DIPS ASA – Sikker SaaS løsning


DIPS ASA er den ledende leverandøren av e-helsesystemer til norske sykehus. Orange Business drifter deres programvare, og tilrettelegger slik at det kan tilbys som en «Software as a Service-tjeneste».

– Vi er en drifts- og skyIeverandør, med fokus på helsemarkedet i Norge, Sverige og Nederland. Avtalen med DIPS er spennende for oss. Vi er glade for å få samarbeide med den største norske aktøren innen helse-IKT. Dette er flinke folk som vet hva de driver med, sier grunnlegger og arbeidende styreleder, Grethe Viksaas.

– For oss er det viktigste med denne avtalen å få en sikker og god driftsløsning i skyen som gjør oss i stand til å levere DIPS til våre kunder, spesielt mindre institusjoner. Det er såpass omfattende tekniske krav til drift av DIPS, at det blir for komplisert å sette opp lokalt for mindre kunder. Vi har derfor hatt flere henvendelser fra dette markedet som vi har sagt nei til. Vi synes «Software as a Service» er en interessant forretningsmodell, som innebærer at vi også påtar oss forvaltning av systemet i tillegg til drift, sa Tor Arne Viksjø, Administrerende direktør i DIPS ASA til D:Mag ved inngangen av avtalen.

Viksaas kunne på denne tiden fortelle at Orange Business begynte i det små med å sette opp løsning for drift av DIPS, og startet med en skyløsning som enkelt kan skaleres opp og ned. Hun presiserte at denne type data foreløpig ikke transporteres mellom land. Skyen befinner seg i Norge, og Orange Business bruker selvsagt Norsk Helsenett for transport. Løsningen som da ble satt opp kan enkelt kopieres til andre land. For eksempel til Sverige hvor DIPS er i etableringsfasen, og hvor Orange Business allerede har store kunder innen helsesektoren.

– Vi har spisskompetanse på virksomhetskritiske tjenester. Vi har høye krav til sikkerhet, stabilitet og fleksibilitet i våre løsninger, sier Viksaas. Hun ser helt klart potensialet i å etterhvert kunne drifte DIPS også med større kunder og installasjoner, og gleder seg til det videre samarbeidet.

– Jeg tror våre kunder vil se positivt på at vi selv gjør oss erfaringer med drift, og dermed gjør drift og forvaltning av DIPS enklere og bedre, i samsvar med DevOps-tankegangen. Tor Arne Viksjø, Administrerende direktør, DIPS ASA.

Intervjuet er hentet fra DIPS’s magasin D:mag