Dagens situasjon

De fleste bedrifter har alltid hatt sterk konkurranse, og det anses vanligvis å være sunt for markedet. Når imidlertid markedet går inn i en transformativ tilstand hvor nye teknologier og leveringsmodeller gjør at sluttbrukere forventer andre verdier og resultater, kan selskapene plutselig stå i en situasjon hvor konkurransesituasjonen ikke bare er justert, men grunnleggende endret.

Store, etablerte virksomheter opplever plutselig at kundebasen går til oppstartsbedrifter. Lokale virksomheter med lojale kundebaser utkonkurreres plutselig av helt ferske Fintech-selskap, og mellomstore selskap som var både nyskapende, vellykkede og på vei oppover, blir plutselig utkonkurrert av selskap som har fornyet seg og lettere kan forholde seg til neste generasjon med kunder.

I denne æraen av digital transformasjon fremmet av tilgang til en helt ny generasjon med skytjenester, AI-teknologi og big data-konsepter, kan bedrifter tenke forretningsresultater og kundeverdi på revolusjonerende nye måter, noe som setter de fleste etablerte selskapene i en situasjon hvor de må tenke nytt, bygge om og reposisjonere sitt konkurransefortrinn for å lykkes i dagens og fremtidens marked.

“Disrupt or die” kan høres svært radikalt ut, men det er et svært realistisk scenario for de fleste virksomheter der ute, og det drives av det faktum at deres tradisjonelle konkurransefortrinn ikke lenger anses som relevant, i hvert fall ikke av de virkshomhetene som er i eller har gjennomført en digital transformasjon.

Noen utfordringer på reisen mot ditt fremtidige konkurransefortrinn

I likhet med alle vellykkede virksomheter, vil vi alltid bygge videre på det vi har lyktes med tidligere i virksomheten vår, for å fortsette å utvikle oss. I det gjeldende scenarioet med digital transformasjon, vil det å optimalisere ditt gjeldende konkurransefortrinn med noen tilleggsfunksjoner slik du gjorde tidligere når du ble stilt overfor nye konkurrenter, knapt gi de gode resultatene du leter etter. Dette fordi leveringskulturen, teknologikomponentene og arbeidsmåtene nå er totalt endret.

Her er noen av utfordringene:

 • Gi selskapet ditt et tranformasjonsmomentum, og konsensus om at nytenkning krever en annen tilnærming enn optimalisering
 • Identifisere ditt nye konkurransefortrinn og koble det til din opprinnelige merkevare
 • Håndtere det forretningsmessige behovet basert på neste generasjon med kunder
 • Bygg ditt nye konkurransefortrinn på en måte som er bærekraftig for virksomheten
 • Støtt den nye driftsmodellen ved å utvide funksjoner med gode partnere, økosystemer, verdikjeder og tjenester til å kunne jobbe effektivt og skalere opp og ned som nye virksomheter

Det finnes tusenvis av teknologikomponenter, tjenester, rammeverk og gode arbeidsmetoder du kan bruke til å bygge ditt nye konkurransefortrinn, men til syvende og sist handler det om å samle alle disse elementene i et skybasert system som støtter den digitale strategien og baner vei for fremtidige forretningsresultater.

Den kanskje største utfordringen er at det ikke finnes noen ferdiglaget løsning for et slikt skybasert system som automatisk gir deg et mer unikt konkurransefortrinn enn noe annet selskap.

Hva kan vi bidra med av verdier i denne situasjonen?

Vår løsning handler om å samle teknologi, rammeverk, tjenester, partnere og mennesker for å styrke den forretningsmessige bærekraften. Vi hjelper deg gjennom denne skyreisen ved å bygge, integrere og drive på en slik måte at sluttkundene gjenkjenner det unike ved ditt selskap. Dette gjør vi ved å sørge for at skyreisen din alltid er i takt med din digitale strategi.

 • En unik integreringsopplevelse som bidrar til å senke driftskostnadene og styrke smidig forretningsvirksomhet og dine unike nyskapende evner
 • Kompetanser og tjenester som gir deg kontroll over innovasjon
 • Verdikjeder som hjelper teamene dine med å skalere og bevare søkelyset på forretningsresultater
 • Økosystemer og partnerskap som muliggjør tilgang til og råd om teknologier og tjenester som styrker innovasjonsevnen

Den kanskje viktigste verdien vi bringer til torgs, er en kultur hvor vi jobber med kundene våre, ikke bare for dem. Med det mener vi vår evne til ikke bare å forholde oss til din digitale strategi, men utfordre deg til å bygge smartere, jobbe smartere og bli mer effektiv på vår felles skyreise.

Dette vil du oppleve på en reise med oss

Konkurranse skaper ofte en kombinasjon av hastverk og forventning. Vi vil være en partner som legger inn kirurgisk presisjon og konkurransekraft i den digitale plattformen slik at du i tillegg til å vinne over konkurrentene, bringer det unike i din digitale strategi til sluttbrukerne, slik at de husker deg.

Vi vil utfordre deg til ikke bare å gjøre ting smartere og komme raskere på markedet, men også hjelpe deg å bevare og øke fremtidig suksess i dette markedet ved å sette søkelys på, og aktivere og bevare ditt konkurransefortrinn.

I tillegg til å hente inn kjernefunksjoner som integrering, devops, sikkerhet og skybaserte tjenester for å skalere teamene dine, vil du se at vi er svært økosystem- og partnervennlige for stadig å kunne styrke ditt konkurransefortrinn i din digitale strategi.

Ting vi ofte diskuterer med kundene våre handler om å hente ut det som er unikt for dem:

 • Hvilke teknologier, integreringsteknikker og metoder skal du vurdere når du bygger den digitale plattformen for at den skal bli så smidig at både produktteamene og sluttbrukerne får glede av det
 • Hvordan bygge for å kunne optimalisere for fremtiden og dermed senke driftskostnadene, uten at det går ut over sluttbrukeropplevelsen
 • Hvordan kunne frigi de mest nyskapende ressursene dine slik at du hele tiden kan opprettholde innovasjonsevnen og bevare lederrollen blant kundene dine
 • Hvordan utforske riktig kombinasjon mellom partnere og økosystemer for å kunne skalere og styrke ditt konkurransefortrinn
 • Hvordan «failfast» slik at den erfaringen kan brukes til å gjøre konkurranseevnen enda sterkere

Teknologi og ferdiglagede tjenester vil sannsynligvis ikke være tilstrekkelig til å slå konkurrentene dine. Når imidlertid integreringen av disse gjennomføres av tverrfaglige team bemannet med den rette miksen av kompetanser med støtte fra moderne verdikjeder som strekker seg inn i hele programmenes livssyklus, vil sluttbrukerne finne deg mer attraktiv og droppe konkurrentene dine.

Hvis du skulle velge å samarbeide med oss, vil du se at vår visjon handler om å skape markedsledere, og at vi fokuserer som om fremtiden er nå.

Brukercaser fra eksisterende kunder

Vi har svært mange eksempler hvor vi har hjulpet kundene våre med å gjennomføre digital transformasjon, og til og med hjulpet de med å gjenskape seg selv med nye konkurransefortrinn. Her er noen eksempler:

 • Transformasjon fra en tradisjonell forretningsmodell til en datadreven forretningsmodell støttet av en digital plattform basert på flere skyløsninger. Bygget fra grunnen av, vedlikeholdt med DevOps-kultur, og utvidet på tvers av to tiårs teknologier.
 • Revolusjonert et Fortune 500-selskap som ville gått konkurs med mindre forretningsmodellen ble endret med full ombygging av den digitale plattformen basert på hyperscalerere, PaaS og SaaS, nedstengning av 6 datasentre med migrering av flere tusen programmer, inkludert bygging av moderne team (for eksempel SRE-team og distribuerte, desentraliserte DevOps-team)
 • Vesentlig reduksjon av driftskostnadene per forretningstransaksjon ved å etablere en helt operativ, autoskalert digital plattform for skybaserte programmer på hyperscalerere, og ved å bevare kundens nyskapende evner ved å støtte arkitekturen med våre skybaserte driftstjenester
 • Etablere og operasjonalisere Kubernetes på hyperscalerere som en egnet plattform for funksjonell utvikling av mikrotjenester basert på prinsippet om delt ansvarsmodell. Ingen slår et smidig team, bortsett fra et smidig team med en arkitektonisk rullebane!

Det finnes ingen enkle tiltak for å oppnå digital forretningstransformasjon. Vi jobber hardt for å finne den riktige kombinasjonen av byggeklosser som kan styrke kundene våre og gi dem et unikt konkurransefortrinn for hele skytransformasjonen og kontinuerlig og ikke bare kortsiktig.

Vanlige spørsmål

Hvis du skulle ha spørsmål om forretningsverdiene som er angitt over og hva de innebærer, har vi prøvd å forklare de vanligste litt nærmere. Hvis dette ikke svarer på det du lurte på, ta gjerne kontakt, vi elsker utfordrende spørsmål.

Hvorfor fokusere på tre ulike forretningsverdier i stedet for bare én?

Kundene våre kan ha tjenester som er plassert i mange ulike skygenerasjoner, fra den gang Internett startet, til den ferskeste (bleeding edge) mikrotjenestearkitekturen. For å kunne støtte hele livssyklusen til tjenestene kundene måtte ha, ønsker vi å kombinere driftseffektivitet, forretningsfleksibilitet og konkurransefortrinn gjennom hele skyreisen. Vi ønsker også å være der for kundene våre uansett om de ønsker å transformeres som virksomhet, styrke sin gjeldende virksomhet eller ganske enkelt bli mer effektive.

Vår strategi er å være en langsiktig partner for kundenes digitale strategi, og for å   støtte dem uansett hvilken forretningsstatus de har.

Leverer dere alle disse forretningsverdiene som ett prosjekt eller én kundereise?

Driftseffektivitet, forretningsfleksibilitet og konkurransefortrinn drives gjerne av ulike markedssituasjoner og forretningsmessige behov, og det betyr at vi vanligvis deler dem opp mellom prosjekter eller knytter dem til en spesiell kontinuerlig arbeidsstrøm hvor forretningsresultatene måles grundig.

Vår erfaring er at prioriteringen av disse forretningsverdiene vil endres i løpet av kundens reise og programmenes livssyklus. For at du skal få best mulig opplevelse og forretningsresultater, anbefaler vi vanligvis å fokusere på ett overordnet mål per arbeidsstrøm og ganske enkelt jobbe parallelt med disse med tanke på hva som haster mest.

Hvorfor bruker dere konkurransefortrinn i stedet for innovasjon?

Ganske enkelt fordi vi vil være konkrete om forretningsresultater og hvordan vi kan aktivere deg, i stedet for å bruke generelle uttrykk. Vi vil prøve å styrke konkurransefortrinnet til din virksomhet, og innovasjon er bare en liten del av det.

Dere snakker mye om partnere og økosystemer. Vil det ikke påvirke samarbeidet dere har med dem hvis dere ikke jobber for å selge dem?

Kundene våre trenger å implementere teknologitjenester og funksjoner fra mange partnere i økosystemene i sin digitale strategi hvis de skal lykkes med å bli mer effektive, mer fleksible og underbygge merkevaren med et unikt konkurransefortrinn. Hvis vi ikke hadde innsett dette, kunne vi ikke støttet kundene våre og realisert mer bærekraft ved å hjelpe dem med å integrere, med å komplettere deres kompetanser, og utvide deres kapasitet som en skybasert MSP – Managed Service Provider.

Noen ganger selger vi, andre ganger ikke. Det avhenger av kundenes digitale strategi, hvorvidt de ønsker at vi skal fungere som en verdiøkende megler av infrastrukturer eller ikke.

Mange selskap ser ut til å ha samme tilnærming til verdiøkning. Hva gjør dere annerledes?

Våre kunder forteller oss at vi gjør virksomheten deres mer bærekraftig ved å gjøre dem mer effektive, øke forretningsfleksibiliteten og styrke konkurransefortrinnet. Vi hjelper dem med å komme raskere på markedet på en mer bærekraftig måte, samtidig som de bevarer tilstedeværelsen i dette markedet på en mest mulig effektiv måte.

Vi er en kombinasjon av en integrator og en sky-MSP – Managed Service Provider som dekker teknologier fra flere tiår og bruker riktig leveringskultur avhengig av hvilken skygenerasjon vi jobber med og hvilke forretningsresultater du ser etter.

Har du et prosjekt? Er du interessert i vår løsning?
Vi kommer tilbake til deg innen 48 timer.

Kontakt oss

Konkurransefortrinn