Big data og AI

Orange Business AI-akseleratorer

Støtter deg med å distribuere en AI-plattform raskt og sikkert

Kontakt oss
AI component carousel slide 2

Les mer om de ulike løsningskomponentene som gjør at du kan oppnå resultatene du ønsker

Data Mesh

Les mer

AI-infrastrukturlaget med et Data Mesh, et nytt oppsett som går fra sentraliserte Data Lakes til en distribuert, domenespesifikk arkitektur.

ML Services

Les mer

ML-tjenestene integreres sammen med MLOps, en tjeneste som muliggjør automatisert omskolering og distribusjon av maskinlærings-modeller.

Computer Vision

Les mer her

AI-tjenester via Data Science-løsningen. Computer Vision er laget for å oppdage feil/forskjeller mellom flere produkter ved hjelp av video-gjenkjenning.

AI-APPs levert gjennom frontend-løsninger som dashbord og varslingssystemer. Laget for å muliggjøre et interaktivt brukergrensesnitt for virksomheten og datateamene.

Samarbeid med de beste skyleverandørene for å kunne tilby de beste AI- og ML-løsningene til deg

Amazon Web Services

AWS og Orange Business inngikk et globalt strategisk partnerskap for å tilby en one-stop-shop som svarer på våre kunders transformasjonsbehov.

Partnerskapet dekker et bredt spekter av emner, som skymigrering, data, maskinlæring og cybersikkerhet. Orange Business presenterer sin MLOps-pipeline-tjeneste på AWS Marketplace.

logo Microsoft Azure

Microsoft Azure

Microsoft og Orange Business har et langvarig partnerskap som dekker forskjellige felt som digital workspace, data, administrasjon av kunderelasjoner, sky og sikkerhet.

Dette partnerskapet kommer alle bedrifter til gode, fra svært små til mellomstore bedrifter, til globale selskaper.

Google Cloud

Google Cloud og Orange samarbeider tett for å sikre at kundene deres får det beste fra Googles skyplattform.

Google tilbyr sin kunnskap innen banebrytende skyteknologier, analyse- og AI-verktøy i verdensklasse, samt utprøvd digital transformasjonsmetodikk og dedikerte ressurser. Orange bidrar med sin dype ekspertise innen informasjons- og kommunikasjonsteknologitjenester og sin multinasjonale nettverksinfrastruktur.

Spar deg for tid, stress og penger – implementer en individuell AI-plattform ved å distribuere våre forhåndsbygde AI-komponenter

picto ordinateur

Forenklet implementering

Implementering av AI-applikasjoner ved hjelp av prefabrikkerte AI-byggeklosser lar deg dra nytte av den nyeste AI Know-How uten å måtte finne nye dataforskere.

picto vitesse

Spar verdifull tid

Ved å bruke de prefabrikerte og testede byggeklossene sparer du verdifull implementeringstid og kostnader du kan allokere andre steder.

picto engrennage

Rask og enkel trening av din AI

Med Orange Business’ ferdigpakkede AI-løsninger kan du oppjnå suksess på kortere tid og styrke tilliten til AI-plattformen din.

Data Mesh som den første akseleratoren som forvandler dere til et datadrevet selskap

Data Mesh homogeniserer et spredt og uadministrert datamiljø

  • Lag et homogent datamiljø uten å flytte data til en sentralisert DWH ved å bygge inn lokale domener i datanettverket.
  • Gi en overordnet styrings- og sikkerhetsstruktur.
  • Gjør det mulig for lokale domenedatateam å ta ansvar for dataene sine.

Suksesshistorie i reiselivssektoren: Vi har gjort det mulig for en ledende gruppe selskaper i reiselivsnæringen å utnytte kraften i datamiljøet fullt ut.

Gruppe av selskaper i reiselivsnæringen med et enormt og heterogent datamiljø.
Den spredte infrastrukturen og datamiljøet hindrer bedriftens kontroll for å koble data fra forskjellige kilder for å få ny innsikt og informasjon for beslutningstaking.

Løsningen: Implementer AI-akselleratoren “data mesh” for å homogenisere dataene uten behov for å flytte data rundt samtidig som styringen og sikkerheten opprettholdes. Etablering av dataansvaret med hvert domene og selv å legge grunnlaget for overordnet innsamling av data med sikte på å tillate å koble data for dypere innsikt og presise spådommer.