Konsulenttjenester og driftstjenester

Våre omfattende profesjonelle og administrerte tjenester hjelper bedriften å nå sine målsettinger

Orange Business Services tverrfaglige eksperter på multiskyløsninger kan hjelpe organisasjonen din med å oppnå ønsket ytelse, robusthet, konkurransedyktighet og produktivitet ved å utnytte markedets beste løsninger.

Gjennom å utnytte nettskyen maksimalt og fokusere på innovasjon gir vi medarbeidere dine rom til å konsentrere seg om strategiske forretningsspørsmål. Virksomheten får maksimalt igjen for hver budsjettkrone og er sikret økt konkurransedyktighet og forretningskontinuitet i tillegg til tidsbesparelser.

Profesjonelle tjenester

Våre profesjonelle tjenester omfatter gjennomgang og strategisk planlegging, utforming og overgang, sikkerhetsrådgivning og teknisk støtte.

Les mer

Administrerte tjenester

Porteføljen med administrerte tjenester omfatter en rekke eksterne tjenester tilpasset ulike grader av autonomi og med et høyt servicenivå.

Les mer

Title

De sertifiserte multiskyspesialistene våre hjelper IT-medarbeiderne deres med å utnytte skyløsningen for å sikre dere en høy grad av ytelse, robusthet, konkurransedyktighet og produktivitet.

De profesjonelle tjenestene våre kan deles inn i flere kategorier: kontroll og strategi, utforming og overgang, spesifikk ekspertise, støtte og veiledning, sikkerhet og teknisk støtte.

Orange Business Services tilbyr en rekke eksterne tjenester som kan hjelpe virksomhetene med å administrere skyinfrastruktur og applikasjoner og øke tilgjengeligheten og effektiviteten. Tjenestene er tilpasset ulike grader av autonomi, men felles for dem alle er et høyt servicenivå.

Våre sertifiserte eksperter tar seg av administrasjonen av dine kritiske applikasjoner, applikasjoner utviklet i en DevOps-modell, informasjonssystemer, innovative løsninger, arbeidsstasjoner, kriseplaner, nettsteder og nettbutikker, infrastrukturer som driftes i Oranges datasentre, og dematerialisert overføring. Vi er her hver dag, hele døgnet, alltid beredt til å yte den servicen du trenger.

Gjennom å utnytte nettskyen maksimalt og fokusere på innovasjon gir vi IT-medarbeiderne dine rom for å konsentrere seg om strategiske spørsmål. Virksomheten får maksimalt igjen for hver IT-krone (FinOps) og er sikret økt konkurransedyktighet og forretningskontinuitet i tillegg til tidsbesparelser.