CIO Forum Personvern – 17. januar

Et formiddagsseminar dedikert personvern!

Personvern er et komplekst felt der det er lett å trå feil – samtidig er kravene stadig høyere med GDPR på bordet og teknologien i full fart. Datainnsamling kan ha stor verdi for bedriften, men ikke på bekostning av personvern. I EU diskuteres mer og mer reguleringer som skal sikre både forbrukerne og virksomhetenes rettigheter.

Før man i det hele tatt kan samle inn eller bruke personopplysninger må man gjøre vurderinger på sikkerhet og behandlingsansvar. Samtidig skal dette arbeidet dokumenteres, og brudd på loven kan føre til store konsekvenser.

Nylig leverte Ingvild Næss, som er nestleder i Personvernkommisjonen sin rapport til regjeringen. Kommisjonen mener digitalisering i samfunnet skjer på bekostning av personvernet, og de ønsker seg en personvernpolitikk. Næss fortalte om funn og anbefalinger fra rapporten i tillegg til de viktigste utfordringene og grepene du kan gjøre når det gjelder personvern.

Personvernets pris – se foredraget med Monica Verma og Raymond Andrè Hagen

Hva er prisen du er villig til å betale for personvern? Finnes det egentlig et tall? Betyr din nettidentitet noe?
I dette foredraget vil Monica Verma og Raymond André Hagen snakke om hvordan innovasjon i rask utvikling er en økende trussel mot personvernet. De vil vise noen eksempler, hva som er de største utfordringene, og hva enkeltpersoner og bedrifter kan gjøre strategisk, taktisk og teknisk for å beskytte personvernet på nettet.

Speakers

Monica Verma

Group CISO

Orange Business

Monica Verma er en engasjert og lidenskapelig leder, CISO, grunnlegger og foredragsholder med over 16 års erfaring innen Cyber Security. Hun er en anerkjent talsperson for innovasjon, ledelse, sikkerhet, personvern, sky og digitalisering både i Norge og i Europa. Gjennom sine ulike roller og engasjerende kommunikasjon har hun ledet en rekke digitale transformasjonsprosjekter for globale forretninger som bygger bro mellom personvern, lederskap og etterspørselen etter talent. Gjennom karrieren har hun vært med på å utvikle sikkerhet og personvern til å bli en avgjørende differensierende faktor for virksomheter. Monica er «Qualified Technology Expert (QTE)», styremedlem i Cloud Security Alliance (CSA Norge), og vunnet priser som beste sikkerhetsrådgiver i 2019 og topp 50 kvinner i teknologi i 2022.

Raymond Andrè Hagen

Seniorrådgiver – Sikkerhetsspesialist / Off. PhD. Kandidat NTNU IIK CCIS

Digitaliseringsdirektoratet

Ramond André Hagen jobbet 15 år som sikkerhetsansvarlig for Altinn, og gjennomfører nå offentlig doktorgradsstudie innen prediksjon av avanserte trusselaktører gjennom sitt arbeid som sikkerhetsspesialist hos Digitaliseringsdirektoratet.