AWS Case study: EcoOnline sikrer høy oppetid og moderne utviklingsplattform med Orange Business som Ops-ansvarlig i DevOps

Med over 375 medarbeidere og 6500 kunder i 80 bransjer, er programvarehuset EcoOnline størst i Nord-Europa på utvikling av innovativ programvareteknologi for økt kjemikaliesikkerhet og kostnadseffektivt HMS-arbeid. IT-systemene som EcoOnline leverer, er virksomhetskritiske for kundenes arbeid med å skape trygge arbeidsplasser og virksomheter. Utviklingsavdelingen på 75 medarbeidere sikrer kontinuerlig utvikling av systemene.


Hovedapplikasjonene er i dag Chemical Manager og EcoOnline EHS. Chemical Manager gir umiddelbar tilgang til kjemikalieinformasjon ved kritiske hendelser, og støtter forvaltning av kjemikalier og kjemikaliehåndtering. Med EcoOnline EHS har kundene, kort fortalt, de nødvendige verktøy for å ha full kontroll med HMS-arbeidet, inkludert tilsynsdokumentasjon, risikovurderinger, arbeidstillatelser og avvikshåndtering.

Utfordringen

EcoOnline har gjennomført flere selskapsoppkjøp de siste årene og har ambisiøse mål for fremtiden. Målene inkluderer ekspansjon til nye land, noe som innebærer å tiltrekke seg nye kunder og nye medarbeidere, og – ikke minst – utvikle nye tjenester. Til dette trengte selskapet en fremtidsrettet teknologisk plattform som kunne støtte virksomhetsstrategien.

Selskapet besluttet derfor å gå for migrering til offentlig sky. Kravspesifikasjonen inkluderte automatisert utrulling av kode, kjent som Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD). Også automatisert skalering med “pay as you go”-avregning inngikk i spesifikasjonen. EcoOnline ønsket også å konsolidere applikasjonsmiljøet sitt ved å samle ulike kjernetjenester og etablere felles innlogging.

Compliance med EU-regler for datalagring og dataprosessering skulle også ivaretas.

Vellykket samarbeid med Orange Business og AWS

Gjennom Orange Business Cloud har Orange Business vært leverandør av privat sky til EcoOnline gjennom store deler av sistnevntes 20 år lange historie. EcoOnline så klart fordelene ved å ta skyreisen sammen med Orange Business, som både er AWS MSP-partner og private cloud-spesialist.

Koden til EcoOnlines VM-baserte applikasjon ble først splittet i mindre bestanddeler – containere – med logisk samhørighet ved hjelp av refactoring-rammeverket til AWS. For denne overgangen til containerteknologi ble AWS Fargate valgt. Mens VM-teknologi handler om enkelt-servere, innebærer containere utrulling av pakker i et tilstrekkelig antall instanser. Løsningen bruker AWS Aurora Serverless databaser. I samsvar med EcoOnlines kravspesifikasjon skalerer bruk og kostnader opp og ned automatisk, uten menneskelig innblanding.

Til konfigurasjonen av alle AWS-komponenter har Orange Business brukt HashiCorp Terraform. Orange Business bygger Terraform- kode (IaC – Infrastructure as Code) for provisjonering av infrastruktur. Mange gode IaC-moduler både fra HashiCorp Terraform-biblioteket og Orange Business egenutviklede bibliotek har forenklet overgangen fra VM-er til containermiljø.

IaC er brukt også for å implementere og administrere CI/CD gjennom AWS Pipelines. Fra en hverdag med tradisjonell teknologi preget av manuelle grep, innebærer automatiseringen nærmest en forenkling til én knapp å trykke på for utviklerne. Automatiseringen gir også trygghet for sluttresultatet – hver eneste gang. EcoOnline kan dermed fokusere på applikasjonsutvikling i stedet for deployment og drift.

AWS CloudFront CDN (Content Distribution Network) avlaster containermiljøet gjennom distribusjon av statisk innhold.

Med bruk av offentlig sky blir det oftest et tettere samarbeid mellom driftsteamet og utviklere. Systemarkitektene hos EcoOnline hadde intet ønske om å bli driftsmedarbeidere med døgnkontinuerlige oppgaver. Derfor er Orange Business blitt en fast del av EcoOnlines Development and Operations organisasjon (DevOps) gjennom tjenesten Orange Business Platform Operations.

Orange Business overtar også sikkerhetsoppsett og patching. AI-baserte AWS GuardDuty og tredjepartsverktøy blir brukt for å avdekke av potensielle feil, sårbarheter og angrepsrisiko. Sikkerhetsarbeidet er nå tjenesteorientert i stedet for server-orientert. Amazon ECR (Elastic Container Registry) identifiserer eventuelle sikkerhetsutfordringer i kode som blir kompilert til Docker-image med AWS Pipeline.

Fordelene

I AWS MSP-partneren Orange Business har EcoOnline en samarbeidspartner med leveransemodell og driftsmodell som dekker både offentlig sky og privat sky. EcoOnline har derfor bare ett kundeteam å forholde seg til. Gjennom Orange Business Frontline Operations har selskapet dessuten tilgang på felles 24/7 support, overvåking og hendelseshåndtering for begge driftsmiljøer.

Med AWS refactoring-metodikk går EcoOnline fra VM-baserte applikasjoner til containerbasert plattform med AWS Fargate. Provisjoneringen skjer med IaC, som også styrer det automatiserte AWS Pipeline-miljøet for containerisering og deployment av ny kode. EcoOnlines utviklingsteam (Dev) kan fortsatt konsentrere seg om sine oppgaver og overlate Operations (Ops) til Orange Business. Orange Business-medarbeidere inngår som en sentral del av DevOps-teamet til EcoOnline.

Gjennom prosessen fikk EcoOnline gjennomført en viktig konsolidering av applikasjoner og infrastruktur. Overgangen til én fremtidsrettet plattform innebærer en kraftig forenkling og effektivisering. Skyplattformen til AWS gir også en stor mengde nye muligheter for applikasjons- og forretningsutvikling inkludert for maskinlæring (ML) og kunstig intelligens. Som AWS MSP-partner vil Orange Business bidra til å utnytte dette.