Offentlig sky

Utnytt kraften til en offentlig skytjeneste

Med Orange Business Services unike kompetanse har vi støttet kunder med virksomhetskritiske multiskyløsninger i mange år. Dette har bidratt til økt konkurransefortrinn, driftseffektivitet og forretningsfleksibilitet for våre kunder slik at de kan nå sine ambisjoner og mål.

Den offentlige skyen omfatter uendelige mengder tjenester som kan brukes i innovasjon og utvikling av IT-løsninger og applikasjoner. Ledende skyleverandører lanserer daglig ny funksjonalitet for at bedrifter skal utnytte disse mulighetene til å oppnå deres målsetninger.

I et slikt landskap der skyleverandørene utvikler seg i et forrykende tempo er det en forutsetning at du som virksomhet holder deg oppdatert. Vi i Orange Business Services ser at dette er en stor utfordring for de aller fleste bedrifter i mange ulike bransjer. Vi anbefaler at du nøye tenker gjennom og involverer en skypartner tidlig i skystrategien din for at du lykkes med å skape de beste løsningene for dine kunder.

Skyen: en nøkkel til konkurransefortrinn, driftseffektivitet og forretningsfleksibilitet

Stadig flere bedrifter har en egen skystrategi, og disse strategiene omfatter i dag alle typer skyer, både private-, offentlige-, multi- og hybride skyløsninger. IT-sjefene kan dermed dra full nytte av disse teknologiene parallelt med eksisterende infrastruktur, men står foran mange nye utfordringer .

Takket være skyplattformene kan selskapene benytte seg av kunstig intelligens, big data, IoT og cloud-native-applikasjoner og dermed oppnå kortere tid til markedet, reduserte driftskostnader og – i siste instans – større vekst.

Oppnå disse forretningsresultatene sammen med oss:

Driftseffektivitet

 • Mer fokus på kjernevirksomhet
 • Kostnadsoptimalisering
 • Standardisering av digital samhandling på arbeidsplassen
 • Innebygd IT-sikkerhet

Forretningsfleksibilitet

 • Redusere risiko
 • Bruk av flere leverandører – multisourcing
 • Digital transformasjon
 • Tilgang til ressurser og kompetanse

Konkurransefortrinn

 • Innovasjon
 • Big Data og AI
 • Raskere til markedet
 • Vekstrealisering

Å ha en skystrategi er avgjørende for å lykkes

Hvis du benytter deg av flere skyplattformer, blir infrastrukturen mer kompleks. Etter hvert som kundene får mer erfaring med hvordan de bruker skytjenester i deres virksomhet, innser de at skyleverandørens prosesser og drift krever en betydelig mengde arbeid. I tillegg krever det å jobbe med flere skyleverandører som Microsoft Azure eller AWS, at man håndterer flere relasjoner, flere kontraktsforhandlinger, flere portaler og passord, flere dataflyter og flere støtteavtaler.

Kundene må ha en effektiv måte å håndtere dette på for å spare tid og penger, og heller fokusere på virkelig verdiskapning for organisasjonen og skalere virksomheten for hva morgendagens kunder kommer til å kreve av nye tjenester.

 • Orange Business Services eksperter er sertifisert for de vanligste offentlige skyplattformene (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform) og kan hjelpe deg med å implementere skystrategien din. Vi kan bistå med å starte å bygge en skybasert løsning eller migrere, optimalisere eller drifte eksisterende skyløsninger.

Cloud Center of Excellence

Med vår ekspertise på AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform får du et helhetlig, innovativt tjenestetilbud med ekspertise innen automatisering i containerbaserte applikasjoner med Kubernetes-teknologi, kontinuerlig levering (CI/CD) og sikkerhet. Vi gir virksomhetene rom til å utvikle ny praksis og fokusere på kjernevirksomheten sin, samtidig som vi garanterer for sikkerheten for infrastruktur og data.

 • Orange Business Services Cloud Center of Excellence (CCoE)
  Med vårt Cloud Center of Excellence-team (CCoE) får du en teknisk, organisatorisk og økonomisk robust skyleveranse iht. din skystrategi og er sikret en effektiv utføring av skyoppdragene dine. CCoE definerer og følger leverandørspesifikke retningslinjer for beste praksis ved implementering, optimalisering, migrering og drift av de ulike løsningene.