Colocation

Colocation

Fra Orange Business får du colocation tjenester levert fra to datasentre i egen hall, private rom eller rack med dokumentert høy oppetid. Du har full kontroll med egne servere og applikasjoner i våre robuste datasentre som på alle områder har redundante løsninger og stort rom for kundespesifikke tilpasninger.

Orange Business har drevet datasentre i over 20 år. Vi har funnet løsninger på en stor mengde ønsker og krav, og strekker oss langt for å være fleksible og innovative for å tilrettelegge i samsvar med dine ønsker og behov.

Hvorfor velge colocation som en tjeneste fra Orange Business

Rack

Colocation – rack er plassert i egne samlokaliseringsområder. Tjenesten inkluderer strømtilførselsinfrastruktur og sikker tilgang til rack.

 • Standard 48U rack med lås
 • Personlig tilgang hele døgnet
 • Strømtilførsel (A og B) fra tak
 • Oversikt over strømforbruk på kundeportalen

Private room

Colocation – private rom er kundespesifikke enheter i felles datahall med solide gittervegger, spesifisert strømtilførselsinfrastruktur og sikkerhetshåndtering.

 • Størrelse fra 20m2 (ca 6-8 rack)
 • Generell kundetilgang (for bygning/rom)
 • Strømtilførsel (A og B) fra tak
 • Oversikt over strømforbruk på kundeportal

Egen hall

Colocation – egen hall er kundespesifikk datahall med spesifisert strømtilførselsinfrastruktur og sikkerhetshåndtering.

 • Størrelse fra 50m2 (ca 20 rack)
 • Generell kundetilgang (for bygning/rom)
 • Strømtilførsel (A og B) fra tak
 • Oversikt over strømforbruk på kundeportal

Colocation – private room

Colocation – private rom er kundespesifikke enheter, oppdelt i felles datahall med solide, låsbare gittervegger, med spesifisert strømtilførselsinfrastruktur og sikkerhetshåndtering.

Private room

 • Ca. 20 m2 (egnet for to rack rader, ca 6-8 rack)
 • Maksimal rackhøyde (53 U fra datasentergulv)

Strøminfrastruktur

 • Strømtilførsel (A og B) fra tak
 • Tilgjengeliggjort kapasitet fra 2 kW
 • Oversikt over strømforbruk på kundeportalen

Sikkerhet

 • Personlig tilgang hele døgnet
 • Egen sikkerhetssone
 • Registrering av tilgangs- og videoovervåking i henhold til norsk lov og PCI-DSS-samsvar