Energyworld – 16. mars

IT styrker industrien

Energibransjen er i en voldsom omvelting med fornybar energi, det grønne skiftet og effektivisering av eksisterende infrastruktur. Målet er satt, men veien frem har mange muligheter innen forskjellige energikilder: fra vindkraft, vannkraft, solceller og ikke minst oljen.

Under Energyworld 2023, det 12. i rekken, ønsker vi å se til fremtiden for å finne ut hvor veien går og hvordan transformasjonen i den nye energi-hverdagen kommer til å slå ut. Fellesnevneren for utfordringene ligger i IT og hvordan man implementerer korrekt strategi for å sikre bærekraftige løsninger.

Det er ikke lenger bare IT i olje og gass Energyworld skal ta for seg, nå flyttes fokuset til hvordan IT kan være med å bestemme veien videre, hvordan en lang erfaring kommer til nytte med nye teknologier og hvordan IT er broen til alternative energikilder.

Det handler om prosesser, teknologi og IT-ansvar, og Energyworld er den selvsagte møteplassen for alle med en strategisk interesse for å utveksle ideer om teknologi innen energibransjen.

Energyworld 2023 arrangeres 16. mars 2023 i Stavanger Forum

Tid og sted

  • Hvor – Stavanger Forum
  • Tid – 16. mars

From Code to Cyberwar – Building a Stronger and Sustainable Ecosystem

Monica Verma – Group CISO, Orange Business 

In 2010, we saw the use of first cyberweapon and a real example of cyberwarfare. The ongoing climate crisis, the seismic shift through pandemic and the ongoing geopolitics crisis are just a few examples warranting the need for stronger cybersecurity and resilience. In this talk, Monica Verma will share her experiences from the 2010 cyberattack that was weaponized against critical infrastructure, the cybersecurity learnings for critical sectors, and how can security lead to better business value and improved sustainability.

Speaker

Monica Verma

Group CISO

Orange Business

Monica Verma er en engasjert og lidenskapelig leder, CISO, grunnlegger og foredragsholder med over 16 års erfaring innen Cyber Security. Hun er en anerkjent talsperson for innovasjon, ledelse, sikkerhet, personvern, sky og digitalisering både i Norge og i Europa. Gjennom sine ulike roller og engasjerende kommunikasjon har hun ledet en rekke digitale transformasjonsprosjekter for globale forretninger som bygger bro mellom personvern, lederskap og etterspørselen etter talent. Gjennom karrieren har hun vært med på å utvikle sikkerhet og personvern til å bli en avgjørende differensierende faktor for virksomheter. Monica er «Qualified Technology Expert (QTE)», styremedlem i Cloud Security Alliance (CSA Norge), og vunnet priser som beste sikkerhetsrådgiver i 2019 og topp 50 kvinner i teknologi i 2022.