Banken som setter fart på produktutviklingen ved å outsource drift av skyplattformen

Da Komplett Bank skulle sette opp forbrukslånstjenestene sine i den offentlige skyen, trengte de en partner som kunne levere den nødvendige driftskompetansen for å støtte den skybaserte reisen. Løsningen fant de hos Orange Business, som nå har levert støtte til veiledet drift (guided operations) til Komplett Bank siden 2018.


Komplett Bank er en spesiaisert tilbyder av fleksibel forbruksfinansiering med hovedkontor i Norge. De har fokus på det nordiske markedet. I 2017 tok banken den strategiske beslutningen om å redusere bruken av deres interne datasenter og distribuere alle nye tjenester gjennom Microsoft Azure.

«Vi ønsket å nyttiggjøre oss fordelene som en skyplattform kan tilby, siden vi ikke ville bekymre oss for problemer med inventar eller sporing av endringer. Samtidig ønsket vi å ha fleksibiliteten og skalerbarheten som skyen kan gi oss. Det viktigste var likevel at vi var på utkikk etter større hastighet når det gjelder lansering av tjenester og sette disse kontinuerlig i drift», forklarer Prateek Chaudhary, som leder teamet med ansvar for skydrift i Komplett Bank.

Utnytte skyen

Da Komplett Bank hadde konfigurert skyplattformen og satt opp miljøet, innså de snart at de manglet driftskompetansen som var nødvendig for å fullt utnytte alle de potensielle fordelene som Azure tilbyr.

«Omfanget var på plass, hastigheten var på plass, men vi trengte skyekspertise, noen med et driftsmessig tankesett», innrømmer Chaudhary.

Det var her Orange Business kom inn i bildet.

Siden 2018 har Orange Business vært engasjert med å bygge, implementere og vedlikeholde Komplett Banks infrastruktur i Microsoft Azure. Selskapet fører også tilsyn 24/7 med overvåking og drift av tjenestene som banken leverer gjennom kundeserviceteamet og driftssenteret. Som en del av Komplett Banks digitale transformasjonsreise til skyen, har Orange Business levert banebrytende kunnskap for å gjøre det lettere å ta i bruk Azure Kubernetes (AKS) for Komplett Banks neste generasjons banktjenester. I dag utgjør Orange Business ekspertkonsulenter tre fjerdedeler av Prateek Chaudharys team på fire personer som har ansvar for skydriften.

Hastigheten betyr alt

I et svært konkurransepreget marked som FinTech og forbrukerbank betyr hastigheten alt. Evnen til å teste en ny tjeneste og enten implementere den eller forkaste den, uten store tap av tid eller ressurser, har stor innvirkning på tiden til markedet. I tillegg må FinTech-leverandører stadig takle nye krav til compliance, noe som krever rask tilpasning.

«I vår bransje må alt gjøres raskt. Uten Orange Business ville vi ikke vært i stand til å jobbe med den hastigheten vi gjør nå», sier Prateek Chaudhary.

Automatisering gir større effektivitet

En av de største fordelene med Azure Kubernetes er muligheten til å bygge automatisering inn i systemer og prosesser. Men, som Prateek Chaudhary forklarer, du trenger kompetanse for å kunne dra nytte av automatiseringen.

«Du må vite hvordan skyen fungerer for å finne mulighetene til å skape automatisering.  Orange Business fungerer som rådgiver for Komplett Bank for at vi skal kunne utnytte automatiseringsmulighetene som Azure Kubernetes tilbyr», sier han.

Takket være automatiseringen som er bygget inn i Komplett Banks systemer, kan selskapet nå gjøre mer på færre arbeidstimer.

Prosjekt for sertifikatadministrasjon i skyen

Å bestille, vedlikeholde og fornye sertifikater kan være en tidkrevende prosess. I Komplett Bank er en eksisterende manuell prosess nå erstattet med en automatisert prosess.

«I de senere årene har antallet sertifikater vi må administrere økt trinnvis, og prosessen med å holde dem oppdatert ble ganske frustrerende», forklarer Prateek Chaudhary. «Takket være et prosjekt for automatisert sertifikatadministrasjon som vi implementerte med Orange Business, er hvert sertifikat nå i Cloud KeyVault, og når det utløper, fornyes det automatisk.  Dette har redusert antallet hendelser som skyldtes at påminnelser ikke er på plass, og spart oss for et betydelig antall arbeidstimer i bestillingsprosessen.»

«For å kunne utnytte fordelene med skyen, må du ha skyekspertise»

Det er flere grunner til at Prateek Chaudhary setter pris på Orange Business skykunnskap:

Vurderer du å gå over til en skyplattform? Her får du tre tips fra Prateek Chaudhary i Komplett Bank:

  1. Jeg mener at alle selskaper bør vurdere å migrere til skyen. Det er der du finner de siste state-of-the-art-løsningene.
  2. Medarbeiderslitasje er en stor bekymring for teknologiselskaper. Hvis du ikke er i skyen, risikerer du å miste de beste medarbeiderne som heller vil jobbe med skyen.
  3. Sørg for at du har den rette eksterne ekspertisen til å veilede deg i skyen. Det er et stort skritt å ta, men gjør du det riktig, vil det gi fordeler.

Komplett Bank

Utfordring: Komplett Bank hadde satt opp miljøer for sine banktjenester i en skyplattform, men manglet driftskompetansen til å utnytte fordelene som Microsoft Azure tilbyr.
Løsning: Orange Business ble hentet inn for å yte støtte til veiledet drift (guided operations). I dag jobber Orange Business konsulenter i Komplett Banks DevOps-team med ansvar for drift, og tar seg av det driftsmessige ved å jobbe i Azure Kubernetes.
Resultat: Orange Business tilbyr banebrytende skyekspertise og tar ansvar for de driftsmessige aspektene, slik at Komplett Banks utviklere kan utnytte fordelene ved skyen uten å måtte bekymre seg for vedlikeholdet. Prosessen har redusert antallet hendelser og spart banken for et betydelig antall arbeidstimer.