Konsulenttjenester og driftstjenester

Kom fortere i mål med våre konsulenttjenster og driftstjenester

Orange Business tverrfaglige eksperter på multiskyløsninger kan hjelpe organisasjonen din med å analysere dine skyløsninger og deretter gi deg råd til hva som er riktig å gjøre. Våre konsulenter støtter alt fra cloud-assessment (teknisk og forretning), cloud-migrasjon (landing zone, workloads), forbedring av løsningen (well architected, SecOps), modernisering av skyløsningen (IaC, SRE, FinOps). Dermed oppnår dere ønsket ytelse, robusthet, konkurransedyktighet og produktivitet ved å utnytte skyen på en best mulig måte.

Vårt driftsapparat kan ta ansvar for det operative og sørger for at løsningen fungerer som den skal, noen stikkord er monitorering, patching, disaster recovery, konfigurasjon og change management.

Gjennom å utnytte nettskyen maksimalt og fokusere på innovasjon gir vi medarbeidere dine rom til å konsentrere seg om strategiske forretningsspørsmål. Virksomheten får maksimalt igjen for hver budsjettkrone og er sikret økt konkurransedyktighet og forretningskontinuitet i tillegg til tidsbesparelser.

Konsulenttjenester

Våre profesjonelle tjenester omfatter gjennomgang og strategisk planlegging, utforming og overgang, sikkerhetsrådgivning og teknisk støtte.

Les mer

Driftstjenester

Porteføljen med driftstjenester omfatter en rekke eksterne tjenester tilpasset ulike grader av autonomi og med et høyt servicenivå.

Les mer

Over 20år multiskyekspertise

De sertifiserte multiskyspesialistene våre hjelper IT-medarbeiderne deres med å utnytte skyløsningen for å sikre dere en høy grad av ytelse, robusthet, konkurransedyktighet og produktivitet.

De profesjonelle tjenestene våre kan deles inn i flere kategorier: kontroll og strategi, utforming og overgang, spesifikk ekspertise, støtte og veiledning, sikkerhet og teknisk støtte.

Orange Business tilbyr en rekke eksterne tjenester som kan hjelpe virksomhetene med å administrere skyinfrastruktur og applikasjoner og øke tilgjengeligheten og effektiviteten. Tjenestene er tilpasset ulike grader av autonomi, men felles for dem alle er et høyt servicenivå.

Våre sertifiserte eksperter tar seg av administrasjonen av dine kritiske applikasjoner, applikasjoner utviklet i en DevOps-modell, informasjonssystemer, innovative løsninger, arbeidsstasjoner, kriseplaner, nettsteder og nettbutikker, infrastrukturer som driftes i Oranges datasentre, og dematerialisert overføring. Vi er her hver dag, hele døgnet, alltid beredt til å yte den servicen du trenger.

Gjennom å utnytte nettskyen maksimalt og fokusere på innovasjon gir vi IT-medarbeiderne dine rom for å konsentrere seg om strategiske spørsmål. Virksomheten får maksimalt igjen for hver IT-krone (FinOps) og er sikret økt konkurransedyktighet og forretningskontinuitet i tillegg til tidsbesparelser.