Profesjonelle tjenester

Profesjonelle tjenester og rådgivning

Vi i Orange Business følger deg på veien, på den plattformen som er best tilpasset dine behov, enten det dreier seg om en offentlig, privat eller hybrid skyplattform.

Med våre profesjonelle tjenester får dere råd om hvordan dere bør håndtere stordata, skyløsninger, informasjonssikkerhet og innovasjonsstyring framover for å få opp innovasjonstempoet og utvikle bedriftens digitale ferdigheter.

Fordeler ved å få hjelp av våre eksperter

Ekspertise

Ekspertene våre hjelper dere å utforme, migrere, endre og sikre hver eneste del av løsningen ved hjelp av våre sinnrikt utformede rammeverk.

Tillit

Våre dyktige eksperter holder til i Europa og opererer innenfor rammene av strenge europeiske personvernregler og nasjonale lovverk.

Fleksibilitet

Vi har dokumentert ekspertise på multiskystrategier og kan støtte dere på alle slags plattformer, både private, offentlige og hybridløsninger.

La våre profesjonelle tjenester få følge dere på skyreisen

Strategi for og gjennomgang av skyløsninger

 • Analyser virksomhetens informasjonssystemer og legg en skystrategi sammen med våre spesialister.
 • Gjør en full gjennomgang av eksisterende infrastruktur for å vurdere virksomhetens skymodenhet eller optimere ytelsen.

Nøkkelleveranser

 • en konsolidert oversikt over og gjennomgang av infrastrukturen
 • en vurdering av skymodenheten
 • skreddersydde anbefalinger og maler for beste praksis
 • migerings- og endringsplan (med tilhørende kostnadsoverslag)
 • forslag til eventuelle administrerte tjenester og støtte

Skyutforming og -migrering

 • Skyarkitekturen utformes og godkjennes i henhold til dine målsettinger.
 • Muligheten til å flytte appene i porteføljen evalueres.
 • En høy grad av flyttbarhet kan oppnås gjennom innsikt i og bruk av beste praksis.
 • Velg teknologi som muliggjør flyttbar skyarkitektur.
 • Et fullstendig migrasjonsprosjekt innenfor faste tids- og budsjettrammer.

Profesjonelle tjenester

Kontakt oss