Driftstjenester

Fokuser på forretningsutvikling og overlat driften til oss

Vi kan hjelpe deg å drifte applikasjoner og sluttbrukertjenester i komplekse miljøer, sørge for at ende-til-ende-tjenester er tilgjengelige ved å ta driftsansvar, samt tilby dedikert tjenesteadministrasjon.

Med vårt tilbud av driftstjenester tar vi det fulle ansvaret for at løsningen din til enhver tid er tilgjengelig, uansett hvor kompleks den måtte være.

Fordeler med våre driftstjenester

Fleksibilitet

Vi har dokumentert ekspertise på multiskystrategier og kan støtte dere på alle slags plattformer, både private, offentlige og hybride skyløsninger.

Tillit

Våre dyktige, norske konsulenter opererer innenfor strenge rammer i EUs personvernregler og nasjonale lovverk.

Nærhet

Ett fast kundeteam, full tilgang til løsningen og samhandling via kundeportalen.

Et fast team av kontaktpersoner som kjenner dere:

Prosjektlederen

Samordner implementeringsjobben med de ulike teamene hos dere i alle ledd og faser av et prosjekt.

Service Management

Kundeteamet garanterer maksimal oppetid og videreutvikling av applikasjonene deres.

Kontraktsansvarlig

Sørger for at du som kunde får hjelp til videreutvikling av kundeforholdet, presentasjon av nye tjenester og får svar på alt som gjelder det merkantile.