninger opprettet selskapet et tverrfaglig kompetansesenter. Dette for å sikre at det ble effektivt nok og brukt riktig beste praksis og styring på offentlige skyer og øke det interne teamets kompetanse og kunnskap om skyen.

Tilknyttet skyen

For å gjennomføre overgangen til en multisky-løsning ville energigiganten samarbeide med en pålitelig skypartner som kunne tilby skalerbarhet, fleksibilitet, virksomhetskontinuitet og – viktigst av alt – et høyt sikkerhetsnivå. Samtidig måtte det være en partner som tilbød skyteknologi med et modenhetsnivå som kunne stimulere til innovasjon.

Partneren skulle få en sentral rolle i å hjelpe selskapet med å utnytte skyen for å redusere produktlanseringstiden og skape nye tjenester uten at det gikk på bekostning av fleksibilitet og smidighet. Den skulle også trekke opp tydelige styringsregler.

Orange Business viste seg å være den perfekte samarbeidspartneren for selskapets digitale forvandling og ambisiøse skysentrerte veikart. Det skyldtes ikke bare Orange Business store ekspertise, men også fordi de har valgt å være uavhengige og ikke binde seg til en bestemt skyleverandør. Selskapet ble imponert over integrerings- og driftskapasiteten til Orange Business, som leverer avanserte IT-løsninger og drifter strategiske applikasjoner for alle plattformer.

En pågående forvandling

Orange Business ble engasjert for å jobbe med en agil tilnærming til den offentlige skyen basert på Amazon Web Services (AWS). Første skritt var få på plass en MVP (Miniable Viable Product) for ikke-kritiske applikasjoner. Konseptutprøvingen ble utarbeidet for å gi den raske applikasjonsutrullingen samt innovasjonen, robustheten og økonomiske effektiviteten som selskapet trengte.

Etter en vellykket konseptutprøving har Orange Business samarbeidet med energigiganten om å drifte cloud native-tjenester på AWS-plattformen basert på tre nøkkeltjenester: overvåking, hendelseshåndtering og endringsledelse. Cloud native-tjenester utvikles spesielt for at de kjøres i skyen. Orange Business tilbyr en sikker skyinfrastruktur for disse tjenestene basert på AWS.

Orange Business pålitelige skytilbud omfatter også hele datakjeden. Det gir datasuverenitet og transparens fra ende til ende i hele skyløsningen.

Selskapet ønsket ikke å flytte alle applikasjonene sine til den offentlige skyen fordi en del av dataene er for sensitive. De ville derfor opprettholde sitt eget datasenter og sin egen private sky i tillegg.

Orange Business er nå en del av selskapets cloud center of excellence (CCoE). De samarbeider med selskapet om å utvikle beste praksis og metodologi for skyen og tar sikte på å utvide sitt ansvarsområde innenfor selskapets banebrytende skystrategi.