Offentlig sky

Utnytt kraften til offentlig sky (public cloud)

Med Orange Business unike kompetanse har vi støttet kunder med virksomhetskritiske multiskyløsninger i mange år. Dette har bidratt til økt konkurransefortrinn, driftseffektivitet og forretningsfleksibilitet for våre kunder slik at de kan nå sine ambisjoner og mål.

Offentlig sky (public cloud) omfatter uendelige mengder tjenester som kan brukes i innovasjon og utvikling av IT-løsninger og applikasjoner. Ledende skyleverandører lanserer daglig ny funksjonalitet for at bedrifter skal utnytte disse mulighetene til å oppnå deres målsetninger.

I et slikt landskap der skyleverandørene utvikler seg i et forrykende tempo er det en forutsetning at du som virksomhet holder deg oppdatert. Vi i Orange Business ser at dette er en stor utfordring for de aller fleste bedrifter i mange ulike bransjer. Vi anbefaler at du nøye tenker gjennom og involverer en skypartner tidlig i skystrategien din for at du lykkes med å skape de beste løsningene for dine kunder.

Velg en velbalansert veg til skyen

Å investere i skytjenester og ta i bruk en «Cloud-first»-strategi er i dag vanlig når bedrifter ønsker å transformere sin virksomhet og oppnå konkurransefortrinn. Skyen har blitt en akselerator for innovasjon når organisasjoner ønsker å automatisere driften, skape positive kundeopplevelser og raskt lansere nye produkter og tjenester. Men for å få de store fordelene og beholde kontrollen, må du ha en gjennomtenkt plan for din skyreise. Dette gjelder både HVA du flytter HVOR og NÅR flyttingen skjer.

Du kan få store fordeler og virkelig dra nytte av skyen hvis du vurderer en rekke sentrale problemstillinger fra starten av. Å sette den riktige skystrategien og stille disse spørsmålene på forhånd vil hjelpe deg å lykkes. Vi gir deg eksempler på innsikt og ulike spørsmål som vil hjelpe deg på veien.

Tips og innsikt for din skyreise

Skyen: en nøkkel til konkurransefortrinn, driftseffektivitet og forretningsfleksibilitet

Stadig flere bedrifter har en egen skystrategi, og disse strategiene omfatter i dag alle typer skyer, både privat sky, offentlig sky (public cloud), multisky og hybrid sky løsninger. IT-sjefene kan dermed dra full nytte av disse teknologiene parallelt med eksisterende infrastruktur, men står foran mange nye utfordringer .

Takket være skyplattformene kan selskapene benytte seg av kunstig intelligens, big data, IoT og cloud-native-applikasjoner og dermed oppnå kortere tid til markedet, reduserte driftskostnader og – i siste instans – større vekst.

Oppnå disse forretningsresultatene sammen med oss:

Driftseffektivitet

 • Mer fokus på kjernevirksomhet
 • Kostnadsoptimalisering
 • Standardisering av digital samhandling på arbeidsplassen
 • Innebygd IT-sikkerhet

Forretningsfleksibilitet

 • Redusere risiko
 • Bruk av flere leverandører – multisourcing
 • Digital transformasjon
 • Tilgang til ressurser og kompetanse

Konkurransefortrinn

 • Innovasjon
 • Big Data og AI
 • Raskere til markedet
 • Vekstrealisering

Å ha en skystrategi er avgjørende for å lykkes

Hvis du benytter deg av flere skyplattformer, blir infrastrukturen mer kompleks. Etter hvert som kundene får mer erfaring med hvordan de bruker skytjenester i deres virksomhet, innser de at skyleverandørens prosesser og drift krever en betydelig mengde arbeid. I tillegg krever det å jobbe med flere skyleverandører som Microsoft Azure eller AWS, at man håndterer flere relasjoner, flere kontraktsforhandlinger, flere portaler og passord, flere dataflyter og flere støtteavtaler.

Kundene må ha en effektiv måte å håndtere dette på for å spare tid og penger, og heller fokusere på virkelig verdiskapning for organisasjonen og skalere virksomheten for hva morgendagens kunder kommer til å kreve av nye tjenester.

Orange Business eksperter er sertifisert for de vanligste offentlig sky plattformene (hyperscalere: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform) og kan hjelpe deg med å implementere skystrategien din. Vi kan bistå med å starte å bygge en skybasert løsning eller migrere, optimalisere eller drifte eksisterende skyløsninger.

Top Kubernetes solutions provider 2022

Kubernetes er en teknologi som hjelper organisasjoner i deres digitale transformasjon. Organisasjoner over hele verden er under press for å ta i bruk skybaserte (populært kalt “Cloud Native”) programmer for å møte kunders, myndigheters og samfunnets krav til modernisering og funksjonalitet. Dette gjelder både produkter, tjenester og administrative oppgaver. Initiativtakeren til denne utviklingen er ofte containerteknologi, og for å administrere containere i en skyløsning er Kubernetes for mange det avgjørende verktøyet.

Orange Business har mange års erfaring med skyløsninger og ekspertise innen Kubernetes-distribusjon.  Med Kubernetes og containerorkestrering kan bedrifter dra full nytte av skyen for å lage skalerbare, robuste applikasjoner på en fleksibel og kostnadseffektiv måte.

Vi starter med en innledende felles vurdering, sammen med kunden vår, hvor vi bestemmer hva som er den beste infrastrukturen for å møte deres behov. Fordi Orange Business er helt uavhengig og samarbeider med globale Hyperscalers (AWS, Microsoft Azure & Google Cloud Platform), kan vi tilby skyplattformene som passer best til kundens miljø og langsiktige mål.

Høres det intressant ut? Les vår Kubernetes-profil publisert av CIOReview Europe

Cloud Center of Excellence

Med vår ekspertise på AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform får du et helhetlig, innovativt tjenestetilbud med ekspertise innen automatisering i containerbaserte applikasjoner med Kubernetes-teknologi, kontinuerlig levering (CI/CD) og sikkerhet. Vi gir virksomhetene rom til å utvikle ny praksis og fokusere på kjernevirksomheten sin, samtidig som vi garanterer for sikkerheten for infrastruktur og data.

 • Orange Business Cloud Center of Excellence (CCoE)
  Med vårt Cloud Center of Excellence-team (CCoE) får du en teknisk, organisatorisk og økonomisk robust skyleveranse iht. din skystrategi og er sikret en effektiv utføring av skyoppdragene dine. CCoE definerer og følger leverandørspesifikke retningslinjer for beste praksis ved implementering, optimalisering, migrering og drift av de ulike løsningene.