Dagens situasjon

Bedrifter prøver alltid å øke driftseffektiviteten, enten ved å redusere kostnader og risiko, eller ved å styrke effekten av virksomheten ved å forbedre applikasjonene med funksjoner som gjør dem mer strømlinjeformede og attraktive for sluttkundene.

På grunn av IT-markedet i dag, hvor titusenvis av svært attraktive, lettintegrerte skytjenester har blitt tilgjengelig for utviklerne, kombinert med en tid med digital forretningstransformasjon, har behovet for driftseffektivitet blitt mer avgjørende enn noensinne.

De fleste selskaper i dag gjennomgår også en digital forretningstransformasjon. Mange må finansiere dette ved hjelp av sin nåværende driftsmodell, noe som i enda større grad krever effektivisering av driften.

Noen utfordringer på veien mot å bli mer driftseffektiv

Basert på tilgangen på tjenester og partnere, kan man kanskje tro at det er lett å optimalisere den eksisterende digitale plattformen. Siden vi imidlertid har et stort generasjonsskifte innen tjenester og teknologi som ikke nødvendigvis er kompatibel med den gjeldende arkitekturen, har mange bedrifter havnet i en situasjon hvor det er vanskelig å oppnå driftseffektivisering uten å investere i komplekse evalueringsprosjekter, endre den gjeldende arkitekturen, omskrive integreringer og skape svært mye ekstra arbeid for arbeidsstyrken.

Etter å ha foretatt en risikovurdering og finansiering av flere foreslåtte planer om økt driftseffektivitet, havner mange selskap i en situasjon hvor det hele ser for risikabelt ut. Mange er redde for å forstyrre dynamikken i den gjeldende driftsmodellen og digitale plattformen, eller for at det blir for dyrt.

Brukercaser fra eksisterende kunder

De beste eksemplene på hvordan vi styrker driftseffektiviteten, er eksempler fra gjennomførte kundecaser, og her er noen av dem:

  • Full servicegjenoppretting på noen sekunder for en virksomhetskritisk operasjonell landing zone i AWS, som det tok 6 måneder å bygge. Realisert i form av full kodifisering på tvers av arkitekturene med infrastruktur som kode
  • Betydelig kostnadsreduksjon på flere hundre timers data- og informasjonsinnsamling brukt til samsvarsrapporter, ved å automatisere prosessene gjennom bruk av skybaserte verktøy i Azure
  • Forretningstransaksjoner ble tilordnet direkte til infrastrukturforbruk ved å implementere funksjoner for automatisk skalering i hele arkitekturen, fra applikasjonslag og helt til nettverksbruk. Dette sikrer at de fleste kostnadene knyttes direkte til sluttbrukeren i tillegg til å øke brukeropplevelsen
  • Kortere «time-to-market» ved at agile utviklerteam kan komme raskere i gang fordi den digitale plattformen inneholder «security guard rails», operasjonelle rammeverk og kostnadsmerking. Dette gjør at utviklere av funksjonalitet umiddelbart kan levere verdi til en DevOps-kultur eller arbeide med nestegenerasjons mikrotjenester. Vi tilrettelegger for dette ved å delta i kundenes scrum-team og vil hele tiden sørge for at grunnlaget er på plass bak alt det synlige, slik at nye team kan tillegge verdier fra hvor som helst i verden.

Oppnå og øke driftseffektivitet for disse kundene som påtar seg komplekse digitale transformeringer, er basert på kjernen i verdierklæringen vår: Vi viser dem hvordan de kan styrke driftspresisjonen og samtidig akselerere deres «time-to-market», slik at både dagens og morgendagens kunder blir fornøyde.

Vanlige spørsmål

Hvis du skulle ha spørsmål om forretningsverdiene som er angitt over og hva de innebærer, har vi prøvd å forklare de vanligste litt nærmere. Hvis dette ikke svarer på det du lurte på, ta gjerne kontakt, vi elsker utfordrende spørsmål.

Hvorfor fokusere på tre ulike forretningsverdier i stedet for bare én?

Kundene våre kan ha tjenester som er plassert i mange ulike skygenerasjoner, fra den gang Internett startet, til den ferskeste (bleeding edge) mikrotjenestearkitekturen. For å kunne støtte hele livssyklusen til tjenestene kundene måtte ha, ønsker vi å kombinere driftseffektivitet, forretningsfleksibilitet og konkurransefortrinn gjennom hele skyreisen. Vi ønsker også å være der for kundene våre uansett om de ønsker å transformeres som virksomhet, styrke sin gjeldende virksomhet eller ganske enkelt bli mer effektive.

Vår strategi er å være en langsiktig partner for kundenes digitale strategi, og for å   støtte dem uansett hvilken forretningsstatus de har.

Leverer dere alle disse forretningsverdiene som ett prosjekt eller én kundereise?

Driftseffektivitet, forretningsfleksibilitet og konkurransefortrinn drives gjerne av ulike markedssituasjoner og forretningsmessige behov, og det betyr at vi vanligvis deler dem opp mellom prosjekter eller knytter dem til en spesiell kontinuerlig arbeidsstrøm hvor forretningsresultatene måles grundig.

Vår erfaring er at prioriteringen av disse forretningsverdiene vil endres i løpet av kundens reise og programmenes livssyklus. For at du skal få best mulig opplevelse og forretningsresultater, anbefaler vi vanligvis å fokusere på ett overordnet mål per arbeidsstrøm og ganske enkelt jobbe parallelt med disse med tanke på hva som haster mest.

Hvorfor bruker dere konkurransefortrinn i stedet for innovasjon?

Ganske enkelt fordi vi vil være konkrete om forretningsresultater og hvordan vi kan aktivere deg, i stedet for å bruke generelle uttrykk. Vi vil prøve å styrke konkurransefortrinnet til din virksomhet, og innovasjon er bare en liten del av det.

Dere snakker mye om partnere og økosystemer. Vil det ikke påvirke samarbeidet dere har med dem hvis dere ikke jobber for å selge dem?

Kundene våre trenger å implementere teknologitjenester og funksjoner fra mange partnere i økosystemene i sin digitale strategi hvis de skal lykkes med å bli mer effektive, mer fleksible og underbygge merkevaren med et unikt konkurransefortrinn. Hvis vi ikke hadde innsett dette, kunne vi ikke støttet kundene våre og realisert mer bærekraft ved å hjelpe dem med å integrere, med å komplettere deres kompetanser, og utvide deres kapasitet som en skybasert MSP – Managed Service Provider.

Noen ganger selger vi, andre ganger ikke. Det avhenger av kundenes digitale strategi, hvorvidt de ønsker at vi skal fungere som en verdiøkende megler av infrastrukturer eller ikke.

Mange selskap ser ut til å ha samme tilnærming til verdiøkning. Hva gjør dere annerledes?

Våre kunder forteller oss at vi gjør virksomheten deres mer bærekraftig ved å gjøre dem mer effektive, øke forretningsfleksibiliteten og styrke konkurransefortrinnet. Vi hjelper dem med å komme raskere på markedet på en mer bærekraftig måte, samtidig som de bevarer tilstedeværelsen i dette markedet på en mest mulig effektiv måte.

Vi er en kombinasjon av en integrator og en sky-MSP – Managed Service Provider som dekker teknologier fra flere tiår og bruker riktig leveringskultur avhengig av hvilken skygenerasjon vi jobber med og hvilke forretningsresultater du ser etter.

Har du et prosjekt? Er du interessert i vår løsning?
Vi kommer tilbake til deg innen 48 timer.