Konsulenttjenester

Få hjelp av våre eksperter til økt driftseffektivitet, forretningsfleksibilitet og konkurransefortrinn

Orange Business hjelper deg på veien, på den plattformen som er best tilpasset dine behov, enten det dreier seg om en offentlig, privat eller hybrid skyplattform.

Våre konsulenter migrerer, optimaliserer og drifter dine skytjenester, digitale arbeidsplasser og datadrevne løsninger. Med våre konsulenttjenester får dere råd om hvordan dere bør håndtere Big Data/Artificial Intelligence (kunstig intelligens), informasjonssikkerhet og innovasjonsstyring framover for å få opp innovasjonstempoet og utvikle bedriftens digitale ferdigheter.

Fordeler ved å få hjelp av våre eksperter

Kompetanse

Ekspertene våre hjelper dere å utforme, migrere, drifte og sikre hver eneste del av løsningen ved hjelp av Well Architected Framework (WAF).

Tillit

Våre dyktige, norske konsulenter opererer innenfor strenge rammer i EUs personvernregler og nasjonale lovverk.

Fleksibilitet

Vi har dokumentert ekspertise på multiskystrategier og kan støtte dere på alle slags plattformer, både private, offentlige og hybride skyløsninger.

Din skyreise med våre konsulenter

Gjennomgang og strategi for dine skyløsninger

  • Få en analyse av virksomhetens IT-systemer og en skystrategi sammen med våre spesialister
  • Få en full gjennomgang av eksisterende infrastruktur for å vurdere virksomhetens skymodenhet eller optimere ytelsen

  • Skreddersydde anbefalinger og maler for best practice
  • Migerings- og endringsplan (med tilhørende kostnadsoverslag)
  • Forslag til eventuelle driftstjenester og støtte

Skyarkitektur og -migrering

  • Skyarkitekturen utformes og godkjennes i henhold til dine målsettinger
  • Gjennomgang og evaluering av migrering til legacy-applikasjonene i porteføljen din
  • Forstå migrering gjennom innsikt og bruk av best practice
  • Valg av riktig teknologi som muliggjør migrering av IT-løsningen
  • Et fullstendig migrasjonsprosjekt innenfor faste tids- og budsjettrammer