Dagens situasjon

Det å ha forretningsfleksibiliteten som trengs for å kunne absorbere ulike risikoer og kapitalisere på muligheter, har alltid vært løsningen for de fleste selskap. Når imidlertid reglene for hvordan man bygger den typen forretningsfleksibilitet endres fundamentalt, hva da? Mange selskap har i dag havnet i en situasjon hvor de utkonkurreres av konkurrenter de ikke en gang visste eksisterte, har en negativ trend på brukeropplevelse, mislykkes med «time-to-market» eller de greier ikke å tiltrekke seg nestegenerasjons kunder.

Tidligere oppnådde vi forretningsfleksibilitet ved å kombinere teknologi, tjenester, kompetanser og funksjoner på en måte som har definert IT-markedet i nesten to tiår. IT-industrien blir nå fullstendig omskrevet og transformert gjennom innføring av skybaserte tjenester, kunstig intelligens som tjeneste, edge-teknologier og en vekst i helt datadrevne forretningsmodeller.

Det er mye som kan bidra til nestegenerasjons forretningsfleksibilitet, men riktig miks av kompetanse og partnere kan være avgjørende for om du overlever og lykkes med virksomheten, eller ikke.

Noen utfordringer på reisen for å øke virksomhetens fleksibilitet

I den situasjon som er beskrevet her, må du i bunn og grunn håndtere flere «elefanter i rommet». Den første handler om å forstå at dette ikke bare er teknologiske problemer som kan løses som et vanlig IT-prosjekt, men utfordringer som er så rotfestet i selskapet at du må redefinere virksomheten din helt fra grunnen av.

Nedenfor ser du noen av de viktigste utfordringene du står overfor

 • Gjeldende bedriftskultur og driftsmodell
 • Håndtere det forretningsmessige behovet basert på neste generasjon med kunder
 • Håndtering av nye typer høy kompleksitet
 • Kontinuerlig utvikling av compliance og virksomhetsstyring

… og under disse temaene finner du flere titalls, for ikke å snakke om hundrevis av undertemaer når du begynner å grave, for eksempel knyttet til kompetanser, verktøy, mikrotjenester, kostnadsanalyse og -kontroll, infrastruktur som kode, utviklings- og driftsteam, agil organisering, datasynlighet, smidig sikkerhet, strategier basert på flere skyer, utforming av landing zone, 7R og hybrid integrering.

Hvis du allerede er et vellykket selskap med mange års, kanskje tiårs erfaring, har du sannsynligvis allerede brukt mye tid på å optimalisere forretningsfleksibiliteten. Det er imidlertid viktig å forstå at nestegenerasjons forretningsfleksibilitet baseres på byggeklosser som er grunnleggende annerledes, og på en tenkemåte som kan virke radikal for organisasjonen du har i dag.

Hva kan vi bidra med av verdier i denne situasjonen?

Vi hjelper deg med en bærekraftig og kompatibel nestegenerasjons forretningsfleksibilitet som gjør at du kan utforske nye muligheter, stadig absorbere markedsendringer, og til og med være nærmere kundene dine.

Vi kommer fra en kultur hvor vi ønsker topp operasjonell ytelse for kundene våre, og vil bruke all vår erfaring fra håndtering av kompleksitet på tvers av mange generasjoners teknologi, tjenester og slagord, til å gi deg en mye raskere «time-to-market» og sikre din tilstedeværelse i markedet.

Vi vil aktivere forretningsfleksibiliteten på flere måter:

 • Sikre en skyreise hvor forretningssmidighet blir en del av den digitale strategien
 • En digital plattform som får maksimalt ut av egenskapene til hver skygenerasjon, for å underbygge både tradisjonelle og skybaserte programmer
 • En leveringskultur basert på prinsippene «lean & agile» for å få deg raskere til markedet
 • Ved hjelp av skybaserte driftstjenester og verdikjeder for blant annet automatisering, sikkerhet, verktøy og bruk av flere leverandører (multisourcing), kan du implementere og skalere DevOps til å kombinere et kontinuerlig fokus på sluttbrukeropplevelsen med topp operasjonell ytelse
 • Vi kombinerer markedsledende kompetanser innen rådgivning og bygging, med målet om at du alltid skal ha topp forretningsfleksibilitet
 • En tjenesteportefølje som dekker hele den digitale plattformen og sørger for at den integreres for fleksibilitet i stedet for å låses i ikke-portable siloer som skyløsninger, big data, kunstig intelligens og edge computing!

Vi mener at forretningsfleksibilitet ikke først og fremst løses med tradisjonell konkurranseutsetting, men ved å samarbeide med partnere som kompletterer dine egenskaper ved å sikre at du alltid jobber agilt, responsivt og driftseffektivt!

Som vi har gjort for mange kunder tidligere, vil vi gi deg økt tillit til egen digital kapasitet.

Dette vil du oppleve på en reise med oss

Du vil først og fremst få en fantastisk sparringpartner på den digitale reisen.

Ved å kombinere vår ekspertise på rådgivning, bygging og drift i samme iterasjon, vil du ikke alltid oppleve at vi bare gjør som du sier. Vi kommer til å utfordre deg for å sikre at du velger den riktige løsningen for din digitale strategi, at arkitekturen blir tilstrekkelig elastisk, og sikre at du alltid har mulighet til å endre løsningen. Enten du integrerer nye forretningsenheter i den digitale plattformen eller prøver å redusere kostnadene.

Du vil også se at vi gjerne samarbeider med partnere i smidige modeller med bruk av flere leverandører. Vi tror ikke det finnes én løsning som passer for alle, og tror heller ikke på eksklusive partnerskap, ganske enkelt fordi radikal forretningsfleksibilitet er tilpasset din bedrifts unike røtter som vokser bedre i en jordblanding som består av mange markedsledende funksjoner. Vi vil mer enn gjerne gi deg råd om disse partnerskapene gjennom hele tjenestespekteret, og målet at du skal bevare fleksibiliteten.

Det som kjennetegner vårt DNA er evnen til å løse kritiske problemer og utfordringer vi stilles overfor, kombinert med en langsiktig visjon om bærekraft. Fleksibilitet handler i stor grad om å ha frihet og operasjonell evne til å gjøre nødvendige endringer umiddelbart, eller bygge nye funksjoner svært raskt. Noen ganger kan dette handle om problemer og hendelser, men det kan også handle om å få gjennomslag i et nytt markedssegment. Hvis du starter reisen med oss, vil du se at du får mange flere muligheter til å gjøre slike ting.

Populære temaer på reisen vår sammen:

 • Realisering av en digital strategi gjennom dine steg i skyreisen: hva skal du gjøre når for å sikre forretningsfleksibilitet
 • Automatisering og ende-til-ende-kodifisering på tvers av arkitekturen for å muliggjøre teknisk fleksibilitet og unngå varekostnader
 • Teknologi, verktøy, diskusjoner om IaaS/PaaS/SaaS -skytjenester og partnerløsninger; hva du skal bruke hvor og hvordan det skal integreres
 • Fordeling av arbeidsbelastning og multisky-perspektiv, fra mikrotjenester til de minste detaljene i arkitekturen
 • Krydre, forbedre funksjonene på den digitale plattformen med AI-drevne tjenester for å senke kostnadene, gjøre virksomheten smartere, og komme nærmere kundene dine
 • Hvilke funksjoner som skal legges til hvor, når, hvordan – og av hvem: du, oss, en annen partner eller leverandør – i form av en tjeneste, konsulent eller rolle

Reisen fortsetter så lenge du ønsker, og vi vil gjøre vårt for å bidra med kontinuerlig utvikling og at du skal føle deg trygg på områder som kompletterer dine styrker og din egen organisasjon.

Brukercaser fra eksisterende kunder

De beste eksemplene på forretningsfleksibilitet kommer fra kundene våre, og her er noen vi kan vise til:

 • Evnen til å få gjennomslag i et nytt marked i et annet geografisk område i løpet av dager eller uker, ved å få den digitale plattformen i operasjonell stand gjennom full kodifisering og basert på portabel arkitektur og portable tjenester.
 • Evnen til å engasjere og avslutte samarbeidet med konsulenter for å bli effektiv innen få timer, gjennom implementeringen av et skybasert fundament som inkluderer identitet, regnskap, grunnleggende sikkerhetsfunksjoner og et operasjonelt rammeverk. Dermed kan kundene våre svært raskt få nye funksjoner på sine digitale plattformer og effektivt utnytte alle sine kompetanser
 • Muligheten til rask introduksjon av fordelene ved enda en hyperscaler eller partner på den digitale plattformen, uten noen tilleggskostnader for den digitale strategien, siden kjernekomponenter som kultur, verktøysett og automatisering allerede har blitt bygd på et grunnlag av flere skytjenester og vår agile modell med flere leverandører.
 • Tiltrekke nestegenerasjons ansatte ved å la den digitale plattformen gi umiddelbar tilgang til teknologi og tjenester som gjør deg attraktiv som arbeidsgiver, for eksempel med Kubernetes på hyperscalere, serverfritt, AI PaaS og så videre.

Når spillereglene endres for hvordan kundene våre må bygge sine digitale plattformer, ser vi ofte at hvis vi plasserer smarte folk sammen i den samme kulturelle boksen for å tenke utenfor de tradisjonelle rammene, hjelper det dem til å skape en nestegenerasjons forretningsfleksibilitet kundene våre ønsker seg, som ikke bare er spesialtilpasset til de gjeldende forretningsbehovene, men også de fremtidige.

Vanlige spørsmål

Hvis du skulle ha spørsmål om forretningsverdiene som er angitt over og hva de innebærer, har vi prøvd å forklare de vanligste litt nærmere. Hvis dette ikke svarer på det du lurte på, ta gjerne kontakt, vi elsker utfordrende spørsmål.

Hvorfor fokusere på tre ulike forretningsverdier i stedet for bare én?

Kundene våre kan ha tjenester som er plassert i mange ulike skygenerasjoner, fra den gang Internett startet, til den ferskeste (bleeding edge) mikrotjenestearkitekturen. For å kunne støtte hele livssyklusen til tjenestene kundene måtte ha, ønsker vi å kombinere driftseffektivitet, forretningsfleksibilitet og konkurransefortrinn gjennom hele skyreisen. Vi ønsker også å være der for kundene våre uansett om de ønsker å transformeres som virksomhet, styrke sin gjeldende virksomhet eller ganske enkelt bli mer effektive.

Vår strategi er å være en langsiktig partner for kundenes digitale strategi, og for å   støtte dem uansett hvilken forretningsstatus de har.

Leverer dere alle disse forretningsverdiene som ett prosjekt eller én kundereise?

Driftseffektivitet, forretningsfleksibilitet og konkurransefortrinn drives gjerne av ulike markedssituasjoner og forretningsmessige behov, og det betyr at vi vanligvis deler dem opp mellom prosjekter eller knytter dem til en spesiell kontinuerlig arbeidsstrøm hvor forretningsresultatene måles grundig.

Vår erfaring er at prioriteringen av disse forretningsverdiene vil endres i løpet av kundens reise og programmenes livssyklus. For at du skal få best mulig opplevelse og forretningsresultater, anbefaler vi vanligvis å fokusere på ett overordnet mål per arbeidsstrøm og ganske enkelt jobbe parallelt med disse med tanke på hva som haster mest.

Hvorfor bruker dere konkurransefortrinn i stedet for innovasjon?

Ganske enkelt fordi vi vil være konkrete om forretningsresultater og hvordan vi kan aktivere deg, i stedet for å bruke generelle uttrykk. Vi vil prøve å styrke konkurransefortrinnet til din virksomhet, og innovasjon er bare en liten del av det.

Dere snakker mye om partnere og økosystemer. Vil det ikke påvirke samarbeidet dere har med dem hvis dere ikke jobber for å selge dem?

Kundene våre trenger å implementere teknologitjenester og funksjoner fra mange partnere i økosystemene i sin digitale strategi hvis de skal lykkes med å bli mer effektive, mer fleksible og underbygge merkevaren med et unikt konkurransefortrinn. Hvis vi ikke hadde innsett dette, kunne vi ikke støttet kundene våre og realisert mer bærekraft ved å hjelpe dem med å integrere, med å komplettere deres kompetanser, og utvide deres kapasitet som en skybasert MSP – Managed Service Provider.

Noen ganger selger vi, andre ganger ikke. Det avhenger av kundenes digitale strategi, hvorvidt de ønsker at vi skal fungere som en verdiøkende megler av infrastrukturer eller ikke.

Mange selskap ser ut til å ha samme tilnærming til verdiøkning. Hva gjør dere annerledes?


Våre kunder forteller oss at vi gjør virksomheten deres mer bærekraftig ved å gjøre dem mer effektive, øke forretningsfleksibiliteten og styrke konkurransefortrinnet. Vi hjelper dem med å komme raskere på markedet på en mer bærekraftig måte, samtidig som de bevarer tilstedeværelsen i dette markedet på en mest mulig effektiv måte.

Vi er en kombinasjon av en integrator og en sky-MSP – Managed Service Provider som dekker teknologier fra flere tiår og bruker riktig leveringskultur avhengig av hvilken skygenerasjon vi jobber med og hvilke forretningsresultater du ser etter.

Har du et prosjekt? Er du interessert i vår løsning?
Vi kommer tilbake til deg innen 48 timer.